Tugev seisukoht nendes ja teistes kaubanduspoliitika küsimustes on ka Euroopa Liidul kui suurimal kaubandusblokil maailmas. Ka selles vallas tegi Eesti väga head tööd Euroopa Liidu eesistumise ajal, kui lisaks kaubandusläbirääkimiste osas kompromisside otsimisele oli meil ka roll leppimaks kokku uus kaubanduse kaitsemeetmete regulatsioon selliselt, et see oleks ajakohane ja ei piiraks kaubandust rohkem kui vaja. Tuleb jälgida vastavust erinevatele määrustele, kaardisüsteemi standarditele ja panustada pettusevastasesse võitlusse, integreerida ja hallata mitmeid sisse logimise võimalusi, makseteenuse pakkujaid, meetodeid ja valuutasid.

Avaleht Uudised Siem: õiglane, avatud ja reeglitel põhinev kauband Siem: õiglane, avatud ja reeglitel põhinev kaubandus on parim võimalus majanduse kiireks taastumiseks Minister Siem rõhutas, et õiglane, avatud ja reeglitel põhinev kaubandus on endiselt meie parim võimalus tagada majanduse kiire taastumine pärast COVID kriisi ning aidata kaasa konkurentsivõimelisele, dünaamilisele ja kestlikule kasvule.

Digitaalsed lahendused ja tehnoloogiad on sellest kriisist väljumisel ja voimaluste kaubandus võtmerollis ja seetõttu on eriti oluline teha märgatavaid edusamme ka e-kaubanduse kõnelustel.

ja voimaluste kaubandus

COVID kriis näitas, kuivõrd oluline on tagada tervishoiuteenustele ja meditsiinitoodetele taskukohane juurdepääs kogu maailmas.

Siemi sõnul on COVID kriisil olnud märkimisväärne mõju rahvusvahelisele kaubandusele, näidates globaalsete väärtus- ja tarneahelate haavatavust.

ja voimaluste kaubandus

Koroonaviiruse mõjul otsivad aga mitmed globaalsed tootmisettevõtted alternatiivseid lahendusi, plaanides oma esmavajalikud põhitegevused tuua allhankijatelt tagasi oma tehastesse. EL-is on mõistlik midagi toota ainult siis, kui see on ettevõtetele majanduslikult mõttekas.

ja voimaluste kaubandus

Näiteks on lõpusirgele jõudmas kaubanduslepingu kõnelused Mercosur riikidega. Kohtumisel arutasid ELi kaubandusministrid ka uut Euroopa Liidu kaubanduspoliitika strateegiat, mis on kavas avaldada Selle ettevalmistamisel hinnatakse muuhulgas, milliseid muutusi on tulenevalt COVID kriisist vaja senises poliitikas teha.

Siemi sõnul on uue strateegia koostamisel Eesti seisukoht, et Euroopa Liit peab kaitsema ja toetama WTO reeglitel põhinevat väliskaubanduspoliitikat ning soodustama avatud, vaba ja õiglase väliskaubanduse jätkumist.

ja voimaluste kaubandus