Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale Kuidas vähendada maksukoormust, ennetada maksuriski ja vähendada maksukontrolli sattumise võimalust?

Üldine maksupoliitika

Raamatupidaja ülesandeks on tunda ja rakendada maksuseadusi ning pidada nõuetekohast maksuarvestust. Raamatupidaja maksuteadlikkus annab ettevõttele täiendavaid eeliseid maksukulude kokkuhoidmiseks ja maksuriskide vähendamiseks.

Ideaalis on igas ettevõttes pearaamatupidaja esimene isik, kellelt küsitakse nõu ja abi maksuriskide hindamisel ning tehingutele parima maksulahenduse leidmisel.

Maksustamise voimaluste maksustamise tagajarjed Maakler Lemmikud Baine Amf

Samuti raamatupidajalt eeldatakse, et ta esitab Maksu- ja Tolliametile nõuetekohase maksuarvestuse. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Riigikohus selgitas tulumaksu ümberarvutuse võimalusi maksustamise aluste äralangemisel

Tunnustatud koolitaja käe all vaadatakse ühe päeva jooksul üle kõik ettevõtlusega seotud maksud ning viimaste perioodide olulisemad maksumuudatused.

Lisaks selgitatakse erinevaid maksusoodustusi, mille ettevõtjad tihti teadmatusest kasutamata jätavad ning jagatakse soovitusi, kuidas käituda, kui ettevõte satub maksukontrolli.

Näita täielikku nimetuse kirjet Kokkuvõte Lõputöö eesmärgiks oli selgitada välja Eestile sobilik mootorsõidukite maksustamise meetod. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded : 1. Anda ülevaade mootorsõidukimaksu mõistest ja eesmärgist.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusega seotud maksudest ja Maksustamise voimaluste maksustamise tagajarjed eripäradest Mitmekesistamise strateegia ITC. õppida nägema seaduslikke viise ettevõtte maksukoormuse vähendamiseks.

Maksukoolitusele on oodatud: juhid, kes peavad strateegilistes otsustes maksukohustustega arvestama. Ennetamine on alati odavam ja kasulikum; väikeettevõtjad, kes korraldavad ise ettevõtte raamatupidamist ja maksustamist ning vajavad baasteadmisi vigade vältimiseks ja ettevõtte töö korraldamiseks; raamatupidajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada ning viia end kurssi muudatustega valdkonnas.

Maksustamise voimaluste maksustamise tagajarjed Kas ostate raua varuvoimalusi

Maksukoolitusel saad ülevaate: maksudest, millega tuleb ettevõtluses arvestada ning mille teadlik planeerimine võib oluliselt aidata kaasa ettevõtte kasumlikkusele; deklaratsioonidest, mille esitamise kohustus ettevõttel on ning teadmise, kuidas neid esitada korrektselt, vähendades maksuhalduri huvi ettevõtte vastu; erinevatest maksuvähendamise võimalustest; maksuriskidest, mille realiseerumisel võivad ettevõttele tekkida ootamatud nõuded; maksusoodustustest ja nende kasutamisest, sealhulgas kodukontor, firmaauto, laenud, üritused, lähetused jms.

Koolituspäeva saadavad praktilised näited ning piiratud osalejate arv annab võimaluse esitada oma ettevõttespetsiifilisi küsimusi.

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu. Sellele järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt või rühmas. Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamise ja aruteluga.

Füüsilise isiku ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Ülesannete rõhuasetus on seoste loomisel eluliste asjaoludega eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamise võimalusi ja maksuriske, mida saab kohe Maksustamise voimaluste maksustamise tagajarjed koolituse toimumist maandada. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Maksustamise voimaluste maksustamise tagajarjed Registreeritud binaarsed valikud

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Maht: 8 akadeemilist tundi.