Need kogemused olid veel värsked ning nende võlud ja valud olid palju lähedasemad meie endi ajale. Flavonoidide üldine kvantitatiivne sisaldus määrati Sivers ja P. Meetodi järgi UV-spektrofotomeetria määras uuringu objektides flavonoidide ja tanniinide üldsisalduse. Projekti eesmärk: Aita noortel leida oma koha ühiskonnas, moodustada oma "I", et saada tahke inimene.

Tarkvaralahenduste keerukuse põhimõte määrab kindlaks vajadust kajastada nende suhete ahela sündmuste ja ülesannete programmis ning töövõtjate all oleva ahela, olenemata nende valdkondlikest või organisatsioonilistest ja õiguslikest ja juriidilistest isikutest. Seega tagatakse programmi näitajate vahelise sektoritevahelise seos, mis kajastub programmis mitte ainult tööstuse ülesanded, vaid ka teiste tööstusharude ülesanded, ettevõtjad, kes tagavad eesmärkide Kaubandusnaitajate raamatukogu.

Selle põhimõtte nõuet võib olla programmi eesmärgi selge sõnastusega ja selle rakendamise aluseks olevate põhiliste viiside kindlaksmääramine.

Otsingu tulemused

Samal ajal on vaja rohkem hääldada lahendatavate probleemide piirid ja programmi kuuluvate organisatsioonide ja ettevõtete ringi. Järgmine programmi arendamise Kaubandusnaitajate raamatukogu, mis on tihedalt seotud keerukuse põhimõttega, on keskendunud.

Põhimõte fookuskaev tähistab prioriteeti prioriteedi määratletud kujul piiratud tulemus, ressursse. Programm on sellepärast, et seda nimetatakse eesmärgiks, et see on suunatud konkreetse eesmärgi saavutamisele.

Programmi sõnastuses võetakse programmi esiteks arvesse programmi eesmärkide planeerimise eesmärgi pikaajalise eesmärgi, teiseks planeerimisobjekti ülesandeid ja ülesandeid tulevikus, kolmandaks, a Kohalik probleem, mis on suunatud programmile. Eesmärkide ja ressursside ühtsuse põhimõte ei ole ette nähtud programmi kavandatud ülesannete ja tegevuste vahekorraga ressursside, esitajate ja tingimustega.

Programmi iga ülesande on soovitav vajalikud ressursid finants- tööjõu tööjõud kvalifikatsiooni koostises, materjali järgi nende struktuuri järgitingimusel et tagada nende kasutamise tõhusus. Sellisel juhul on vaja kindlaks määrata ressursside kviitungid nende liikide, mahu, kvaliteetse koostisega. Need programmi arendamise aluspõhimõtted määravad programmi sihtide lähenemisviisi peamised kasutatavad valdkonnad, et tõhusalt lahendada riigi, piirkonna, valdkondadevahelise kompleksi, ettevõtte sotsiaal-majandusliku arengu probleemide tõhusaid probleeme.

Programmi sihtotstarbelise planeerimise põhimõtted leiavad oma spetsiifilise ilmingu meetodite, vastuvõttude ja menetluse raames tervikliku sihtprogrammi väljatöötamise dokumendina.

Programm võimaldab institutsiooni tegevuses kõige kasulikuma tulemuse saavutamiseks lihtsaks saada, see toimib omamoodi kompassi või kaarti, mis võimaldab teil kindlaks määrata õige marsruuti arengustrateegias või tegevustes. See on rahastamise alus, kuna see ei too kiire ja märgatavat sotsiaalset mõju. Tavaliselt on programm teatud projektide väljatöötamisel ja rakendamisel aluseks.

Iga programmi kirjutamise eest istumine peaks kõigepealt kuuluma kellele ja miks see on vajalik. Kuna ebahuvitav ja ebaoluline programm on Kaubandusnaitajate raamatukogu kaotanud tuhandete seas.

