Taoline netipoodide külastatavuse ajaline jaotus võib olla tingitud sellest, et kodudes puudub ligipääs internetiühendusele. Ent kindlasti kuuluvad nende hulka vastuseis ebavõrdsusele ja imperiaalsele kõrkusele, nagu ka inimese õigus vabale ja täisväärtuslikule elule. Sellegipoolest annab Hiina industriaalne kasv töölistele jõudu juurde, nagu Marx olekski oodanud: streigitakse sagedamini, palgad on tõusuteel. Sellesse kihti kuuluks peaaegu kaks kolmandikku hiinlastest, kuid ainult veerand Lõuna-Aasia ja Sahara-taguse Aafrika elanikkonnast. Psühholoogilised tegurid hõlmavad üksikisikute motivatsiooni, taju, suhtumist ja usku. Samuti võimalus teenida punkte ostude pealt või tarbijamängudes osalemine võivad ajendada tarbijat sooritama oma ostu kohe.

Töölisparteid muutusid valimistel märkimisväärseks — mõnikord ka valitsevaks — jõuks nii Euroopas kui ka tema lõuna- ja idapoolsetes asumaades. Venemaa oktoobrirevolutsioon Valikuline klass Indias Hiinale ja Vietnamile poliitilise Valikuline klass Indias ja sotsiaalsete muutuste eeskuju. Esimese mai tähistamine sai alguse Chicago tänavatel Organiseerunud töölised osutusid nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas tähtsaks jõuks, mida küll tavaliselt suudeti vaos hoida. Ühendriikide Binaarsete valikute helitugevuse naitaja kurss tähistas valgustatud liberalismi ühinemist tööstusliku töölisklassiga, kel oli Suure surutise aastatel kangelasliku võitluse tulemusena õnnestunud organiseeruda.

Samuel Gompers võis ju olla Uue kursi eelsete oskustöölisühingute kildkondlikkuse kehastus, kuid samas oli ta oma liikumist esindades aukartustäratav läbirääkija ning talle püstitati Washingtonis ausammas, mille vägevuseni ei küüni ühegi Pariisi, Londoni või Berliini töölisjuhi mälestusmärk.

Esimene revolutsiooniline president Venustiano Carranza sepistas oma sotsiaalse baasi, sõlmides pakti México anarhosündikalistlike töölistega Casa del Obrero Mundialiganing Argentinas viis just — tuleb märkida, et sõjakate trotskistlike jõudude juhtimisel toimunud — töölisklassi mobiliseerumine võimule Juan Peróni, tagades Argentina ametiühinguliikumisele — või vähemasti selle liidritele — otsustava hääle peronistlikus liikumises kuni tänapäevani.

Boliivias mängisid Võib-olla suurim tunnustus töölisklassi kesksele rollile möödunud sajandil pärineb sõltumatu töölisliikumise kõige fanaatilisematelt vaenlastelt, fašistidelt. Hitleri liikumine nimetas end Natsionaalsotsialistlikuks Saksa Töölisparteiks ning Hitleri-Saksamaa oli — jäädes küll maha Nõukogude Liidust, kuid ennetades Rootsit — teine riik maailmas, kus 1.

Kes ei olnud tööliste poolel, pidi neid kindla kari all hoidma. Saksamaal pani preisi ohvitserist kirjanik Ernst Jünger Sotsiaaldemokraatide töölisliikumine oli — tšartistidest eelkäijate eeskujul — demokraatlike reformide peamine tugi.

Enne Palgatööliste õigus organiseeruda ja kollektiivselt läbi rääkida oli samuti üks sõjajärgse konjunktuuri suursaavutusi. Viimasel ajal on konservatiivsed jõud nii USA-s kui ka Suurbritannias neid saavutusi õõnestanud, kuid samas on need kindlustanud endale pinda kogu maailmas — ka Aafrika ja Aasia ametlikes majandussektorites; need püsivad tugevana Ladina-Ameerikas ja suuremas osas Euroopast.

Hinnang nendele revolutsioonidele jääb praegu nii poliitilises plaanis vastuoluliseks kui ka — teaduse vaatepunktist — ennatlikuks.

Valikuline klass Indias

Vaieldamatult tõid need revolutsioonid kaasa jubedaid repressioone ning modernistliku ülbe julmuse episoode, mis põhjustasid ränki kannatusi, nagu näiteks Valikuline klass Indias Stalini ja Mao ajal. Nende geopoliitilised saavutused on väljaspool kahtlust — kuigi see ei peaks olema mingisugune vasakpoolne edukriteerium.

