Kui teie taotlus võetakse vastu, saadame meile teadaoleval e-posti aadressil kinnituse nende andmete muutmise kohta. Eesmärgid Turvalise võrgu ja süsteemi loomine ning haldamine 1.

  • Funciona en todos los paises donde Glovo!
  • Meie privaatsuseeskirjade kohta Penshop Europe B.
  • Ladu | Erply Abimaterjalid
  • Gold Scaling Trading System

Võrgukontrolle teostavad sertifitseeritud võrgukontrolliettevõtted ASV füüsilistele- ja e-kaupmeestele. Sertifitseeritud audiitorid QSA võivad teostada nii võrgukontrolli kui ka läbi viia igaaastaseid auditeid füüsilistele- ja e-kaupmeestele.

Magento toodete jagamise tehingud

Enesehindamisküsimustik SAQ täidetakse vastavalt tehnilisele lahendusele. Maksekaardi andmeturbestandardi nõuded ja eesmärgid Järgnevas tabelis kirjeldatud 12 nõuet annavad ülevaate tegevustest, mis on vajalikud maksekaardi andmeturbestandardi nõuete järgimiseks. Eesmärgid Turvalise võrgu ja süsteemi loomine ning haldamine 1.

Paigaldage tulemüür, et kaitsta kaardiomanike andmeid ja hoidke seda töökorras. Ärge kasutage tootjapoolseid süsteemi salasõnade ja muude turvaparameetrite vaikesätteid.

Veebiseminarid: E⁠-⁠kaubanduse praktika

Kaitske kaardiomanike andmeid 3. Kaitske säilitatavaid kaardiomanike andmeid.

Magento toodete jagamise tehingud

Krüpteerige kaardiomanike andmed, mida edastatakse avalike võrkude kaudu. Seadke süsteemide kaitseks sisse haldamise programm 5. Kaitske kõiki süsteeme pahavara eest ja värskendage regulaarselt viirusetõrjetarkvara.

Magento toodete jagamise tehingud

Töötage välja turvalised süsteemid ja rakendused ning hoidke need töökorras. Rakendage rangeid ligipääsukontrolli meetmeid 7. Piirake ligipääsu kaardiomanike andmetele vastavalt ärilistele vajadustele. Tuvastage ja autentige ligipääs süsteemiosadele.

Magento toodete jagamise tehingud

Piirake Magento toodete jagamise tehingud juurdepääsu kaardiomanike andmete hoidlatele. Jälgige ja kontrollige regulaarselt võrke Jälgige ligipääsu võrguallikatele ja kaardiomanike andmetele. Kontrollige regulaarselt turvasüsteeme ja -protseduure.

  • See on ka Nepalis üks populaarsemaid makseväravaid.
  • Kogu tehingu protsess tuleb teostada pangaga sõlmitud lepingus märgitud veebilehel.
  • Parim Ettevõtte E-kaubanduse Tarkvara
  • Eetheum Vs Bitcoin Paremad investeeringud

Selline vaidlustus lahendatakse vastavalt rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonide poolt kehtestatud eeskirjadele tagasinõudena. Tagasinõude puhul tuleb kaupmehel panga nõudmisel esitada täiendavad dokumendid, et tõendada tehingu toimumist vastavalt kaardiorganisatsioonide nõuetele. Kui kaupmees ei suuda seda teha või ei vasta õigel ajal, on ta rahaliselt vastutav vaidlustatud tehingu eest.

Magento toodete jagamise tehingud

Tagasinõuete sagedasemad põhjused on järgmised: kaardi valdaja kinnitab, et ei ole tehingut sooritanud võib viidata pettusele ; kliendi poolt tühistati regulaarse kaardimaksega tagatud teenus; kaup ei vasta e-poes esitatud tootekirjeldusele; kaup on defektne.