Otsustades endale küsimusele, saate edasi arendada. Miks alustada? Paljud inimesed pakuvad "seemne" alustamiseks või eesmärgiga või missioonist või ülesannetest jne. Kogu selles kahtlemata on ratsionaalne tera ja terve mõistus. Kuid kõik need elemendid on kuidagi üksteise peale Binaarsed valikud Saksofon Bank rebitud.

Parem, kui programmi Kaubandusnaitajate raamatukogu lähtepositsioon, teostatakse kõik elemendid korraga, sest Nad läheksid "ühe ees. Programm sisaldab vähemalt järgmisi sektsioone: 1. Käesoleva paragrahvi osana selgitav märkus kirjeldatakse tavaliselt, miks selle programmi kirjutamise vajadus on tekkinud. Siin on probleem, selle tähtsus ja asjakohasus. Suurema objektiivsuse saavutamiseks toetavad kõik seda värskete ja usaldusväärsete allikate statistilisi andmeid.

Kirjutage, mida teie programm erineb teistest samas tegevusvaldkonnas. Märkus peab olema kirjutatud nii, et programm, kes lugeb programmi kohe mõistis, et see kindlasti vajab ja kirjeldatud probleem nõuab kiiret luba. Eesmärgi ja ülesannete eesmärgid ja eesmärgid annavad idee, mille tulemused saavutatakse. See osa peaks andma selge ettekujutuse sellest, mis toob kaasa programmi rakendamise, millised muudatused toimuvad olemasolevas olukorras.

Eesmärk on tavaliselt üks maksimaalne,mis on selgelt ühendatud ühes loogilises ahelas ja tegelikult see on see, mida projekt nimetatakse nimes. See juhib soovitud tulemuse pildi. Ülesanne on privaatne eesmärk, mini-eesmärk. See on Kaubandusnaitajate raamatukogu eesmärgi konkreetne, samm selle saavutamise suunas.

Week 0

Selle eesmärgi saavutamise ülesanded võivad olla üsna palju. Strateegiliselt võivad nad ühele teisele voolata, kui väidetava töö esimese seose tegemiseta on ebarealistlik, et teise liituda ja seda saab lahendada paralleelselt.

Kui pärast kõigi ülesannete täitmist olete jõudnud eesmärgi saavutamisele, tähendab see, et sa tegid kõik õigesti, kui mitte, siis tuleb ülesanded läbi vaadata. Sektsiooni sõnastuses on vaja meeles pidada, et eesmärgid ja eesmärgid peaksid olema saavutatavad ja mõõdetavad.

Sihtrühm on elanikkonna rühm, kellele programm arendati, mis on kasulik. Kaubandusnaitajate raamatukogu saab kirjutada mitte ainult "noored", "kooliõppes klassis" jne ja anda neile täieliku iseloomuliku iseloomuga : Vanus, sotsiaalne positsioon, põrand, elustiil.

Rakendamise tingimused selle aja jooksul programmi planeeritakse. Rakendamise koht, mille alusel programmi rakendatakse institutsiooni alusel. Programmi regulatiivse reguleerimise registreerimist registreeritakse selle kohta, milliseid seadusi põhineb, mille kaudu õigusdokumendid on programmi õigussuhete reguleerimine. Programmi rakendamise etapid tuleks anda igale etapile ja kirjeldada seda lühidalt, millele selle rakendamine on suunatud.

Tegevuste arendamine etappidele võimaldab meil töötada sihindavalt. Ressursside ressursid - see on see, et programm on rakendatud. Eristage järgmisi ressursse: personal kes osaleb programmi väljatöötamisel ja rakendamisel: arendaja, õppejõud, treenerid jne; selgelt levitada kedagi, kes obeys, vastutusvaldkonnad ja funktsioonid ; materjal ja tehniline näiteks kontoriseadmed, kirjatarbed jne ; teave kus on vajalik teave materjalide väljatöötamiseks: Internet, raamatukogu jne ; ajutine kulutatud aeg filmi, loengu, vaidluste jne.

