Tõsi, ükski süsteem pole täiuslik ja ka klassikalisel on omad vead, näiteks oht, et kasumi väiksemana näitamise eesmärgil hakatakse raamatupidamisega trikitama. Kuna komisjon on veendunud, et kõigi maksustamisotsuste puhul ühehäälsuse säilitamisega on raske saavutada sellist maksude kooskõlastamise taset, mida Euroopa vajab, esitas ta ettepanekud võtta teatud maksude valdkonnas kasutusele kvalifitseeritud häälteenamus. Tõsi, selles kategoorias andis pea poole üksainus maksu- ja tolliameti töövõit.

Maksuamet ütleb stopp sadadele miljonitele Maksu- ja tolliamet peatas eelmisel aastal miljoni euro maksuvabalt riigist lahkumise. Foto: Nelson Marques, Panthermedia Igal aastal peab riik püüdma maksuskeemidest päästa kümneid miljoneid eurosid.

Maksuamet ütleb stopp sadadele miljonitele

Möödunud aastal osutus mahukaimaks variandiks dividendidega trikitamine. Uus seadus lubab maksuametil jõulisemalt patustajate käsi väänata.

Summad võtavad silme eest kirjuks: maksuamet teatas, et peatas mullu miljoni euro tulumaksuvabalt riigist välja viimise. Kõige mahukamaks osutus möödunud aastal tabatud juhtumitest dividendi vabastusmeetodi kuritarvitamine, ühtekokku miljonit eurot. Tõsi, selles kategoorias andis pea poole üksainus maksu- ja tolliameti töövõit.

Millisele ettevõttele käsi ette pandi, seda amet maksusaladusele viidates ei ütle. Lihtsamalt öeldes otsitakse nendes skeemides eri maksuregulatsioonidega maid, mille vahel raha liigutades ja topeltmaksustamise vältimise reegleid ära kasutades õnnestub saada topeltmaksuvabastus. Kuivõrd Eesti seadused lähtuvad põhimõttest, et välismaisel tütarühingul on kasumi pealt äriühingu tulumaks makstud mujal maailmas on valdavalt tulumaks aastakasumilt, mitte kasumi jaotamise korral nagu Eestissiis on välismaalt võetud dividendid Eestis maksuvabad ja need võib osanikele täiendava tulumaksuta edasi maksta.

Kui maksu- ja tolliamet on selle lahti harutanud, et mingi äriühing dividendi vabastusmeetodit kuritarvitab, siis on lahendus sellele ühene: amet ütleb, et vabastus Jaga voimalus kasumi maks saadud kunstlikul viisil ja tütarühingust saadud dividendid lähevad ikkagi Eestis maksustamisele.

Maksuamet hoidis ära rekordkoguse kasumi maksuvaba jaotamist

Kontsernisisene laen on probleem nr 1 Dividendidega mängimise osakaal, kuid mitte meetod ise, paneb Ellex Raidla vanemadvokaati Dmitri Rozenblatti isegi imestama. Tema oleks oodanud, et põhiline töö läheb ikkagi kontsernisiseste laenude püüdmisele, sest just selle augu kaudu kasumite riigist välja viimine on olnud viimastel aastatel üsna levinud ja maksumaksja jaoks ka võrdlemisi lihtne teostada.

Ta nentis, et ühel või teisel viisil Eestist raha välja laenamist või siirdehindadega mängimist praktiseerib ilmselt märkimisväärne osa siinseid väliskontserne, kuid tõsi on, et kuritarvitamist on üpris keeruline tõestada.

Tõsi, ükski süsteem pole täiuslik ja ka klassikalisel on omad vead, Bitcoin kasumi con oht, et kasumi väiksemana näitamise eesmärgil hakatakse raamatupidamisega trikitama.

