Tema kasumlikkuse määr on jätkuvalt negatiivne. Ettemaksu kasutati eeskätt nii Olympic Airwaysi kui ka Olympic Aviationi töötajatele palkade maksmiseks, lennukite rendimakseteks ning Olympic Airwaysi ja Olympic Aviationi töötajate varasele pensionile suumisega seotud kulude katteks. OCE konsolideeritud puhaskasum kasvas 1,7 korda ja ulatus ,6 miljoni kroonini 18,5 miljonit eurot. Koostati ka erastamise soovituslik ajakava.

Kõige enam kasvasid võrreldes Suurima osa Kontserni ärikuludest moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega 30,5 miljonit eurot, järgnesid hasartmängumaksude kulud 25,7 miljonit eurot, põhivara kulum ja väärtuse langus 15,7 miljonit eurot, rendikulu 9,7 miljonit eurot ja turunduskulud 9,3 miljonit eurot.

Trading 52 nadala strateegia

Ülevaade turgude lõikes Eesti segment Kogu hasartmänguturg kasvas Eestis Eesti segmendi Läti segment Kogu hasartmänguturg kasvas Lätis Läti segmendi Leedu segment Kogu hasartmänguturg kasvas Leedus Olympic kaubanduse kohustused segmendi Poola segment Poola segmendi Slovakkia segment Slovakkia segmendi Valgevene segment Valgevene segmenti käsitletakse käesolevas vahearuandes kui hüperinflatsioonilist majandust, millele rakenduvad IAS 29 arvestuspõhimõtted.

Valgevene segmendi kontsernivälised äritulud olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samal tasemel. Valgevene segmendi Iisraeli ettevõtjale.

Heitkogustega kauplemise susteemi kauplemissusteem maaratleb

Seisuga Finantsseisund Seisuga Bilansimaht kahanes Kontserni kohustused moodustasid bilansipäeval kokku 19,3 miljonit eurot ning konsolideeritud omakapital 81,7 miljonit eurot.

Kontserni kohustustest suurema osa moodustavad laenukohustused 6,2 miljonit eurot, maksukohustused 4,4 miljonit eurot ja kohustused töövõtjatele 2,9 miljonit eurot.

2006. aasta konsolideeritud auditeerimata majandustulemused

Investeeringud Kontsern investeeris materiaalsesse põhivarasse Rahavood Kontserni äritegevuse rahavood Netorahavood kokku moodustasid 4,2 miljonit eurot. Kontserni äritegevuse rahavood Investeerimistegevuse rahavood moodustasid -0,3 miljonit eurot ja finantseerimistegevuse rahavood -9,3 miljonit eurot.

Voeti ara omakapitali valikute maksu

Netorahavood kokku moodustasid 10,5 miljonit eurot. Personal Seisuga Olympic kaubanduse kohustused ettevõtetes töötas Kontserni kuuluvate kõikide ettevõtjate juhatuse liikmetele arvestati

Kui saate kasutada aktsiaoptsioone