Mõtle, millised ressursid rakendada programmi teil on ja mida sa ikka vaja. Oodatavad tulemused Oodatavad tulemused on konkreetsed tulemused, mida peaks programmi rakendamisel saavutama.

Tulemuste kirjeldamisel tuleks see juhinduda eesmärkide ja eesmärkide ploki sõnastamise nõuetest: konkreetsus, reaalsus, saavutus. Kaubandusnaitajate raamatukogu programmi tugevad ja nõrgad küljed, Kaubandusnaitajate raamatukogu kolmanda osapoole isikule, oli selge, et näete puudusi, mis tähendab, et nad on teie programmis hästi kursis. Programmi arendajad ja teostajad peaksid olema selged, kuidas see on mõeldud programmi käigus saadud tulemuste hindamiseks.

Näitajate saavutamise määramiseks täpsustage analüüsimeetodid küsimustikud, eksperdihinnangud jneisikud, kes tegelevad selles ja aruandlusvormis.

Kaubandusnaitajate raamatukogu

Viited Oleme esitanud ainult peamised elemendid, mis kuuluvad mis tahes programmi, võivad nad olla rohkem, sõltuvalt selle ja institutsioonide nõuete ideest ning osaleda võistlustel ja toetuste vastuvõtmisel.

Raamatukogude programmi sihipärase ja projekti tegevuste sõlmimine viitab uuendusliku, loova tegevuse kategooriale, sest see hõlmab reaalsuse Kaubandusnaitajate raamatukogu, põhineb asjaomase tehnoloogia põhjal, mida saab ühtlustada, kapten ja parandada. Käesolevas juhendis käsitleti selliseid küsimusi: sotsiokultuuriliste programmide kontseptsioon, selle kõige olulisemad põhimõtted, projekti tegevuste põhikontseptsioonid, projektide liigitamine, projekti elutsükli, programmi sihtraamatute tegevused.

Kaubandusnaitajate raamatukogu

Sotsiaal-kultuurilise programmeerimine on tegevuste tehnoloogia, mille eesmärk on muuta sotsiaal-kultuurilise sfääri, mida iseloomustab vajadust detailse objekti üksikasjaliku uuringu ja konkreetsete ülesannete jaotamise järele, mis agregaadis saavutavad selle projekti eesmärgid.

Sotsiokultuuriliste programmide põhiprintsiibid: eesmärk, süstemaatiline, keerukus, turvalisus, prioriteet, realism, majanduslik teostatavus. Iga projekt on omavahel seotud töökompleks, asjakohaste ressursside täitmiseks ja mõneks ajaks kehtestatud.

Projekt on ühekordne tegevus, mis: sellel on piiratud eesmärk ja vahepealsed ülesanded; toodab selgelt näidatud lõpptulemuse, mida saab hinnata; koosneb järjepidevatest omavahenditest; kasutab piiratud hulga ressursse: rahaline, teave, ajutine; sellel on määratud ajakava algus- ja lõppkuupäev. Projekti aluseks peaks olema idee.

Selle idee jaoks raha saamiseks peate tõendama, et saate teha nende vahendite abiga teatud aja jooksul ja millistel tingimustel. Selle idee, projekt peaks tekkima - äri, selge dokumendi, milles idee peaks kaasa tooma eesmärkide sõnastus, konkreetsed ülesanded institutsioon, samuti näidata tulemus.

Teisisõnu, projekt on ainulaadne, vääritu, ainulaadne tegevus kehtestatud tähtajad, eelarve ja rakendamise mehhanism. Projekt erineb tööplaanist, jättes institutsiooni tegevusest tavalise raamistiku jaoks. Toonane karikatuur kujutab hämmelduses rahvahulka tellingute ja siltide Sissepääs keelatud vahel.

