Võime kanda üle mis tahes summa, lähtudes teie loast ja müüjalt saadud juhistest lõppmakse summa kohta. Vaidluse lahendamise tasu summa määratakse vaidlusjuhtumi loomisel. Vt jaotis 4 ülalpool. Kui autoriseerite makse arvelduslepingu alusel ja me konverteerime selle makse jaoks valuutat, kasutame selleks tehingu vahetuskurssi, mis kehtib hetkel, kui müüja tehingut töötleb. PayPal võib nõuda, et saadate eseme omal kulul tagasi müüjale, PayPalile või kolmandale isikule mille määrab PayPal ja esitate tarnetõendi. Kui sellised liikmesriigi üksused tegutsevad keskdepositooriumina, ei tohiks nad osutada oma teenuseid muudes liikmesriikides.

EUR-Lex - R - MT - EUR-Lex

Teavitame teid saadud summadest ja meie tasudest e-posti teel või teie tehinguajaloo kaudu millele pääsete ligi oma PayPali kontole sisse logides. Kui peate oma maksega seoses maksma meile tasu, võime teavitada teid sellest siis, kui esitate meile oma maksejuhise.

Te ei saa meie tasudest maha arvata mingeid summasid. Meil on õigus võtta tasu lisateenuste eest, mida osutame väljaspool seda kasutajalepingut.

Kui te soovite sellist teenust, teavitame teid nendest tasudest. Maksejuhise esitamise viis võib sõltuda tehtava makse liigist, nagu on toodud järgmistes näidetes. Kui logite sisse oma PayPali kontole, saate kasutada funktsiooni "Saada raha", et teha teisele isikule makse. Meil on õigus nõuda teilt juhise autentimist st anda meile teavet, mis tagab, et juhiseid annate just teie, näiteks esitades oma õiged sisselogimisandmed, sealhulgas oma e-posti aadressi ja parooli ja muul Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu teie PayPali kontole sisselogimist, et anda meile oma maksejuhised.

Võime pakkuda teile kiirema maksekogemuse jaoks võimalust valida konkreetsed saajad, mis muudab nad teilt nende suunas liikuvate tulevaste maksetehingute puhul usaldatavateks makse saajateks.

Mattel võib otsustada mitte reageerida DMCA teadetele, mis ei vasta oluliselt kõigile eeltoodud nõuetele ning Mattel võib otsustada eemaldada väidetavalt õigusi rikkuvad materjalid, millele selle tähelepanu juhitakse DMCA-le mitte oluliselt vastavate teadete teel. See isik võib otsustada saata meile DMCA vastuteate. DMCA vastuteade.

Tavaliselt ei palu me teil nende maksete tegemisel sisse logida parooli, PIN-koodi või muuga. Oma PayPali kontol on teil võimalik igal hetkel näha ja muuta usaldatavate makse saajate loendit. Maksejuhise tühistamine Kui olete meile maksejuhise esitanud, ei saa te seda tühistada, välja arvatud juhul, kui tegemist on arvelduslepingu kohase maksejuhisega vt lisateavet allpool.

Kui kaua minu makse aega võtab? Teie makse läheb teie kontolt teele ühe tööpäeva jooksul Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu seda, kui oleme saanud teilt korrektse maksejuhise. Makse edastatakse kahe tööpäeva jooksul, kui saame teilt korrektse maksejuhise: päeval, mis ei ole tööpäev; pärast järgmisi kohalikke arveldusaegu tööpäeval kontode puhul, mis on registreeritud järgmistes riikides: Teil võib olla õigus taotleda makse tegemist konkreetsel hilisemal kuupäeval ja sellisel juhul edastatakse makse teie kontolt sellel hilisemal kuupäeval.

Selle kasutajalepingu muude sätetega võidakse eespool nimetatud tähtaegu pikendada.

PayPali saldo Teie konto kasutatav osa koosneb PayPali saldost, mis tähendab rahajääki, mida saate maksete või väljamaksete jaoks kasutada.