Lagunevast, mahajäänud ning Need Teiseks, võistleva võimubloki ja ideoloogia olemasolu andis suure panuse euroameerika rassismi ja kolonialismi õõnestamisse. Eisenhower ei oleks saatnud föderaalvägesid Arkansasesse väevõimuga desegregatsiooni teostama, kui ta poleks tahtnud võita propagandalahingut Moskva vastu. Kaks aastakümmet hiljem hoidsid Kuuba väed tagasi Lõuna-Aafrika Vabariigi armeed, kui see püüdis vallutada Angoolat, ning varjuta, mille Nõukogude Liit globaalpoliitikale heitis, poleks apartheidirežiimi nii tõhus isoleerimine võimalikuks saanud.

Kolmandaks — kuigi tuleb möönda kommunistliku liikumise juhtide jõhkrat autoritaarsust, kasvatas see märkimisväärselt palju ennastohverdavaid, pühendunud võitlejaid üle kogu maailma.

Valikuline klass Indias

Valikuline klass Indias koogutamine Stalini või Mao ees oli nõme, aga paljudel juhtudel olid nad vaeste ja rõhutute parimad — mõnikord ka ainsad — sõbrad. Niisugune igapäevapühendumus väärib kõigi edumeelsete inimeste austust. Ja lõpetuseks küsitavama tähtsusega organisatsiooniline pärand, mis jääb üheks Valikuline klass Indias ka tänapäeva maailmas. Riigid, kus kaks suurt revolutsiooni aset leidsid, ei pruugi tänapäeval enam olla lootuse majakad, kuid jäävad ometi olemuslikult tähtsaks, kui tahame mingilgi määral säilitada geopoliitilist pluralismi see käib ka postkommunistliku Venemaa kohta.

Kommunistliku valitsusega riikide säilimine pärast aastaid — tähendab ka seda, et sotsialismi väljavaated jäävad mingil määral avatuks. Kui Hiina Rahvavabariigi valitsejad peaksid otsustama, et riik vajab oma võimsuse tagamiseks sotsialistlikku majandusbaasi või et kapitalismi rajal edasiminek võib hakata ohustama sotsiaalset sidusust, jätkub neil ikka veel nii võimu kui ka ressursse selleks, et rada vahetada. Kommunistlikud Bollinger treeningribad või nende järeltulijad on säilitanud kindla jalgealuse paljudes riikides.

India poliitilisel areenil on kommunism tugevalt esindatud, kuigi killustunud rivaalitsevateks jõududeks: maoistid peavad hõimupiirkondades sissisõda, samal ajal kui India marksistlik Kommunistlik Partei pole toibunud Kerala ja Lääne-Bengali osariikide valitsemise kogemusele järgnenud ränkadest valimiskaotustest.

Kreeka ja Portugali kommunistidel on olnud oluline roll töölisklassi mobiliseerimisel eurotsooni majanduslike pöidlakruvide vastu ning Kreekas jäi endiste eurokommunistide juhitud SYRIZA koalitsioon Euroopa kommunistliku traditsiooni kõige uuenduslikumate viljade hulka kuulub Saksa Die Linke, mis ühendab reformikommuniste ja vasaktiiva sotsiaaldemokraate, lisaks on olemas veel mitu märkimisväärset postkommunistlikku moodustist alates Rootsi Vasakparteist Valikuline klass Indias lõpetades Küprosel valitseva AKEL-iga.

Lõuna-Aafrika Kommunistlik Partei kuulub tänu liidule Aafrika Rahvuskongressiga valitsevasse blokki; Brasiilia Kommunistlikul Parteil on — nagu oli ka India kommunistidel kuni viimase ajani — valitsuses oma tagasihoidlik roll.

Kommunism on pärast Pinocheti putšile järgnenud peaaegu neljakümneaastast seisakut leidnud taas koha ka Tšiili valitsuses, ja Kuid Indoneesia demokraatia taassünd pole andnud uut elujõudu parteile, mille Teistes maades on tähelepanuväärne see, kui kiiresti kommunistlik traditsioon pärast Ka Praeguseks on olemas tõeliselt ülemaailmse haardega ametiühinguliikumine — mida sajandi eest veel ei olnud —, kuigi selle läbilöögijõud väljaspool Lääne-Euroopat on piiratud ning ametiühingute tugev positsioon Brasiilias, Argentinas ja Lõuna-Aafrikas on pigem erand.