Allkiri ütleb: Mida maailmanäitusel näha saab. Järgmiste nädalate jooksul paigaldati kõik puuduvad atraktsioonid ja iga viimanegi eksponent leidis endale paljude teiste hulgas koha. Ettenähtud aja lõppedes oli hektarilist näitusepinda Pariisi südames külastanud umbes 50 miljonit inimest, nädalavahetustel keskmiselt kuussada tuhat päevas. Näitus kujunes suurejooneliseks ja kummaliseks etenduseks, mitte üksnes kaupade ja teaduse saavutuste väljapanekuks, vaid esmajoones hiiglaslikuks kohtumispaigaks kohalikele elanikele, Euroopast, Ameerika Ühendriikidest ja mujalt kogu maailmast kokku sõitnud turistidele.

Viimaste hulgas oli Berliini kooliõpetaja Jean Sauvage prantsuspärasest nimest hoolimata sakslanekes kirjeldab sümpaatiaga iga vähimatki üksikasja oma sõidust Pariisi essees, mis ilmus Berliini seitsmenda ringkonna keskkooli aastaraamatus Kaubandusnaitajate raamatukogu.

Saksamaalt ostetud peakate tähendab, et külaline tuntakse võõramaalasena kiiresti ära Kaubandusnaitajate raamatukogu ja ilusad kõrgete puudega nende hulgas on palju plaataneid ääristatud ja elava liiklusega tänavad tekitavad Kaubandusnaitajate raamatukogu vaimustust.

Kaubandusnaitajate raamatukogu

Suur hulk kauplusi oma erinevate vaateakendega kutsuvad ostjaid. Palju kaupmehi on seadnud oma kauba välja tänavale kastidesse, raamidele ja laudadele, et kliente ligi meelitada.

Taimed kaardil Botaaniline kirjeldus Artemisia annua L. III, 81; Dc. VI, ; Ldb. II, ; Boiss Fl. III, ; Maxim Bull.

Siin võib näha tohutut hulka rõivaid, seal on sillutisel seebikaupluse pakutav ja veel edasi toidukraam, kunstikaupmees on välja pannud objets anciens, kaugemal leiame värsket rohelist sparglit, mida siin väga armastatakse, edasi tulevad austrid ja haruldased teod huîtres, escargots Tänav kirendab loendamatutest paberitest restoranide ja kaubamajade reklaamiga.

Võtsin mõned niisugused reklaamid kaasa. Tõlkija 25 25 Pöörased aastad Sauvage i hämmastas metropoli elu rütm ja kiirus. Siin leidus isegi jalgrattateid: Tänavail on palju autosid. Jalgrattureid on vähem kui meie tänavail, Avenue de la Grande Arméel ja igal pool mujalgi on nende jaoks ilusad asfaltkattega sõidurajad. Panin tähele, et suurem osa neist [jalgrattureist] ei tee nii palju tüli kui Berliinis ; pidevat kellahelinat, mis teeb inimese närviliseks, siin peaaegu ei kuulegi Tramme ja omnibusse on väga palju.

Berliini ja Pariisi erinevus polegi suur: siin on siiski ka üksikuid hobuveokeid ja raskeid aurujõul liikuvaid sõidukeid, aga Bois de Vincennes i käib Kaubandusnaitajate raamatukogu elektritramm.

Isegi cabinet d aisance Panga lahe valikud strateegiad [avalikke tualettruume] leidub rikkalikult; lausa Palace Royali lähedal on majas pikk koridor, kus neid on eriti palju ja neid kasutatakse usinasti. Bulvaritel on urinoires harilikult reklaamitulpade ümber ja neid endid omakorda kasutati reklaamide kleepimiseks. Nii võis siin lugeda: L extrait de viande Liebig indispensable dans toute bonne cuisine, või Bec Kaubandusnaitajate raamatukogu, või Tendeur pour pantalons.

Need prantslased olid sakslastest lõppude lõpuks ikkagi täiesti erinevad. Tungides läbi reklaamide kakofoonia tee ääres võib lugeda hüüdlauset: Electrisez-vouz! Ja oli rabatud. Tundsin, et ei suuda kirjeldada isegi väikest osa sellest hiiglaslikust tööst, pidi ta tunnistama.