Millisel juhul võime makse tegemisest keelduda? Võime käsitleda teie maksejuhist ebakorrektsena ja keelduda teie makse tegemisest, kui: teie PayPali saldol ei ole piisavalt raha; meil on põhjust uskuda, et teie seotud rahastamisallikatel ei ole piisavalt raha, et teha soovitud makset; te ei esita meile kõiki andmeid, mida nõutakse asjaomastes makse- või kassavoogudes, mida kasutame teie maksejuhiste saamiseks näiteks piisavad andmed saaja kohta, mida me vajame, ja teie maksejuhise autentimine ; makse ületab limiiti, millest me anname teile teada, kui proovite makset teha; meil on põhjust uskuda, et teie konto abil on tehtud piiratud tegevust või te rikute muul viisil seda kasutajalepingut.

Kui saaja ei võta teie makset vastu Kui võimaldame teil teha makse isikule, kellel ei ole PayPali kontot, saab saaja raha kätte, kui avab PayPali konto. Kui saajal juba on PayPali konto, võib ta raha vastuvõtmisest keelduda. Kui saaja Apple aegunud aktsiaoptsioonitehingud raha vastu võtmast ega ava PayPali kontot ega ei nõua raha 30 päeva jooksul pärast selle saatmist, tagastatakse raha koos kõigi tasudega, mis teilt võeti teie PayPali kontole.

Lugege jaost Tagasimaksed kontolemis võib juhtuda, kui raha tagastatakse PayPali kontole. Saatmislimiit Võime oma äranägemisel kehtestada limiidid tehtavate maksete summadele ja väärtusele, sealhulgas ostude eest makstavale rahale. Saatmislimiiti saate vaadata, kui logite sisse oma PayPali kontole. Saatmislimiidi suurendamiseks peate järgima juhiseid, mille teile edastame või aeg-ajalt avaldame mille võime sätestada teie konto ülevaates.

Automaatsete tasude seadistamine kontolt Müüja ajatatud maksed Kui maksate teatud müüjatele või tasute teatud ostude eest näiteks ostud, mis tuleb teile saata või mille müüja ajakohastab ja lõpule viibannate: müüjale loa saada teie makse hiljem kätte; meile korralduse maksta sellele müüjale automaatselt, kui müüja makset taotleb.

Teie luba kehtib tavaliselt kuni 30 päeva, kuid võib kehtida ka sellest Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu. Kui teil on saldo, võime panna maksesumma ootele, kuni müüja teie makse kätte saab. Kui peame teie makse tegemiseks valuutat konverteerima, määratakse makse töötlemise ajal ja rakendub tehingu vahetuskurss nagu on kirjeldatud jaos Valuuta konverteerimine. Teie luba võimaldab müüjal maksesummat ajakohastada enne, kui müüja makse kätte saab et võtta arvesse ostus tehtud muudatusi, milles olete müüjaga kokku leppinud, näiteks lisamaksud, posti- või transpordikulud või soodustused.

Me ei ole ühelgi ajahetkel sh makse tegemise ajal kohustatud muudatusi kontrollima. Võime kanda üle mis tahes summa, lähtudes teie loast ja müüjalt saadud juhistest lõppmakse summa kohta. Arvelduslepingu maksed Arvelduslepingut saate kasutada sama de le saaja Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu le tehtavate maksete pidevaks automaatseks haldamiseks.

Arvelduslepingu sõlmimine tähendab järgmist. Te lubate määratud saaja te l võtta teie kontolt makseid saaja määratud ulatuses need võivad olla summad, mida te saajale võlgnete kaupade või teenuste ostmise eest eraldi lepingu alusel, mille olete saajaga sõlminud. Te annate PayPalile korralduse maksta määratud saaja te le või muu de le saaja te le, kellele määratud saaja d viitab viitavadkui määratud saaja d taotleb taotlevad PayPalilt teie makse tegemist.

See teeb saajast usaldusväärse makse saaja kõigi maksete puhul, mida sellele saajale teete, seega ei palu me teil tavaliselt sisse logida parooli, PIN-koodi või muugaet edasisi makseid nende tegemisel heaks kiita.

Howard Robard Hughes, Jr. testifies about profits on war contracts during Senate grandhotel.ee Stock Footage

Arvelduslepingu alusel tehtud maksed võivad olla eri summas ja tehtud eri kuupäevadel. Kuna oleme vaid makseteenuse pakkuja, ei saa me teada ja ärge oodake meilt sedamilles olete või ei ole saajaga kokku leppinud või miks saaja otsustas teie makset taotleda.

Me ei ole kohustatud kontrollima ega kinnitama summat, mille saaja meile arvelduslepingu alusel tehtud maksete töötlemiseks esitab.

