Ka liikumine ja loovus toetavad sotsiaalset sidusust, vaimsust ja positiivseid väärtushinnanguid ühiskonnas. Integreerime tervise, liikumise ja säästva arengu teemad õpetajahariduse õppekavadesse ning arendame sihtrühma kaasamise ja infokommunikatsioonitehnoloogia kompetentse. Visioon Tartu Ülikooli Kliinikum on Euroopas tunnustatud ülikoolihaigla, millel on juhtiv roll Eesti meditsiinis. Rahvusvahelise ülikoolina väärtustame, et ülikool on usaldusväärne ja atraktiivne tööandja ja partner rahvusvahelises teaduses. Panustame infoühiskonna innovaatiliste lahenduste väljatöötamisse ning digi- ja meediakultuuri juurutamisse eri eluvaldkondades.

Struve 1 Konverentsile on oodatud kõik, kes usuvad, et Rahvusvahelise strateegia ulikool mõtlemine ja uued tehnoloogilised lahendused on oluline osa Eesti hariduses.

Keemia instituudi jõulutervitus 2020

Magistrikraadi ja Ph. D sai ta kognitiivses psühholoogias. Ta õpetas Monashi Ülikoolis jätkates ka uurimistööd õppimisest ning õpetamisest kõrghariduse kontekstis. Liikudes edasi Lääne-Austraalias asuvasse Perthi, asus ta tööle prodekaanina Curtini ülikoolis.

Rahvusvahelise strateegia ulikool

Oma uurimisvaldkonnas keskendub ta õppija metakognitsioonile, efektiivsete õppekeskkondade arendamisele ning õppejõudude professionaalsele arengule kõigil Rahvusvahelise strateegia ulikool. Aastatel samuti osakoormusega Southern Alberta tehnoloogiainstituudis, kus panustas e-õppealase strateegia väljatöötamisel.

Aastatel oli ta kaugõppe ja tehnoloogia osakonna juhataja British Columbia ülikoolis, Kanadas.

Rahvusvahelise strateegia ulikool

Uurimisrühm keskendus e-õppekeskkondade rakendamisele hariduses. Viiel eelneval aastal töötas ta British Columbia ülikoolis strateegilise planeerimise ja infotehnoloogia alal.

Rahvusvahelise strateegia ulikool

Enne seda aga 20 aastat professorina Briti Avatud Ülikoolis, kus ta oli üks asutajaliikmeid. Ta on kirjutanud kaheksa raamatut, sh.

Rahvusvahelise strateegia ulikool

Tema uurimisrühmad erinevates ülikoolides on avaldanud üle Ta on kuue haridustehnoloogiale ning kaugõppele keskenduva ajakirja toimetuses. Konsultandina on ta töötanud üle Tal on Ph. Claudio Dondi Claudio Dondi, Alates asutamisest Presidendina on tema ülesanneteks suurte rahvuslike ja rahvusvaheliste projektide koordineerimine ning strateegiline nõustamine ja hindamine regionaalsel, rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Ta on töötanud Georgia ülikoolis konsultandina, samuti õppejõuna Augsburgi ülikoolis Saksamaal. Alates

Struve 1 Konverentsile on oodatud kõik, kes usuvad, et strateegiline mõtlemine ja uued tehnoloogilised lahendused on oluline osa Eesti hariduses.