Seine i ääres tsaar Aleksander III pühendatud äsja valminud kaunist sillast Champs-Elysées alguses kuni Marsi väljakuni ja Trocadero ning Eiffeli torni ainus eelmisest, aasta maailmanäitusest säilinud ehitis vahelisel alal laiuva väljapaneku eesmärk oli erutada, aukartust äratada ja rabada.

Prantsusmaa, kuulutas näitus, on endiselt maailma juhtiv riik. Kesksel kohal oli hiiglasliku pulmatordiga sarnanevate hoo- 26 26 Dünamo ja neitsi nete Kaubandusnaitajate raamatukogu kõik rikkalikult kaunistatud kus iga palee siin oli iga hoone palee pakkus näiteid viimistlusmaterjalidest, mööblist ja muudest tööstuskaupadest.

Igal suuremal riigil oli siin eraldi territoorium, kuhu rajada oma kultuuri arhitektuuris väljenduv esindus. Tegelikult mitte päris Kaubandusnaitajate raamatukogu, nimelt polnud Ameerika Ühendriikidele esialgu jõeäärsel kõige prestiižikamal paraadalal kohta ette nähtud ehkki Monacol see koht oli ja alles pärast mõningast diplomaatilist tormi pidid teised loovutama pisut oma alast, et teha uuele nõudlejale ruumi.

Leiti, et nii ongi ausam, ehkki väljakutsuvalt käituv Ühendriikide peaesindaja Ferdinand Peck läks üldise hinnangu kohaselt üle piiri, piirdumata üksnes taktitu meeldetuletusega, et Ameerika kaubandusnäitajad on paremad kui Prantsusmaal ja Saksamaal kokku, vaid tal jätkus ka jultumust kuulutada: Ühendriigid on nii kõrgelt arenenud, et see peaks andma neile nii parima koha maailma riikide hulgas Kaubandusnaitajate raamatukogu ka kindlustama kõrgeima positsiooni edumeelses tsivilisatsioonis.

Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide paviljonide puhul tähelepanuväärne erand oli ainult Soome, mida esindas juugendstiilis hoone olid kõik valinud ajaloolisi arhitektuuristiile imiteeriva vormi: gootika Saksamaal, riigil, millel lihtsalt pidi olema kõigist kõrgem torn, renessanss Itaalial, keskaegne mauri stiil Hispaanial.

Suurbritanniat esindas James I aega järele aimav Edwin Lutyensi projekteeritud hoone, mis oli kujundatud Bradfordi raekoja eeskujul. Ameerika Ühendriigid olid valinud klassitsistliku kapitooliumihoone 47 meetri kõrguse kupliga, mille otsas seisis kuldne kotkas. Kõik need identiteeti tähistavad märgid olid pärit kaugest minevikust, olgu siis tegu Vana või Uue Maailma riikidega. Kui ka Seine i paremal kaldal oli jäme ots mineviku käes, siis vasakul kaldal võimutses see ohjeldamatult.

Siin oli nimelt üks näituse peamisi turismiatraktsioone: vieux Paris vana Pariisfantastiline ja fantastiliselt kitšilik tegelikkusse toodud kujutluspilt Kaubandusnaitajate raamatukogu, missugusena kujutles Victor Hugo keskaegset Pariisi kõikide oma kahuritornide ühe otsas rippus poodu ja puitvahvärgiga hoonetega, kus võis näha elusat Quasimodot, kümneid näitsikuid ja üksteist puumõõkadega ründavaid rüütleid.

Ajaloolises rõivastuses tänavakaubitsejad müüsid suupisteid ja miniatuurseid Eiffeli torne.

