Kontakt: Regina Vällik, riigieelarve osakonna nõunik. Riigihalduse minister otsustab ministeeriumite hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Riigihalduse strateegia

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht Jaak Aab ütles, et koalitsioonil on strateegia kinnitamise kokkulepe siiski olemas. Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ei ole riigieelarve strateegiaga rahul. Reformierakonna jaoks on oluline liikuda kiiremini eelarvetasakaalu suunas, kuid Karilaid ülteb, et seda ei tohiks teha laste huvitegevuse ja siseturvalisuse rahastamise arvelt.

Jaak Juske Riigikogu tööst

Siin on kahtlemata diametraalne erinevus Keskerakonna ja Reformierakonna rahanduspoliitikas, aga me peaksime rohkem seda kirikut keset küla ja kompromissi otsima," rääkis Karilaid "Aktuaalsele kaamerale". Karilaid soovitab valitsusel kaaluda, kas sellisele eelarvestrateegiale on ikka vaja kooskõlastus anda.

Riigihalduse strateegia

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juhtiv riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et kokkulepe strateegia kinnitamiseks on valitsuspartneritel olemas. Ta ütleb, et põhilised lahkarvamused seisnesid kärpimises ehk teisisõnu kriisi ajal suurenenud kulutasemelt eelarvetasakaalu poole liikumises.

Riigihalduse minister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta.

Riigihalduse strateegia

Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved. Riigihalduse minister otsustab ministeeriumite hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

  • Strateegia | Rahandusministeerium
  • Strateegia "Eesti " | Eesti Vabariigi Valitsus
  • MoneyControli aktsiate tehingud
  • Valitsus plaanib kärpevaidlusest olenemata eelarvestrateegia kinnitada | Majandus | ERR
  • Jaak Aab | Eesti Vabariigi Valitsus

Nii kohandatakse pidevalt keskpika perioodi plaane üheltpoolt vastavalt muutustele majandus- ja fiskaalkeskkonnas ning teiselt poolt vastavalt valdkondlike eesmärkide saavutamisele ja muutustele poliitikavaldkondade hetkeolukorras. Riigi eelarvestrateegia koostab teiste ministeeriumidega koostöös rahandusministeerium ning strateegia viiakse ellu läbi arengukavade rakendusplaanide ja riigieelarve.

Riigihalduse strateegia

Kontakt: Regina Vällik, riigieelarve osakonna nõunik.