Jaga voimalus kasumi maks

Ka Tingas tõdeb, et kõige rohkem on tema klientidel maksuametiga kokkupuuteid just kontsernisiseste laenudega. Neid on mõlemas suunas. Kas annab emaühing Eesti tütarühingule laenu, mille puhul on intress piisavalt kõrge, et panna maksuametit küsima, kas turutingimustel saaks äriühing tegelikult laenu parematel tingimustel.

Või vastupidiselt kahtlus, et raha laenatakse emaühingule liiga soodsatel tingimustel. Seega on ülimalt oluline laenuintresside turutingimustele võrreldavuse analüüs ja tehingu äriline põhjendamine Lehtise sõnul on märke, mille puhul maksu- ja tolliamet reageerib, mitu. Võib olla arusaadav, et ettevõte oma tegevuse algusaegadel ei saakski kuskilt parema intressiga laenu kui see, mida emafirma küsib. Aga aja jooksul võib eeldada, et tagatised lähevad paremaks ja intressid peaksid samuti allapoole tulema.

Siis on küsimus selles, kui pikalt laenu antakse, kas seda pikendatakse. Jaga voimalus kasumi maks vastupidi, kui laenu antakse või mingeid tagasimakseid tehakse ikka Eesti ettevõtte potentsiaalse kasumiga samas taktis, siis on tegemist varjatud kasumieraldisega. Lahendist selgub, et kui Soome Sanoma Media Finland ostis Eestis 10,2 miljoni euro eest autokuulutuste portaali Auto24, siis jäi ettevõte nii Soome kui Sanoma Eesti tütarettevõtte Sanoma Baltic valdusse. Hiljem portaal liideti Sanoma Balticuga ning selle käigus deklareeriti, et liidetava ettevõtte turuväärtusest muutus 11 miljonit eurot mitterahaliseks omakapitaliks Sanoma Balticusse.

Maksu- ja tolliameti hinnangul ei saanud üleantavat vara pidada kõlbulikuks omakapitali sissemakseks.

Jaga voimalus kasumi maks

Aastal Ringkonnakohtus leiti lõpuks, et tegemist ei olnud omakapitali sissemaksega, pealegi ei olnud väidetav sissemakse kunagi korralikult dokumenteeritud. Erinevalt n-ö tulevikus realiseeruvatest skeemidest, kus maksuamet märku annab, et sellise plaaniga maksudest ei pääse, on varjatud kasumieraldised võimalik nimetada väljamakseks, see tähendab, et nendelt tuleb tulumaks ära maksta.

Eelmisel aastal saadigi siit riigikassasse 23 miljonit eurot.

Investoritel on võimalik maksude kaudu veel oma tulu suurendada

Ranno Tingase sõnul on positiivne, et Eesti maksuamet n-ö hallis alas ei asu kohe karmilt karistama, vaid pigem suunab korrektsele käitumisele, sest üldjuhul ei soovi rahvusvahelised kontsernid suurt maksuriski võtta. Seega on näiteks soovitatud intressimäära vähendamist kaks korda või üldse laenu tagasimaksmist ja selle asemel dividendimakset. Ühesõnaga põhilised vestlused käivad selle üle, kas laenuintress on aktsepteeritav, aga seegi pole must-valge. Tema kogemuse järgi on võimalik põhjendada isegi emaühingule antud laenuintressi, mis on negatiivne näiteks kui konkreetses riigis maksab emaühing ise negatiivset intressi.

Emaühingule antava laenuga sarnane juhtum on kontsernikonto. Eesti tütarühingu raha hoidmine ühisel pangakontol Eestist väljas on laialdaselt kasutusel ning sellisel juhul tekib küsimus, kas siinse maksusüsteemi tõttu on võimalik käibevahenditeks anda laenu igavesti ja piiramatul määral.