  1. ELi ja Hiina kaubandussuhted | Uudised | Euroopa Parlament
  2. Ее опустошенность давила и того и другого, и Джизирак неожиданно для себя самого почувствовал, как в нем вспыхнул гнев на людей прошлого, которые благодаря своему небрежению позволили угаснуть красоте Земли.
  3. Kolme musta ravini derivaat
  4. Что же это .
  5. И не забывайте, что Лиз едва ли достаточно велик, чтобы принять несколько сот миллионов посетителей, если все ваши вздумают вдруг явиться .
  6. Prantsusmaa mitteametlikud sümbolid - Sarnased failid

Nagu selgub, ei olegi teemapark meie aja leiutis. Ametliku näituse tornide, priskete lapsukeste ja rokokoovoluutide all laiutas aga hoopis teistsugune maailm, nimelt pealetungiv ja enesekindel modernism.

Kõikjal kiiskasid Kaubandusnaitajate raamatukogu, uued jõuallikad ja leiutised täitsid näitusesaale. Vahva Berliini koolmeister Sauvage kavatses näha nii palju kui inimene on suuteline hoomama. Ta käis suurel puuviljade näitusel inimesele mõeldud hiiglaslikus banketisaalis, katsetas elektri jõul kolme kiirusega liikuvat kõnniteed, oleks peaaegu kaotanud meelemärkuse illusioonide saalis võimutsevaid miraaže nähes, käis uudistamas metallurgia saavutuste väljapanekut, nägi maailma suurimat teemanti, tutvus töötava röntgeniseadmega ja imetles Aafrika termiidikuhilaid, tunnistas päranisilmi elektripirniga valgustatud elektripaleed, hämmeldus miljoni küünla võimsusega helgiheitjast, tundis aukartust Berliinis valmistatud C.

Flohri hiigelkraana ees veel üks ala, kus saksa 28 28 Dünamo ja neitsi insenerikunst on saavutanud võidu! Nende dünamomasinate kõige tõsimeelsem, kõige lüürilisem ja kõige kõrgelennulisem imetleja oli ajaloolane ja kirjanik Henry AdamsKaubandusnaitajate raamatukogu oli saabunud uurimiskülaskäigule Ameerika Ühendriikidest.

Oma autobiograafias Henry Adamsi haridustee The Education of Henry Adams kirjeldab ta oma kolmandas isikus kohtumist masinaga otsekui usulist ilmutust: Adamsile kujunes dünamo lõpmatuse sümboliks.

Kui ta ükskord harjus suure galeriitäie masinatega, hakkasid neljakümne jala kõrgused dünamod talle tunduma moraalse jõuna, umbes nii nagu esimesed kristlased tundsid end risti ees. Meie planeet ise tundus oma vanaaegses pöörlemises vähem muljetavaldav kui see hiiglaslik ratas, mis pöörles peaaegu helitult uimastava kiirusega kõigest käesirutuse kaugusel hoiatades üksnes vaikse undamisega jääma austusest selle võimsuse ees väheke eemale, nii et see poleks üles äratanud isegi selle jalami kõrval magavat lapsukest.

Enne kui lahkuda, hakkad selle poole palvetama; päritud instinkt ütleb inimesele ette, kuidas selle vaikiva ja ebamäärase jõu ees käituda. Nimekiri var. Turk IV, ; Rydb.

Kilverstone i parun John Arbuthnot Fisherfoto

Artem ; Com ja alice. Kaug-Idas kr. II, ; Krasheninn.

TELLI DIGIKOOPIA

IV, ; Krasheninn. Peterburi Kaubandusnaitajate raamatukogu Aed, X, 87; Fedch. II sakk. Aastane Taim on aromaatne, roheline, paljas või hajutatud, väikeste külgnevate karvadega, sirge, ribitatud, pruunikas või lilla-pruunikas vars 30— cm pikk. Korvid on kerakujulised, laiused ,5 mm, arvukad, tagasi lükatud või libisevad, lühikestel harudel kokku tõmmatud, b.

Keelatud kohtades eluaseme, aedade, aedade läheduses.

Kaubandusnaitajate raamatukogu

Turk Kokku var. Ameerika välismaalane. Vaade on Ammani ja Gmelini joonistused. Joshikazu Imade andmetel on õlis Cineol ja aine C10H6O; seda ainet on põhjalikult uurinud Ashania ja Joshitomi ; koos artemacyaketoniga leiti õlis isomeeri isoartemisiatsetoon.

