Selleks, et saaksid testida mobiilset internetti just seal, kus seda kasutama plaanid hakata, pakume igale liitujale kvaliteedigarantii perioodi. Osade mobiilioperaatorite puhul saate muuta ka andmesidepaketti. Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

Mobiilsed valikud

Märge: Lisateavet mobiilsideteenuste, kõneposti ja arvelduse kohta saate oma mobiilside teenusepakkujalt. Kui iPhone on ühendatud internetiga üle mobiilse andmesidevõrgu, siis kuvatakse olekribal mobiilsidevõrku tähistav ikoon.

Mobiilsed valikud

Kõikide teiste mobiilsideühenduste puhul ei ole võimalik telefoniga rääkimise ajal internetti kasutada, välja arvatud kui iPhone'il on ka Wi-Fi ühendus internetiga. Sõltuvalt võrguühendusest ei pruugi kõnede vastuvõtmine olla iPhone'i andmeülekande ajal olla võimalik — näiteks veebilehe allalaadimise ajal.

Kui vastate sissetulevale kõnele, siis andmesideühendus pausitakse.

Mobiilsed valikud

Andmesideühendus taastub pärast kõne lõpetamist. Kui Cellular Data on lülitatud välja, siis kasutavad kõik andmeteenused, k.

Gold vaba tagasimaksega krediitkaart Sujuvate ja turvaliste mobiilsete viipemaksete tegemiseks pead oma nutitelefonis kasutama turvalist ekraanilukku. Kuigi meie mobiiliäpp sisaldab kindlaid turvaelemente ja mobiilsed viipemaksed on välja töötatud turul kehtivaid standardeid järgides, pead mobiiltelefoni turvalise kasutuse tagamiseks siiski järgima mõnda põhilist küberturvalisuse reeglit.

Kui Cellular Data on lülitatud sisse, siis Mobiilsed valikud rakenduda mobiilsideoperaatori tasud. Näiteks teatud funktsioonide ja teenuste kasutamine, mis kasutavad andmesidet nt Siri ja Messagesvõib põhjustada andmesidetasusid teie mobiilsideoperaatori poolt.

Valige mobiilse andmeside valikud andmekasutuseks, jõudluseks, aku kestvuseks jne.

Mobiilsed viipemaksed (Android)

See režiim peatab automaatsed värskendused ning taustategevused, kui iPhone pole Wi-Fi-võrguga ühendatud. Andmesiderändluse funktsiooni sisse või välja lülitamine: Data Roaming lülitab sisse internetiühenduse mobiilse andmesidevõrgu kaudu, kui olete piirkonnas, kus ei ole teie mobiilioperaatori levi.

ENSV Hooaeg 1 Osa 9 Elu Valikud

Kui reisite, siis saate rändlustasude vältimiseks funktsiooni YouTube Binary Option Robot Roaming välja lülitada.

Sõltuvalt teie iPhone'i mudelist, mobiilsideoperaatorist ning piirkonnast võivad saadaval olla järgmised valikud. Kõnerändluse funktsiooni sisse või välja lülitamine: CDMA lülitage Voice Roaming välja kui te ei Mobiilsed valikud lisakulutusi, mis tekivad teiste mobiilsideoperaatorite võrkude kasutamisel. Kui teie mobiilsideoperaatori võrk pole saadaval, siis ei saa iPhone kasutada mobiiliteenuseid kõnet ega andmesidet.

Mobiilsed valikud

Selles režiimis lülitub iPhone automaatselt LTE-režiimile, kui 5G kiirused ei paku märgatavalt paremat jõudlust. Puudutage Set up Personal Hotspot, seejärel järgige lõigus iPhone'i internetiühenduse jagamine toodud Mobiilsed valikud.

Mobiilse andmeside kasutuse vähendamine ja haldamine

Kui seade on lülitatud välja, siis kasutab iPhone selle teenuse jaoks ainult Wi-Fi-võrke. Märge: Wi-Fi Assist on vaikimisi sees. Kui Wi-Fi-ühendus on halb, siis funktsioon Wi-Fi Assist kasutab andmeside kiirendamiseks automaatselt mobiilset andmesidet.

Mobiilsed valikud

Kuna halva Wi-Fi-ühenduse korral kasutatakse interneti jaoks rohkem mobiilset andmesidet, siis võib see põhjustada suuremat mobiilse andmeside mahtu ning lisakulusid, sõltuvalt teie andmesidepaketist.

Apple'i toe artiklit Teave funktsiooni Wi-Fi Assist kohta.

Mida teha, kui valitud pakett ei ole piisav? Pole tähtis, millise paketi endale algatuseks valid: kui sinu vajadused kasvavad ajaga suuremaks, saad Elisa iseteeninduses oma mobiilse interneti paketi alati suuremaks vahetada. Vajadusel on abiks meie konsultandid infotelefonil 6 ning Elisa esindustes.