Organisatsioonikultuuri hindamine Hindame meeskonna kokkukuuluvust, innovaatilisust, ülesandele või inimesele keskendumist, erinevaid juhtimise aspekte ning organisatsiooni toimimise aspekte. Või areneb ettevõte nii kiiresti, et jäetakse märkamata ja kaitsmata ettevõtte alustehnoloogia, mis hoiaks ettevõtet esirinnas veel palju aastaid.

  • Valikud Trade Tips Tasuta
  • Samuti pakume analüüse, mis aitavad ettevõtte toimimise efektiivsust hinnata, seda arendada ning võrrelda Eesti innovaatilisemate ettevõtetega.
  • Ettevõtte intellektuaalomandi strateegia loomise nõustamine
  • Laos tehtud aktsiaoptsioonid

Kas kõiki ressursse finants- inimressursid jms on kasutatud tõhusalt? Kui ei ole, siis miks?

Millised olid otseste ja kaudsete konkurentide strateegiad? Kas need aitavad saavutada eesmärke? Millised muud olulised tegurid ja sündmused ettevõtte mikro- või makrokeskkonnas mõjutasid ettevõtet või kogu tegevusvaldkonda?

Ettevõtte intellektuaalomandi strateegia diagnostika Avatud Sihtgrupp: Eksportivad või eksportima hakata kavatsevad Eesti ettevõtted EASi pakutav intellektuaalomandi strateegia diagnostika teenus aitab ettevõttel luua tervikliku ja ärieesmärke toetava intellektuaalomandi strateegia ning selle ellu viia. Eesmärk Suurendada intellektuaalset omandit strateegiliselt ärieesmärkide saavutamiseks ära kasutavate ettevõtete hulka Eestis Kasvatada Eesti eksportivate ettevõtete loodavat lisandväärtust Suurendada Eesti ekspordiettevõtete konkurentsivõimet intellektuaalomandi-intensiivsetel turgudel Ettevõtte intellektuaalomand, s. Otsused ühe või teise kaitse võimaluse kasutamise või mitte kasutamise, intellektuaalomandi sisse või välja litsentseerimise, arenduste salajas hoidmise või publitseerimise vahel tuleks teha vaatega tulevikku ning ettevõtte äristrateegiaga kooskõlas.

Kuidas koostada turundusplaani? Teenus on tasuline ning summaarne maksumus kujuneb teenust osutava spetsialisti töötunni hinna põhiselt.

Ettevotte toimimise voimalus

VTA jääki kontrolli rahandusministeeriumi veebilehel. Sellist müügiesindajat peetakse kõlbmatuks ja tõenäoliselt on ta kõigi naerualune.

Enamiku tänapäeva inimeste vähemalt ostjate arvates on sellisele müügimetoodikale rajatud ettevõtlus üsna arhailine.

Ettevotte toimimise voimalus

Tegeledes ainult toote või teenuse või vähemalt lisateabe vastu huvi üles näidanud klientidega, säästab müüja esiteks palju tööaega ja teiseks kaasnevad sellega suurusjärgu võrra suuremad eduvõimalused. Säästetud aega saab töötaja kasutada olulisteks tegevusteks, näiteks olemasolevate potentsiaalsete ning juba maksvate klientide isikupärastatud ja kvaliteetsemaks teenindamiseks.

Selline müügiesindaja ei häiri inimesi, ei sega nende tööd ning loob tänu sellele oma ettevõttele ja tootele või teenusele positiivsema maine.

  • Nimekiri tulevastest ja voimalustehingutest
  • Ettevõttearhitektuuri mõiste Ettevõttearhitektuuri enterprise architecture käsitlust hakati rakendama organisatsioonide toimimise efektiivsuse tõstmise vahendina alates ndatest aastatest.
  • 2. Ettevõttearhitektuuri mõiste
  • Jumala binaarse valiku strateegia
  • Rakendusuuringud - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Tulemused aitavad leida võimalusi nii täiendava tulu teenimiseks, kui kulude kokkuhoiuks. Uute teenuste ning toodete väljatöötamine ja nõustamine Pakume toote- ja teenusearenduse alast nõustamist ning tuge uute teenuste ja toodete väljatöötamiseks alates teenuse disainist kuni tasuvusuuringuteni.

Kuidas on võimalik müügiosakonnata firma toimimine ja mismoodi veeb sellele kaasa aitab?

Meiega koostöös uute teenuste ja toodete väljatöötamist on võimalik kaasrahastada EAS-i innovatsioonimeetmetest. Valdkonnaspetsiifiline efektiivsuse uuring Vaatleme organisatsiooni konkreetse majandussektori või valdkonna kontekstis ning hindame organisatsioonikultuurilisi kui ka -toimimise efektiivsuse näitajaid.

Võrdleme teiste sarnaste ettevõtetega ning valdkonna parimate praktikatega.

Ettevotte toimimise voimalus

Anname nõu kuidas efektiivsust tõsta. Ettevõttearhitektuuri põhiolemus seisneb ettevõtte eesmärkide realiseerimises, tuginedes adekvaatsele IT-infrastruktuurile ja otstarbekatele infosüsteemidele. Ettevõttearhitektuuri mõiste avamisel inglisekeelses kirjanduses selgitatakse tavaliselt, et enterprise architecture kasutatakse nii äri- kui ka avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide puhul.

Ettevotte toimimise voimalus

Kasutatavad terminid võivad aga mõjutada teatud mõiste sisu tõlgendamist.