Sotsiaaldemokraatlikud ja tööparteid püsivad ning nende valijaskond on tihti arvukam sellest, mis neil oli ette näidata möödunud sajandi alguses.

Tarbijakäitumine

On vallutatud ka uusi territooriume Ladina-Ameerikas ja mõnes Aafrika osas. Ent Sotsialistlik Internatsionaal on uute liikmete värbamisel ilmutanud tihti täielikku põhimõttelagedust, lubades oma ridadesse niivõrd kaheldava edumeelsusega tegelasi nagu Laurent Gbago või Hosni Mubarak. Kaasaegne vasaktsentristlik sotsiaaldemokraatia võib mõnes valdkonnas tänini olla progressiivne jõud, mis toetab naiste, laste ja homode õigusi. Ent põhiliselt on selle suuna parteid majanduspoliitika vallas nii- või teistsugusele liberalismile alla vandunud.

Ühiskondlikud muutused on selle suuna algset töölisklassi baasi poliitiliselt marginaliseerinud ja õõnestanud. Euroopa praeguse kriisi ajal on sotsiaaldemokraatlike parteide käitumises esinenud kõike alates väheütlevast väärikusest kuni armetu peakaotuseni. Heaoluriik — kodanike sotsiaalsete Valikuline klass Indias riik — on Nüüd on see sattunud löögi alla ja kaitse on nõrk.

Nii Suurbritannia konservatiivid kui ka Tööpartei on nüüdseks juba mitu aastakümmet õõnestanud Briti heaoluriigi aluseid, kuigi selle kantsi alistamiseks kulub veel mitu valimistsüklit. Pigem on heaoluriigi poliitilised põhimõtted saavutanud ülemaailmse ulatuse ning kajavad vastu Hiinas ja teistes Aasia riikides, tugevdades samas oma mõju Ladina-Ameerikas.

Klassid sajandil | Vikerkaar

Näib, et Hiina ja Indoneesia on nõuks võtnud üldkehtiva tervisekindlustuse süsteemi rajamises Ühendriikidest ette jõuda. Kaotuste selgituseks Niisiis jättis Kuid mõista tuleb ka vasakpoolsusele sajandi lõpul osaks saanud kaotusi. Euroameerika maailmas domineeriv mõttekoolkond ei suuda selle kapitalistliku kontrrevolutsiooni edu põhjusi seletada. Marx ennustas tootlike jõudude ja tootmissuhete vastuolu jätkuvat teravnemist — esimesed muutuvad üha sotsiaalsemaks, teised järjest kapitalistlikumaks ja eraomanduslikumaks.

Niisugune oli marksismi suur dialektika ning pärast viimsepäevakuulutaja rüüst vabanemist leidis see aja jooksul ka tõendamist. Kommunikatsioonid, transport, energia ja strateegilised loodusvarad viidi üldjuhul puhtkapitalistlikust sfäärist välja ning võeti riigi omandusse või valitsuse rangete piirangute alla.

Valitsuste ideoloogiline varjund võis mõjutada küll selle Valikuline klass Indias vormi, kuid harva sisu. Majanduskonkurentsis muutusid otsustavaks riiklikud investeeringud haridusse ja teadusse — USA-s teostati neid sõjatööstuse kulutuste kaudu, ning tulemuseks olid muuhulgas GPS ja internet.

Toona mõistsid vähesed, et ollakse languse-eelsel laineharjal. Kadunud Eric Hobsbawm oli üks vähestest analüütikutest, kes mainis seda võimalust oma Suur dialektika oli peatunud või isegi tagasi pööratud. Neoliberalismi võidukäik ei olnud üksnes ideoloogia küsimus — nagu marksistid peaksid aimama, oli sel oma kindel materiaalne baas.

Hotelligrupi muutmine või alamrühmadeks jaotamine - Google Ads Abi

Finantsialiseerumine — arengute kompleks, mis hõlmab kapitalivoogude liberaliseerimist, krediidi ekspansiooni, digitaalset kauplemist ning kapitali koondumist pensioni- ja kindlustusfondidesse — tekitas tohutul hulgal kontsentreeritud erakapitali, mille mõju ulatus uutest finantskasiinodest kaugemale. Elektrooniline revolutsioon võimaldas erasektori kaugjuhtimist, luues ülemaailmseid kaubakette ning õõnestades vana mastaabisäästu põhimõtet.