Mattel Inc. - Terms and Conditions

Kasutame arvelduslepinguga hallatavate maksete jaoks mitut nime, muu hulgas "automaatsed maksed", "tellimusmaksed", "korduvad maksed", "võrdlustehingud", "eelautoriseeritud ülekanded" või "eelkinnitatud maksed". Arvelduslepingu saate oma konto liideses või meiega ühendust võttes igal ajal tühistada.

Kui arvelduslepingu alusel tehtav makse on kavas teha enne järgmise tööpäeva lõppu pärast seda, kui olete teavitanud meid lepingu tühistamisest, võime tühistada teie arvelduslepingu pärast selle makse tegemist. Kui tühistate arvelduslepingu, võite siiski võlgneda saajale raha kaupade või teenuste eest, mille olete kätte saanud, kuid mille eest on tasumata.

Kui me leiame, et arvelduslepingu makse tegemiseks tuleb valuutat konverteerida, ja me konverteerime seda, siis kasutame makse töötlemise ajal kehtivat vahetuskurssi. Maksetehingute vahetuskurss võib erineda. Raha tagastamine kontole Võime lubada teie makse saajal: keelduda selle vastuvõtmisest; otsustada see vastu võtta ja kasutada seejärel meie teenust, et saata makse kogusumma või selle mis tahes osa teile hiljem tagasi.

Vabakaubandus tehingute valimisel Saadud varuvoimalused

Tagastame tagasilükatud makse või tagastatud makse summa teie saldosse. Tagastame teie välja nõudmata makse summa 30 päeva jooksul pärast makse algatamise kuupäeva. Kui mis tahes makse mis tahes summa tagastatakse teile mis tahes eespool kirjeldatud viisil, võime tagastatud summa teie eest konverteerida kas: algse makse jaoks kasutatud saldo valuutasse enne konverteerimist Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu, mille saab saaja ; teie konto avamise valuutasse; USA dollaritesse avades teile selles valuutas saldo, kui teil seda veel ei ole.

Kui teie saadetud algne makse hõlmas valuuta konverteerimist, konverteerime tagastatud summa saaja saadud valuutast järgmiselt. Kui summa tagastatakse ühe päeva jooksul alates algse makse kuupäevast, siis kasutame algse makse kuupäeval kehtinud tehingu vahetuskurssi, et te saaksite algses valuutas tagasi algsumma, mille te algse makse jaoks konverteerisite.

Kui summa tagastatakse hiljem kui päev pärast algse makse kuupäeva, siis kasutame tagastatud summa konverteerimise ajal meie kehtivat tehingu vahetuskurssi ja te nõustute sellega. Tehingu vahetuskurssi võidakse rakendada kohe ja ette teatamata. Kui selles jaos ei ole märgitud teisiti, nõustute tasuma valuuta konverteerimise tasu tagasi makstud või tagasi lükatud summadeltkui konverteerite teile tagastatud summa eespool kirjeldatud viisil.

Samuti võime tagastatud summa teie kontolt automaatselt maha võtta ja kanda raha tagasi rahastamisallikale, mida te kasutasite algse makse tegemiseks. Väljavõtmised võivad hõlmata ka valuuta konverteerimist — vt eespool jaotist Raha väljavõtmine. Tagastamisega seotud riskid Tagastatud summa väärtus võib olla väiksem kui teie algse makse summa.

PIIRATUD TEGEVUSED JA OOTELEPANEKUD

See võib juhtuda, kui: saaja saadab teile tagasimakse, mis on väiksem kui teie algne maksesumma. Kuna me oleme ainult makseteenuse pakkuja, ei saa me teada, mida teil on õigus algselt maksesaajalt tagasimaksena saada või miks saatis saaja tagasimakse konkreetses summas; tehingu vahetuskurss kõigub.

PayPal ei vastuta kahju eest, mis tuleneb saaja otsusest teie maksest keelduda või see tagasi maksta, välja arvatud juhul, kui saaja saadetud tagasimakse on PayPali poolt valesti täidetud makse.

Me ei vastuta teie ees algse makse väärtuse ja sellest tuleneva tagasimakse väärtuse erinevuse eest, välja arvatud juhul, kui tagasimakse on valesti täidetud makse vt jagu Probleemide lahendamine.

