Samuti võib OBV indikaator anda signaale, kui see on maksimaalsel tasemel. Selle peamine ülesanne on näidata olukordi, kui avatud positsioonide arv ei kinnita seda ega seda suundumust graafikul.

Eestlased ostavad poole rohkem õiglase kaubanduse tooteid kui Valikud Kaubandus avatud huviga Kasvavat huvi näitab ka ettevõtete huvi õiglase kaubanduse sõprade märgise taotlemisel.

Hobeda tulevase kaubandusstrateegia

Meil on õiglase kaubanduse teavitustööga küll kõige kauem stabiilselt tegeletud, kuid eriliselt hästi läheb Baltimaadest näiteks Leedul, kus Oluliselt mõjutab meie oste kauplustes olev valik.

Järjest suurenev õiglase kaubanduse toodete valik võimaldab ka rohkem neid osta.

Äsja MTÜ Mondo poolt läbi viidud Eesti õpilaste õiglase kaubanduse teadlikkuse uuringus selgus, et enamus tahaksid osta rohkem õiglase kaubanduse tooteid, kuid ei saa, sest neile harjumuspärastes poodides on väike valik või neid lihtsalt ei pakutagi. Sama uuring näitas ka suurt muutust noorte eelistustes: hüppeliselt kasvas keskkonnasäästlikkuse olulisus ning kõige enam oodatakse muutust ettevõtetelt.

Riskimaandamisstrateegia binaarsed valikud

Ootused kauplustele ja poekettidele, mis müüvad ning ettevõtetele, mis toodavad, on noorte seas kõrged. Viimasel ajal just ettevõtete seas populaarsust kogunud õiglase kaubanduse sõbra märgise taotlemine.

Tänavused õiglase kaubanduse sõbra tunnustuse saajad avaldatakse maikuus õiglase kaubanduse päeval. Õiglase kaubanduse sõbraks kandideerimine on avatud Seni on märgise saanud 60 erinevat organisatsiooni ja ettevõtet, kelledest 54 on jätkuvalt tegevad.

Tootajate aktsiaoptsioonide maksustamine Kanadas

Tunnustuse andmine on rajatud usaldusele ja heale tahtele, mitte rangetele kriteeriumitele. MTÜ Mondo tegutseb

Parim Daxi kauplemise strateegia