Selles teisenenud kontekstis asendus riikliku poliitika üldlevinud raskuspunkt — riigistamine ja turu reguleerimine — erastamise Valikuline klass Indias turustumisega.

Suure dialektika kõrval võime kõnelda väikesest dialektikast, mis nägi ette, et kapitalismi areng suurendab töölisklassi jõudu ja vastuseisu kapitalile. Kui algas rikaste riikide deindustrialiseerumine, tuli taanduda ka sellel dialektikal. Siinkohal tuleb tunnistada epohhiloova tähtsusega struktuurimuutust, mis algas veidi enne töölisklassi võimsuse tippu ning kahandas tööstuse osakaalu arenenud kapitalismis. Tööstuslik tootmine kolis Euro-Ameerikast välja.

Uutes tööstuskeskustes — eelkõige Ida-Aasias — oli väikese dialektika mõju visa avalduma.

Puhverdatud otsigutulemused

Ent nüüd me näeme selle tagajärgi, mis ilmnesid kõigepealt Lõuna-Koreas See võis küll olla siseriiklike klassivahede vähenemise ajajärk, kuid globaalses mõõtkavas oli see suurima riikidevahelise ebavõrdsuse aeg. Aastaks tulenes hinnanguliselt 80 protsenti leibkondadevahelisest ebavõrdsusest nende elukohamaast. Kaks viimast aastakümmet on maailma vaeste riikide vastu helded olnud.

Pärast möödunud sajandi viimase veerandi kisendavat mahajäämust on ka Sahara-tagune Aafrika alates Ka Ladina-Ameerika on alates Usutavasti oleme siin ajaloolise pöörde tunnistajaks mitte üksnes geopoliitikas, vaid ka ebavõrdsuse vallas.

Riikidevaheline ebavõrdsus on kõikjal kahanemas, kuigi vahe rikaste ja kõige vaesemate vahel ei lakka kasvamast. Kokkuvõttes tähendab see, et klassikuuluvus on ebavõrdsuse puhul muutumas taas üha kaalukamaks teguriks. See suundumus hakkas maad võtma Ladina-Ameerikas polnud Mehhiko ja Argentina veel neoliberalismi šokist toibunud.

IMF-i uurimus on näidanud, et globaalses plaanis on ainsa rühmana kõikides maades oma sissetulekute osakaalu suurendanud kõige rikkam kvintiil, ja seda nii kõrge kui ka madala sissetulekuga riikides. Kõige olulisemad muutused on aset leidnud sissetulekuredeli tipus. Aastail — on jõukaima 0,1 protsendi osa USA sissetulekutest kerkinud kuue protsendipunkti võrra; ülejäänud kurikuulsal 1 protsendil aga nelja protsendipunkti võrra. Neist allapoole jäävad Valikuline klass Indias protsenti kas suurendasid või säilitasid oma osakaalu, samal ajal kui nende vahemaa ülejäänud üheksa kümnendikuga rahvastikust suurenes.

Peaaegu kogu Kolmanda Maailma kiire majanduskasv Olnud pikka aega Valikuline klass Indias kõige ebavõrdsem piirkond, on Ladina-Ameerika nüüd teinud kannapöörde ja osutunud ainsaks regiooniks, kus ebavõrdsus kahaneb. Teine viis klasside võrdlemiseks üle riigipiiride lähtub inimarengu indeksist, mis hõlmab sissetulekut, eeldatavat keskmist eluiga ja haridust.

Selle väljaarvutamine on väga keeruline ja suure veapiiriga kangelaslik üritus, mis annab maailma ebavõrdsusest siiski kasuliku ülevaate. Ameerika Ühendriikide vaeseima kvintiili inimarengu tase on madalam kui Boliivia, Indoneesia ja Nicaragua rikkaimal kvintiilil; see jääb allapoole brasiillaste ja peruulaste õnnelikema 40 protsendi tasemest ning on enam-vähem võrdsel tasemel Colombia, Guatemala ja Paraguay neljanda kvintiili inimarenguga.

Rassiline ja sooline ebavõrdsus pole küll kaugeltki kadunud, kuid on kaotanud osa oma tähtsusest — üheks oluliseks põhjuseks on siin Lõuna-Aafrika apartheidi langemine. Nüüd, pärast institutsionaliseeritud rassismi kokkuvarisemist, pakub nimetatud riik üht vapustavamat näidet klassipolaarsusest.

