Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel. Maksedokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab. Kuludokumendid peavad vastama järgmistele nõuetele: kuludokument on kirjeldatud raamatupidamise seaduse §-s 6 ette nähtud korra kohaselt ning selles on esitatud raamatupidamise seaduse §-s 7 nõutud või sihtriigi õigusaktides sätestatud algdokumendi andmed; riigi raamatupidamiskohustuslase puhul on kuludokumentidel lisaks raamatupidamise eest vastutava isiku allkiri ja neis on esitatud projekti abikõlblikud summad; kui kuludokument on välja antud muus kui eesti või inglise keeles, lisab toetuse saaja selle eestikeelse tõlke, millest nähtub tehingu sisu, tasutud ja vastu võetud töö, teenuse või toodete ühikud ja kogus ning summa; arvel märgitud tehingu sisu on kooskõlas arve väljastanud isiku ja toetuse saaja või partneriga sõlmitud lepingu ja hinnapakkumisega; toetuse saaja või partner on kirjalikult kinnitanud teenuse osutaja, töö tegija või asjade hankija väljastatud arved, aktid või aruanded. Iga lepingu esimese väljamakse alus on projekti käigus sõlmitud hankeleping koos hankemenetluse toimumist tõendavate dokumentidega.

Parandada kauplemissusteemi Valikud Trading Tricks Qua

Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine Projekti kood: Kliima. Projekti tulemusena on lasteaia hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

Parandada kauplemissusteemi MetaTrader 4 Minimaalse susteemi nouded

Pärnu Kastani Lasteaia hoone on ehitatud Renoveerimistöid välisfassaadi ega sokli osas pole ehitamise ajast teostatud. Välisseintesse on aja jooksul tekkinud pragusid, krohvkate on hakanud pudenema, seintes leidub madalatemperatuurilisi külmasildasid.

Pärnu tahab kolm suurt lasteaeda korda teha

Vundamendi amortiseerumise tõttu on I korruse põrandad külmad. Samal ajal jääb hoone Parandada kauplemissusteemi ventileeritus allapoole vastavat normväärtust.

Parandada kauplemissusteemi Living Trading System

Välisõhu kõrge niiskusetase sügisel ja kütmata ruumide suhteliselt madal temperatuur soodustavad välisseinte külmade piirkondade küllastumist niiskusega ja hallituse tekkimist. Projekti elluviimise tulemusena saavutatakse hoones kvaliteetne sisekliima.

Lisainformatsioon Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse projektijuht.