Makse rahastamine Eelistatud rahastamise allika valimine Kui olete kontole sisse Edu Team Binaarsed valikud, saate valida eelistatud rahastamise allika. Selle kasutajalepingu kohaselt Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu teie kontolt saadetavate maksete vaikimisi rahastamise allikana eelistatud rahastamise allikat.

Osade arveldusleppe maksete jaoks saate määrata eraldiseisvad eelistatud rahastamise allikad. Nende rahastamise erikokkulepete kasutamise ja prioriteedi suhtes kehtivad teie ja meie vahel sõlmitavad täiendavad tingimused. Teie konto ülevaates võib kajastuda tinglik summa, mis on saadaval teie rahastamise erikokkuleppe raames, et sellega rahastada sobivaid makseid mis tahes ajahetkel.

See summa ei ole e-raha, seda ei loeta teie PayPali saldo osaks ja seda ei saa sularahas lunastada — see tähistab üksnes e-raha summat, mida me pakume teie kontole väljastamiseks ja krediteerimiseks nõuetele vastava makse tegemise ajal ja üksnes kohe rahastamiseks ning selle suhtes kehtivad ainult märgitud perioodi ajal selle rahastamise erikokkuleppe kasutamise täiendavad tingimused.

  1. PayPal kasutajaleping - PayPal
  2. Olles olulise tähtsusega väärtpaberite hoidmise süsteemides, mille kaudu nende liikmed annavad investorite väärtpaberiosalustest aru, on keskdepositooriumide korraldatavad väärtpaberiarveldussüsteemid ka oluliseks väärtpaberiemissiooni terviklikkuse kontrollimise vahendiks, takistades ülemäärast väärtpaberiloomet või emiteeritud väärtpaberite vähendamist, mistõttu on neil oluline roll investorite usalduse säilitamisel.
  3. Politsei teeninduse vordoiguslikkuse mitmekesisus ja inimoiguste strateegia
  4. Abi avatud arvelduskontode pankades.

Kui teie rahastamise erikokkuleppe alusel rahastatud makse pööratakse hiljem mingil põhjusel tagasi, säilitame summa, mis esindab seda osa maksest, mida rahastati teie rahastamise erikokkuleppe alusel eeldusel, et rahastamise erikokkulepe ei ole aegunudja taastame rahastamise erikokkuleppe.

Teie kontolt saadetavate maksete rahastamine Makse eest, mida te oma kontolt saadate, saame meie e-raha järgmistest allikatest nimetatud järjekorras ulatuses, milles need on kättesaadavad. Rahastamise erikokkulepe kui see on konkreetse tehingu jaoks olemas Eelistatud rahastamise allikas Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu see on valitud ja saadaval Olemasolev PayPali saldo PayPal Credit kui on olemas PayPali kaubamärgiga deebetkaart kui on olemas PayPali kaubamärgiga krediitkaart kui on olemas Deebetkaart Krediitkaart Pangakonto e-tšekk Kui olete sidunud pangakonto rahastamisallikana, võime pakkuda teile pärast kohaletoimetamist maksmise võimalust, mis võimaldab teil sellelt pangakontolt tasu võtmist edasi lükata.

Kui otsustate pakutavat teenust kasutada, kehtivad pärast kohaletoimetamist maksmise tingimused. PayPali ostja kaitse Kui ostate kaupa müüjalt, kes aktsepteerib PayPali makseid, võib teil olla PayPali ostjakaitse järgi õigus tagasimakse saamiseks.

Kui see on kohaldatav, annab PayPali ostjakaitse teile õiguse saada tagasi ostetud kauba täishind ja algsed saatmiskulud, kui te need maksite. PayPal otsustab oma äranägemisel, kas teie nõue kvalifitseerub PayPali ostjakaitse saamiseks.

Võlgniku kontode maksustamine See kohustus on määratud finantseerimisasutustele, kelle kliente nad on. Vahepeal võib ettevõte ise välja lülitada avatud arvelduskontode maks. See peaks olema selge, mida see dokument esindab, millistel aegadel on võimalik saada raamid ja seda, mida tuleb teha selle jaoks.

Dokumendi kirjeldus Kõik Venemaal töötavad juriidilised isikud ja selle riigi elanikud maksavad oma riigikassa makse. Seda protsessi reguleerib maksuteenistus. FTS kogub teavet ettevõtte ja selle juhtide kohta, ettevõtte tegevusala, maksusoodustused, pankades avatud kontod. Kõik need andmed püsib ja vajadusel pakutakse teiste valitsusasutuste esindajaid.