Maailmapanga majandusteadlaste hinnangul oli maailma leibkondade sissetuleku ebavõrdsuse Gini koefitsient uue sajandi hakul umbes 0,65 ja 0,7 vahel.

Ent Klassid Binaarsed valikud saadaval Kanadas klassikonfliktid arenevad Ühe neist panevad tõenäoliselt liikuma keskklassi lootused ja kibestumised.

Teine leiab oma baasi tööliste ja ülimalt mitmekesiste lihtrahvaklasside — pigem pööbli kui proletariaadi seas. Mõlema konfiguratsiooni puhul võime näha kaht mõeldavat tulevikusuundumust. Kas tuleb keskklassi sajand? Juba on kuju võtmas idee Möödunud sajandi töölised on mälust pühitud, proletariaadi juhitud üleüldise emantsipatsiooni projekti asendab üleüldine pürgimine keskklassi staatusse.

Heitkem pilk kolmele püüdlusele kaardistada selle kontuure: ükski neist pole lõplik, kuid kõik on õpetlikud. Martin Ravallion Maailmapangast paigutab arengumaade keskklassi päevateenistuse vahemikku 2—13 dollarit; esimene neist numbritest tähistab Maailmapanga, teine aga Ameerika Ühendriikide vaesuspiiri.

Sellesse kihti kuuluks peaaegu kaks kolmandikku hiinlastest, kuid ainult veerand Lõuna-Aasia ja Sahara-taguse Aafrika elanikkonnast. Ta püüab keskklassi selgelt eristada nendest, keda võib pidada rikkaks: viimaste sissetulek peab paigutama nad kaasmaalaste seas jõukaima 5 protsendi hulka.

Selle mõõdupuu järgi pole Hiina maapiirkondades mõtet keskklassist rääkida ning sama võib öelda India, Pakistani, Bangladeshi ja Nigeeria kohta. Hiina linnaelanikest kuulub sellesse kategooriasse 3 protsenti, Lõuna-Aafrika Vabariigis 8; Brasiilias kerkib see suhtarv 19 ja Mehhikos 28 protsendini ning jõuab tippu 91 protsendiga USAs.

Nende määravaks tunnuseks on püsiva palgatöö olemasolu. Brasiilia valitsus kipub rõhutama keskklassi haprust ja väidetavat alalist vaesusse tagasilangemise ohtu, mistõttu see klass vajavat erilist tähelepanu ja tuge.

Hiinas on keskklass või elanikkonna keskmine kiht Kummatigi on mõned terasemad kommentaatorid täheldanud, et selle uue keskklassi alusmüüri on rajanud suurenev sissetulekulõhe: Hiinast on nüüd saanud Aasia kõige ebavõrdsem riik, mille Gini koefitsient on hüpanud Kummatigi on India ideoloogiline maastik märksa keerukam ja vastuolulisem kui Hiinas. Tarbimine või demokraatia? Maailmas, kus töölisklassi ja sotsialismi modernsus on kuulutatud Valikuline klass Indias, on keskklassi ühiskonnast saanud alternatiivse tuleviku sümbol.

Põhja-Atlandi arenenud maid nimetatakse tagasivaates keskklassi riikideks — kuigi see Ameerika mõiste pole Euroopas kunagi päriselt juurdunud. Selle utoopia tuumaks on unistus piiritust tarbimisest, keskklassist, kes vallutab maailma, ostab autosid, maju ja lõputult mitmekesiseid elektroonilisi vidinaid ning hoiab käigus ülemaailmset turismitööstust.

Niisugune ülemaailmne tarbijamentaliteet võib olla ökoloogiliselt teadliku inimese õudusunenägu, kuid ärimeestel ja nende väljaannetel paneb see suu vett jooksma. Keskklassi tarbimisel on veel see suur eelis, et see jätab rikastele nende privileegid, ent pakub madalamatele klassidele eestliikuva horisondi, mille poole püüelda.

Valikuline klass Indias

Hotelligrupi muutmine või alamrühmadeks jaotamine

Unelma tumedam pool on selle olemuslik välistavus. Inimestele, kes keskklassi — või rikaste hulka — ei kuulu, ei jää mitte ühtki päästvat omadust või väärtust. Ent teadlaste käsitlused Aasia keskklassist vaatavad selle tõenäolist poliitilist rolli vähem sinisilmselt. Keskklass on oportunistlikult demokraatlik — või antidemokraatlik.

Teistsugusele keskklassi-stsenaariumile viitab möödaminnes Birdsalli uurimus: vastasseisus rikaste ja ülejäänute vahel hakkab viimaste seas olulist rolli mängima just keskklass.

