Eesti ühines bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga Madalad taastumisstrateegiad olelusringi lõpus ja ringmajanduse mudelite puudumine on ressursside jätkusuutmatu tarbimise ja kasvuhoonegaaside heite suurenemise täiendavad põhjused. Ressursitõhusust, ressursside haldamist, materjalide tõhusust, ringmajandust või tarbimise kõrvalinstrumente ei mainita seal peaaegu, mis ilmnevad selged leevendusmeetmed ainult Jaapani, India, Hiina ja Türgi riikides.

Lisaks rõhutatakse erasektori ja kohalike omavalitsuste ning linnade panustamise vajadust elurikkuse hoidu. Kohtumisel osaleb üle riigi ning 77 ministrit.

Oluline strateegia India bioloogilise mitmekesisuse kaitseks

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb kohapeal muuhulgas OECD kohtumisel erasektori kaasamisest elurikkuse kaitsesse ning globaalse elurikkuse plaani ellurakendamise paneelil. Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ka Rio konventsioon on Eesti ühines bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga Kui sulle see lugu meeldis, siis toeta sõltumatut rohelist meediat Anneta Märksõnad:.

Oluline strateegia India bioloogilise mitmekesisuse kaitseks

Madal taastumisstrateegia olelusringi lõpus ja ringmajanduse mudelite puudumine on ressursside jätkusuutmatu tarbimise ja kasvuhoonegaaside heite suurenemise täiendavad põhjused. Seevastu tõhus ressursitarbimine kujutab endast märkimisväärset, varem alahinnatud potentsiaali kasvuhoonegaaside vähendamiseks.

Oluline strateegia India bioloogilise mitmekesisuse kaitseks

Arenevas majanduses, kus toimub tugev tööstuse kasv, suureneb ressursside tarbimine ja sellega seotud kasvuhoonegaaside heitkogused jõudsalt ning ressursitõhususe strateegiad pakuvad märkimisväärset potentsiaali loodusvarade säästmiseks ja kasvuhoonegaaside leevendamiseks, lubades samal ajal märkimisväärset majanduslikku kasu.

Kliimamuutuste leevendamise ressursitõhususe potentsiaalide mõjukesele analüüsile on alustatud alles viimastel aastatel ning tõhusate poliitikate rakendamine, et kasutada ära kliimakaitse materjalitõhususe strateegiate potentsiaali, on paljudes riikides, eriti tärkava turumajandusega riikides, alanud. Seejärel integreeritakse materjali efektiivsus NDC-desse vaevalt.

Oluline strateegia India bioloogilise mitmekesisuse kaitseks