Teave teie konto kohta

Proovi sertifikaat maksust avatud kontod Ettevõtte pea või tema esindaja võib pöörduda ka FNSi piirkondliku bürooga sertifikaadile, milles kuvatakse teave ettevõtte arvelduskontode kohta.

Selleks peate esitama kirjaliku taotluse. Pärast tema laekumist valmistavad osakonna töötajad avatud arvelduskontode sertifikaadi. Selle abi kohaselt on kuvatud dokumendiga, milles kuvatakse teave finantseerimisasutuses avatud ettevõtte arvelduskontode kohta. Dokumendis kuvatakse teavet panga kohta, kus konto avatakse, selle valuuta, ettevõtte andmed, mis on fondide omanik.

Sama sarnase dokumendi saate: pangas; fTS-is. Esimene võimalus sobib kodanikele, kes vajavad dokumenti kiiresti. Pangad annavad sarnaseid viiteid kolm päeva.

Seda teenust makstakse siiski. Lisaks, kui teil on vaja saada teavet mitu kontot erinevad pangad Me peame iga finantsorganisatsiooni eraldi ühendust võtma. Samuti tuleb märkida, et mõned valitsusasutused näiteks prokuratuur võtab töötajate väljastatud sertifikaate maksuteenistus. FTS-is saate sertifikaadi kõigi avatud kontode sertifikaadi, ilma ülemäärase aja veetmiseta kulutusteta.

Selle meetodi puuduseks on pikaajaline ooteaeg. Seda tuleks eristada avatud kontode sertifikaadiga ja revolutsioonide sertifikaadiga.

PayPal binaarsed variandid C Bollingeri ribad

Viimasel dokumendis kuvatakse kõik konkreetse konto või mitmete kontode toimingud. Sellest dokumendist saate teada, millised on kulutavad ja maatükid läbi viidud. Töötajad tegelevad ka sellise dokumendi koostamisega regional bürood FTS. Sertifikaadi sertifikaadi abi Kui eelotsuse vajadus tekib Abi võib olla vajalik erinevates olukordades.

Esitage dokumendi taotlus näiteks vajaduse korral täiendavate investorite meelitamiseks. Kui nad tahavad analüüsida ettevõtte seisundit, siis taotletakse sellist dokumenti. Lisaks võib sertifikaadi nõuda, Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu Ettevõte saab üheks osalejaks pakkumise kauplemise, enampakkumise ja muude sarnaste sündmuste. Ettevõte on sunnitud pöörduma Euroopa Kohtule hagejana või kostja poole.

Ettevõte sai prokuratuuri töötajate taotluse, politsei jne. Ettevõte reorganiseeritakse selle likvideerimise. Töötatakse välja äriplaani. Hoolitse dokumendi kättesaamise eest on ka juhul, kui ettevõte soovib kapitali suurendada krediidifondid. Sellisel juhul tuleb laenuandjale anda abi. Tagasilükkamise ja ühinemise ajal esitatakse dokument likvideerimise eest vastutavale asutusele juriidilise isiku. Sama nõue on ettevõtte pankroti korral arenenud. Abi on ametlik dokument, mis näitab tegelikku olukorda.

Tänu sellele dokumendile saab ettevõtte juht õigesti hinnata ettevõtte tööd ja arendada välja ettevõtte arengukava, arvestades kulusid ja sissetulekut. Seetõttu saab dokumenti kasutada, kui see on vajalik selle probleemi lahendamiseks ettevõttes.

Help sisalduvat teavet võib nõuda teiste juriidiliste isikute poolt. Näiteks, kui ettevõte on executive nimekirjad Võla sissenõudmise kohta ettevõttest, kuid tema pea ei tea, milline pank ühendust võtta.

Sellisel juhul peate taotlema teavet ettevõtte arvelduskontode kohta. Määrus, millega kehtestatakse keskdepositooriumidele samasugused nõuded, peaks aitama kõrvaldada konkurentsihäireid. Kõnealused standardid asendavad BISi Võttes arvesse finantsturgude ülemaailmset olemust ja keskdepositooriumide süsteemset tähtsust, on vaja tagada nende suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete rahvusvaheline ühtlustamine.