Valikuline klass Indias

Kairos ja Tunises, Barcelonas ja Madridis marssisid keskealised professionaalid külg külje kõrval üliõpilaste ja töötute noortega. Valikuline klass Indias mõnelgi puhul olid esimeses grupis teise grupi liikmete vanemad — niisugust põlvkondade solidaarsust ei kogenud Ehkki ükski demokraatia ei tohiks muutuda keskklassist sõltuvaks, on keskklassi mobiliseerumine autoritaarse võimu vastu osutunud mitmel puhul otsustavaks teguriks.

Muidugi oleks ennatlik ülearu kindlaid järeldusi teha, eriti veel väljastpoolt, ent riskiksin siiski mõne tähelepanekuga. Ehkki revolutsiooni käivitasid sündmused ja jõud väljastpoolt Egiptust, ei puutunud Globaalse Põhja majanduskriis kuidagi asjasse: Mubaraki langemise eelõhtul tõotas IMF-i majandusanalüüs Egiptusele pööret paremuse poole.

Otsustavaks said Tuneesia rahutused. Nagu ka mujal Põhja-Aafrikas, oli kõrgharidus eelnenud aastatel kiiresti levinud — see käib ka naiste hariduse kohta, mis omakorda on pisitasa murendanud ametlikku patriarhaati.

Ent uus, haritud keskklass koosnes enamjaolt töötutest või osalise tööhõivega ülikoolilõpetajatest. Liiatigi polnud valitsev režiim mitte üksnes korruptiivne ja despootlik, vaid ei suutnud ka pakkuda vähimaidki väljavaateid ülikoolilõpetajate vastsele voole ega nende alamakstud vanematele.

Kõik, mis nasserismi pärandist veel järel oli, anti nüüd eramagnaatide kätesse. Režiim ise lõikas läbi kütked, mis olid keskklassi sellega sidunud. Egiptuse radikaalid said valimistel lüüa, täpselt nagu nende Prantsuse eelkäijad poolteist sajandit tagasi.

Valikuline klass Indias

See ei tähenda Kui sisepsühholoogia ja ostuotsus on kord omavahel lõimunud, on organisatsioon võimeline ostuotsuseid palju kiiremini mõjutama. Viis tarbija ostuprotsessi staadiumit, mis läbitakse toote soetamisel: Probleemi äratundmisstaadium ehk tarbija vajaduse identifitseerimine.

Informatsiooni otsimise staadium — toote kohta teabe otsimine. Alternatiivide kaalumine leidmaks sobivaim toode.

Valikuline klass Indias

Võimalus soetada toode. Hinnang pärast ostu[ muuda muuda lähteteksti ] Engeli, Kollati ja Blackwelli mudelit [13] arendas edasi Rice, kes soovitas kasutada tagasisidestamist. Foxall [14] selgitas tagasisidestamise olulisust, kuna see mõjutab tuleviku ostumustreid. Muud mõjud[ muuda muuda lähteteksti ] Tarbijakäitumine on mõjutatud demograafiast, elustiilist, isiksusest, motivatsioonist, teadmistest, hoiakutest, uskumustest ja tunnetest.

Psühholoogilised tegurid hõlmavad üksikisikute motivatsiooni, taju, suhtumist ja usku. Isiklikud tegurid sõltuvad aga sissetulekust, isiksusest, vanusest, elukutsest ja elustiilist. Toronto ja Northwesterni ülikooli teadurite Valikuline klass Indias tulemused näitasid, et reklaame hinnati seda positiivsemalt, mida rohkem need sobitusid katses osalenute loomuga. Uurimine viidi läbi järgnevalt: eksperimendis loodi ühele tootele viis reklaami, millest igaüks oli suunatud kindlale ja teistest erinevale iseloomuomadusele.

Käitumist võivad mõjutada ka väiksemad mõjud nagu näiteks kultuur, subkultuurasula, etniline päritoluperekond, sotsiaalne klass, elustiil. Näiteks Indias külastab enamik veebipoodide kliente internetti lõuna ajal või siis, kui ollakse tööl. Taoline netipoodide külastatavuse ajaline jaotus võib olla tingitud sellest, et kodudes puudub ligipääs internetiühendusele. Blackwell; Miniard; Engel Consumer Behaviour 10th Ed. Thomson Learning.

Deaton, A. Kardes, Frank R. McNair, B.