Usun, et täna oluliste täiendustega komisjoni tagasi saadetud direktiivi ettepanek aitab kaasa selge tarbijaõiguste raamistiku kujundamisele. Lisaks aeglustab see meetmeid riikides, kus praegu ei ole asjad kaugeltki korras. Mulle teeb erilist heameelt lävemüügi ja kauglepingute infonõuete täiendamine. Tahaksin, et komisjon pööraks tähelepanu ühele väiksele küsimusele. See aitab kaasa Interneti- ja piiriülesele kaubandusele. Praktikas ei ole see sageli võimalik.

Head kolleegid! Kahtlemata takistab tarbijaõigusi käsitlevate eeskirjade killustatus märkimisväärselt piirülest ostu-müüki ning on probleem ka tõelise siseturu tulemuslikul loomisel.

Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja

Usun, et täna oluliste täiendustega komisjoni tagasi saadetud direktiivi ettepanek aitab kaasa selge tarbijaõiguste raamistiku kujundamisele. Alfredo Antoniozzi PPE. Raportiga, milles vaadatakse läbi neli kehtivat direktiivi, soovitakse lõpetada õigusraamistiku killustatus, mis on siiani takistanud siseturu väljakujundamist. Eesmärk on parandada turu toimimist tarbijate ja ettevõtjate jaoks, suurendada tarbijate usaldust ning vähendada ettevõtjate vastumeelsust tegutseda piiriüleselt.

Ettepanek on keeruline ja sisaldab mitmeid spetsiifilisi aspekte, mida on analüüsitud ja arutatud sellest ajast saadik, kui Prantsusmaa oli viimati eesistujariik.

 • Uus tehnoloogia täpselt määratleb ebatäiuslikud sõrmejäljed Uus tehnoloogia täpselt määratleb ebatäiuslikud sõrmejäljed Teadus Emily Clark 9.
 • Tootajate jagamise voimaluste tehingud omandamisel
 • 100 populaarne binaarne valikud
 • Олвин повернулся спиной к миру зазеркалья и оказался лицом к лицу с непрошеным гостем.
 • Binaarsete salvestusvalikud
 • Bitcoin TPS.
 • Tähelepanuväärne kosmosesukeldumine loob aluse maailmavaate kosmoselendudeks
 • Aktsiate valikutehingute moistmine

José Manuel Barroso juhitava komisjoni uue koosseisu ajal on Vivian Redingi töö viinud selleni, et täielikkuse ühtlustamisse ei suhtuta enam dogmaatiliselt, ning oleme põhjendatult alustanud teekonda Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja ühtlustamise suunas. Toetasin seetõttu raportit. Täna hääletatud tekst on Liit ja ELi institutsioonid peavad seadma endale eesmärgi aidata kaasa siseturu paremale toimimisele, et suurendada tarbijate usaldust ja samal ajal toetada meie ettevõtjaid.

Täna täiskogul hääletusel olnud direktiiv kujutab endast seni kehtinud selleteemalise nelja direktiivi sünteesi. Nendel põhjustel olin raporti Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja ja hääletasin selle poolt. Tarbijaõiguste direktiivi reform on olnud Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja ja sporaadiline protsess. Komisjoni algne täieliku ühtlustamise idee ähvardas kahjustada tarbijakaitse taset, eriti Põhjamaade tarbijate kaitset.

Omandamine edendab ettevõtte missiooni juhtida uut piiri reisimise ja uurimistöö jaoks.

See oleks olnud vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt peab tarbijaõigus lähtuma võimalikult kõrgest tarbijakaitse tasemest. Seega peaksime alati meeles pidama, et turg on tarbijate jaoks, mitte tarbijad turu jaoks. Tarbijaid ja väikeettevõtjaid käsitlevad õigusaktid peavad alati olema võimalikult täpsed ja lihtsasti mõistetavad. Täpselt ja hoolikalt koostatud õigusaktid on kõigi poolte huvides.

Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja

Seega on hea, et direktiiv saadetakse tagasi komisjoni, nagu parlament täna otsustas. Siiani on Euroopa Liidu siseturgu arendatud peamiselt suurettevõtjate tingimuste kohaselt. Nüüd on aega pöörata tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning eeskätt tarbijatele, et tagada nende huvide jõulisem kaitse siseturul.

Tähelepanuväärne kosmosesukeldumine loob aluse maailmavaate kosmoselendudeks

Komisjoni ettepanek tarbijakaitse reformi kohta võeti vastu üsna vastuoluliselt. Soomes näiteks kogus tarbijakaitseühendus allkirju petitsiooni jaoks, väites et ettepanek oleks läbiminemise korral kahjustanud pöördumatult Soome tarbijakaitset.

Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja

Kompromiss, mille üle me hääletasime ja mis saadetakse edasisele arutlusele, on väga ebamäärane. Hulk algseid ettepanekuid on välja jäetud, mis on andnud üldse mitte kaugeleulatuva tulemuse.

Head kolleegid! Kahtlemata takistab tarbijaõigusi käsitlevate eeskirjade killustatus märkimisväärselt piirülest ostu-müüki ning on probleem ka tõelise siseturu tulemuslikul loomisel. Usun, et täna oluliste täiendustega komisjoni tagasi saadetud direktiivi ettepanek aitab kaasa selge tarbijaõiguste raamistiku kujundamisele.

Suurim probleem on siiski selles, et direktiivist on tegelikult raske aru saada. Tahaksin seada tingimuseks selle, et tarbijaõigusi käsitlev direktiiv peaks olema ka tarbijatele arusaadav, mis tagaks neile kaitse.

Enne mind sõna võtnud soomlastest kolleegid Mitro Repo ja Anneli Jäätteenmäki väljendasid mõnd tervitatavat Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja tarbijakaitsedirektiivi kohta. Soomlaste ja põhjamaalastena kardame, et tarbijakaitset võidakse kahjustada. Just seda tähendab täielik harmoneerimine, eelkõige Põhjamaadele. Lisaks aeglustab see meetmeid riikides, kus praegu ei ole asjad kaugeltki korras.

Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja

On väga hea, et ettepanek komisjoni tagasi saadetakse, sest selles on mõned problemaatilised punktid, eelkõige väikeettevõtjate jaoks. Tahaksin, et komisjon pööraks tähelepanu ühele väiksele küsimusele.

Uus tehnoloogia täpselt määratleb ebatäiuslikud sõrmejäljed

Muudatusettepanekutes 18 ja öeldakse, et sellel oleks väga negatiivne mõju näiteks Põhja-Soome reisibüroodele. Sageli valitakse firma, hotell või turistide majutuskohta tee peal: inimesed broneerivad telefoni teel.

Selle direktiivi kohaselt sellest ei piisa: inimene peaks saatma faksi või midagi selletaolist. Praktikas ei ole see sageli võimalik. Sellele küsimusele peaks lähenema üldsuse tasandilt ning tuleb aru saada eri liikmesriikide erinevatest olukordadest. Peter Jahr PPE. Leian, et kaubandust takistava Euroopa killustatud tarbijaõiguse ühtlustamiseks võetud meetod on mõistlik ja õige.

 • Эристон и Итания раз-другой навестили его комнату, убедились, что сын отсутствует, и не придали этому значения.
 • Valikud kauplemine MOOC.
 • Uvxy kauplemise strateegiad
 • Они еще и демонстрировали необычайно высокую степень координации мышления, что Джизирак относил на счет их телепатических способностей.
 • Binaarne valik Hind Valem
 • Kauplemise voimalused robotide jaoks
 • Uus tehnoloogia täpselt tuvastab ebatäiuslikud sõrmejäljed - Teadus
 • Binaarsed valikud maaklerid Singapuris

Ka tarbijate jaoks on oluline kujundada Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja Euroopa õigusest. Teisisõnu on oluline, et nad saaksid kindlustundega äri teha või osta või omandada midagi ükskõik kust Euroopa Liidus.

See tagab kindlustunde mitte ainult tarbijatele, vaid ka tootjatele. Mulle teeb erilist heameelt lävemüügi ja kauglepingute infonõuete täiendamine.

Arutelud - Selgitused hääletuse kohta - Neljapäev, märts

Ashley Fox ECR. Kui mu valijad küsivad minult, mis on Euroopa Liidus olemise põhieelis, siis vastan alati, et selleks on riikidevaheline vabakaubandus ja siseturg, mida tahame välja kujundada.

Toetan seega tarbijaõiguste direktiivi. Selles sisalduvad mõned eelised tarbijatele ja väikeettevõtjatele.

Virtuaalsete kaubandusvoimaluste maja

See aitab kaasa Interneti- ja piiriülesele kaubandusele. Peab aga ütlema, et see direktiiv on sündinud aeglaselt ja edasiminek on tagasihoidlik.

Ландшафт предпринимательства Эстонии и роль услуг торгово-промышленной палаты в нём - Пирет Потисепп

Palve, mille ma komisjonile esitan, on see, et me vajame ühtse turu väljakujundamiseks raamistikku ja mitte erinevaid omavahel suhteliselt sidumata algatusi, mis meil praegu on.