Sellega seoses teostavad EKPSi liikmed järelevaatamist, tagades kliirimis- ja maksesüsteemide tõhususe ja usaldusväärsuse. EKPSi liikmed tegutsevad sageli väärtpaberitehingute raha poole arveldusagentidena. Nad on ka olulised kliendid keskdepositooriumides, kes sageli haldavad rahapoliitiliste toimingute tagatisi.

Abi IFTS-i

Siiski ei tee me seda, kui saame enne seda ülaltoodud aadressidel teate, et meile DMCA autoriõiguse rikkumise teate saatnud isik on esitanud hagi ja palunud kohtu otsusega tõkestada materjali esitanud isikul Veebisaidil materjaliga seotud õigusi rikkuva tegevusega tegelemise.

Iga Veebisaidi kasutaja, kes ei suuda Mattelile selliste teadete suhtes rahuldavalt vastata, võidakse ajutiselt või jäädavalt kõrvaldada. Võime saata teie poolt teates esitatud teabe isikule, kes esitas väidetavalt õigusi rikkuva materjali.

Seetõttu ei tohi te saata Mattelile isegi teie meie poolt soovitud Kasutajate Loodud Sisus mingil kujul ega viisil Soovimatuid Ideesid ja Materjale. Kõik teie poolt Veebisaidi kaudu postitatavad või meile saadetavad Soovimatud Ideed ja Materjalid loetakse Kasutajate Loodud Sisuks ja litsentseeritakse Kauplemisstrateegia Haridus ülalsätestatud viisil.

Mattel ei võta enesele vastutust ega kohustust seoses ühegi eeltoodu kättesaamise või mittekättesaamisega. Seetõttu ei aseta teie otsus esitada Mattelile Soovimatuid Ideesid ja Materjale Matteli positsioonile, mis erineks üldsuse liikmete positsioonist seoses teie Soovimatute Ideede ja Materjalidega. Nii et kui saadate meile oma Soovimatuid Ideesid ja Materjale hoolimata meie palvest seda mitte teha, on tõenäoline, et need on identsed või suures osas sarnased ideede, kontseptide ja materjalidega, mille on minevikus välja töötanud meie töötajad või esitanud meile teised.

Samuti võime tulevikus ilma teie Soovimatuid Ideesid ja Materjale kasutamata töötada välja või saada teistelt ideesid, kontsepte ja materjale, mis on identsed Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu suures osas sarnased teie Soovimatute Ideede ja Materjalidega. Kontode avamine ja sulgemine.

Mis on toodete mitmekesistamise strateegia Kuidas saada rikkaid kauplemisvarusid

Sõltuvalt teie vanusest võib registreerimine nõuda vanemlikku nõusolekut. Veebisaidi sellest tulenevat teie isikuandmete kogumist ja kasutamist reguleerivad praktikad on avaldatud selle Privaatsusavalduses. Teie otsus seda teavet esitada on täielikult vabatahtlik ja valikuline; siiski, kui otsustate seda mitte esitada, ei pruugi teil olla võimalik pääseda ligi teadud Sisule või Kogukondadele või osaleda Veebisaidi teatud funktsioonides.

Te ei kasuta salasõna ega e-posti aadressimida kasutab juba keegi teine, mis võib esineda Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu isikuna, kuulub teisele isikule, rikub mõne füüsilise või juriidilise isiku intellektuaalomandi või muid õigusi või on solvav.

Võime oma ainuäranägemisel suvalisel muul põhjusel lükata tagasi iga salasõna, kasutajanime või e-posti aadressi. Te esitate seoses registreerimisprotsessiga ning, kus lubatud, selle registreerimisega seotud funktsioonide kasutamise ajal täpse, kehtiva ja täielikuna hoidmiseks pidevaks ja kiireks hooldamiseks ja uuendamiseks enese kohta täpse, kehtiva ja täieliku registreerimisteabe.

Te olete ainuisikuliselt vastutav kõigi teie konto, salasõna ja kasutajanime all toimuvate tegevuste eest sõltumata sellest, kas te lubate seda tegevust välja arvatud ulatuses, kus tegevused toimuvad, kuna keegi saab ligipääsu meie süsteemile ilma teie identifitseerijaid ja salasõna kasutamata. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma salasõna konfidentsiaalsuse hoidmise ja oma internetiseadmele ligipääsu piiramise eest, et teised ei saaks pääseda teie nime, kasutajanime või salasõna kasutades ligi ühelegi Veebisaidi salasõnaga kaitstud osale.