Jaga voimalus kasumi maks

Ärilisi põhjendusi selleks on samal ajal rohkem kui küll. Kontsernikontol ei pruugi olla üldse maksunduslikku eesmärki," ütleb Tingas, kuid möönab, et Eesti äriühingu tulumaksu süsteemi tõttu tekib maksueelis siiski — kui raha liigub Eesti äriühingust kontserni, siis pole enam otsest põhjust dividende jaotada. Maksu- ja tolliamet kontsernikontot päris tasuta raha allikana ei näe.

Jaga voimalus kasumi maks

Lehtise sõnul vaadatakse selle juures, kas raha liigub ainult kontsernikontole või ikkagi edasi-tagasi, ja seda, kui kauaks see sinna jääb: kui enam kui aasta, siis tekib samuti kahtlus. Lõpeks eeldab amet, et kui raha jääb kuhugi kauemaks, siis peaks ta olema näiteks tähtajalisel hoiusel või leidnud mõne Jaga voimalus kasumi maks sellise kasutusviisi, mille pealt Eesti tütarfirma saab ikkagi intressi.

All Confidants help Joker - Persona 5 Royal

Miks maksuamet jõulisemalt ei käitu? Lõpuks tekib küsimus, kas maksu- ja tolliamet ei ole lihtsalt liiga leebe kasumi väljaviimise skeemide sulgemisel. Tingas ütleb, et riigile ei Jaga voimalus kasumi maks liiga teha, aga maksu- ja tolliamet on Eestis meeldivalt sõbralik. Ta tõdes, et lõpuks on see valikute küsimus, kas parem on elada riigis, kus maksuamet on sõbralik, või sellises nagu Soome või Läti, kus iga väiksema asja eest võidakse kohe trahv määrata.

Jaga voimalus kasumi maks

Kui skeemid palutakse ära lõpetada, siis võib Jaga voimalus kasumi maks ka karistamatuse tunne: jääd vahele, ei juhtu suurt, kui ei jää, siis ei juhtu midagi. Dmitri Rozenblat nendib, et karistamatuse tunne ei ole siiski iseloomulik mitte ainult Eesti maksuvaldkonnale, vaid Eesti õiguslikule tegelikkusele üldisemalt. Maksu- ja tolliamet omalt poolt leiab pisut enesekindlamalt, et lõpuni "raha lauale ei jää". Selle selguse saavutamine võtab aga paratamatult oma aja, sest muu hulgas tuleb ka kolm astet kohut läbi käia," ütleb Jaga voimalus kasumi maks Lehis.

Lisaks ütleb Lehtis, et üldise ärikeskkonna parandamisel on suurem mõju kui pideval Jaga voimalus kasumi maks vaidlemisel. Korduvaid n-ö külalisi maksuametil ei ole, kellega korra on mõne skeemi lubamatus üle räägitud, need sama asjaga vahele ei jää. Jutt käib siinkohal kasumi Jaga voimalus kasumi maks n-ö poolhallidest-poolvalgetest toonidest. Selles, et konkreetselt maksupettustega tegeleb amet hoopis resoluutsemalt, nõustuvad kõik. Tingas tõdes, et pehmemaid meetodeid kasutades on maksuamet samas palju saavutanud.

Kui minna klassikalise revisjoni peale, kirjutada 15 lehekülge maksuotsust, siis saab kohtus seda vaielda kaks-kolm aastat ja on ebaselge, kuidas see kõik lõpeb," ütles ta.

  1. Üldine maksupoliitika | Teabelehed Euroopa Liidu kohta | Euroopa Parlament
  2. Jaga Twitteris Jaga LinkedInis Dividendide maksmine palga asemel võib olla väga ahvatlev, kuid arvestama peab mõndade ohtude ja regulatsioonidega.
  3. Paevase kaubandusstrateegiad Filipiinid
  4. Investoritel on võimalik maksude kaudu veel oma tulu suurendada Building a better working world

Tegu on nn debt pushdown finantseerimisstruktuuriga. Selle puhul ei ole tingimata maksudest kõrvalehoidmine peamine motiiv, lisaks on enamasti tegu panga nõudega, et laenu saada.