Selle saavutamiseks: omame kõrget mainet valdkonna arendamisel; sõnastame arengusuunad selgelt ning kogume ja esitame informatsiooni arusaadaval ning asjakohasel moel; teeme põhjendatud otsuseid ja juhime MA-d eesmärgipäraselt ning efektiivselt; teostame teede- ja liiklusalaseid uuringuid ning teeme koostööd oma ala parimate asjatundjatega nii kodu- kui välismaalt; pakume liiklejatele võimalikult ohutuid liikluslahendusi; planeerime ja ehitame taristut nii, et selle negatiivne mõju loodusele ja keskkonnale oleks võimalikult väike; kasutame taristu ehitamisel ja remontimisel loodussäästlikke ja vastupidavaid materjale; võtame kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi, sh arendame intelligentseid transpordisüsteeme edaspidi ITS ning tulevikku suunatud taristu planeerimist; panustame seadusloomesse; tugevdame koostöösuhteid partneritega ja julgustame innovaatiliste ning uuendusmeelsete lahenduste kasutuselevõttu. Eristumisstrateegia— ettevõtte konkurentsieeliseks on toote või teenuse unikaalsus, mis eritab ettevõtet konkurentidest. Kasumlikkuse suurendamine toimub ka läbi kulude alandamise või hindade korrigeerimise.

Valiku strateegia looja

Kulude juhtimise strateegia oluliseks miinuseks on sarnaste võimaluste kättesaadavus kõigile ettevõtetele ja selle strateegia kopeerimise lihtsus. Praktikas võib ettevõte alustades, kui puuduvad nii kõrged püsikulud kui ka investeeringuvajadused, valida madalate kulude strateegia, kuid hiljem võib see muutuda.

Valiku strateegia looja

See on ühtlasi ka hetk, mil ettevõte on valiku eest kas tegutseda edasi või lõpetada tegevus. Eristumisstrateegia— ettevõtte konkurentsieeliseks on toote või teenuse unikaalsus, mis eritab ettevõtet konkurentidest.

Eristuda on võimalik näiteks disaini, brändi, tehnoloogia, kvaliteedi, klienditeeninduse, toote omaduste, garantii, lisateenuste või kättesaadavuse kaudu. Strateegia eelisteks on potentsiaal suurema turuosa saavutamiseks läbi klientide lojaalsuse, madala hinnatundlikkuse ja madalate müügi- ja turunduskulude.

Valiku strateegia looja

Eristumisstrateegia eeliseks on oma klientide vajaduste ja ootuste põhjalik tundmine. Tänapäeval ei tähenda tihe konkurents aga muud kui "punast ookeani", milles rivaalid kasumi pärast halastamatult võitlevad.

Valiku strateegia looja

Selles raamatus, mis esitab väljakutse senistele teadmistele strateegilisest protsessist, väidavad W. Chan Kim ja Renée Mauborgne, et kuigi enamik ettevõtteid konkureerib punastes ookeanides, ei taga see strateegia pikaajalist edu kellelegi. Viimase aja üks edukamaid äriraamatuid, W. Chan Kim´i ja Renée Mauborgne´i "Sinise ookeani strateegia" räägib sellest, kuidas verise konkurentsi asemel leida võimalus jõuda suurele laiale ookeanile, kus saaks tunduvalt edukamalt tegutseda. Tavaarusaamu kummutav "Sinise ookeani strateegia" kirjeldab, kuidas süsteemselt muuta konkurents tähtsusetuks.

Valiku strateegia looja