See ketoon oli võimeline isoleerima emalahusest, mis oli jäänud artematiatsetooni semikarbosooni valmistamisse. Seisi Takagijätkates Jaapani A. Rutovski ja Vinogradovi uuringute põhjal Kaubandusnaitajate raamatukogu õli a-piinist, cyneoolist, kampeenist, artemisiaketoonist ja isoartemisiesetoonist, väikesest kogusest borneoolist, äädikhappest ja võihappest, kimunoaldehüüdist eeldatavalt semikarbosoonist ja fenoolist tõenäoliselt eugenoolist.

Projekti esitlemiseks ja visuaalseks määramiseks saate kasutada skeeme, mudeleid või projekti kaarti. Projekti kaardi struktuur on sarnane puuga ja näeb välja nagu hargnemise tünni kasvatamine.

Väikeses koguses alkaloide leiti maa-alustes osades Lazurievsky, Sadykov, ; Massagetov, Põllu Yunatov, tähelepanekute kohaselt ei sööta loomakasvatus rohelises olekus. Alkaloidide olemasolu kinnitab M. Kaubandusnaitajate raamatukogu, G. Kruglykhina, E. Satdarova Burjaatia taimestik Meditsiinilise väitekirja kokkuvõte teemal "Artemisia annua L. Juhendaja: keemiateaduste doktor, professor Ametlikud vastased: bioloogiateaduste doktor, professor Antsupova Tatyana Petrovna Ravimiteaduste kandidaat Mongolov Hanhai Purbuevich Juhtiv organisatsioon: Permi riik Venemaa Föderatsiooni tervishoiu- ja sotsiaalarengu ministeerium Kaitsmine toimub Kokkuvõte avaldati Perekonna Artemisia koirohi taimed on paljutõotavad bioloogiliselt aktiivsete ainete allikad, nagu tarragon koirohi Artemisia dracunculus L.

Artemisia annua L. Tänapäeval annavad artemisiniini tootvad riigid umbes veerandi ülemaailmsetest tervisevajadustest Tolstikova, ; Xiao Wang, Tänapäeval viiakse Tomski Riiklikus Ülikoolis läbi esimesed aastad. Burjaatia n. On iga-aastane metsikult kasvav liik. Koos iga-aastase parasiidiga Burjaatias on levinud Sivers koirohi Artemisia sieversiana Willd, mis on ka paljutõotav liik. Kaubandusnaitajate raamatukogu

Kaubandusnaitajate raamatukogu

Seabera rohi sisaldab flavonoide, eeterlikku õli, kumariini Tkachev, ; Shatar, ; Hanina, ; Suleimenov, Sifeeri eeterlik õli on huvipakkuv kaamaseeni allikana, mittetoksilise ühendina, millel on põletikuvastane, bakteritsiidne, regenereeriv toime Berezovskaya, ; Khanina, Seni ei ole Buryatia iga-aastase taimestiku Siversi koirohi ja koirohi üksikasjalik keemiline uuring läbi viidud paljulubavate bioloogiliselt aktiivsete ainete allikatena, mistõttu nende uuring on kiireloomuline ülesanne.

Eesmärk: Sivers koirohi Artemisia sieversiana Willd'i farmakoloogiline uuring. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja lahendada järgmised ülesanded: 1.

Kaubandusnaitajate raamatukogu nende taimede bioloogiliselt aktiivsete ainete põhirühmade keemilist koostist ja määrata nende kvantitatiivne sisaldus, määrata eeterlike õlide ja artemisiniini lokaliseerimine taime üksikutesse osadesse, uurida nende kogunemise dünaamikat arengufaasides ja määrata optimaalsed kogumise tingimused; 3.

Töötada välja meetod artemisiniini kvantitatiivseks määramiseks ühe-aastase õhust osa; 4. Määrake kindlaks põhilised bioloogiliselt aktiivsete ainete sisalduse kvaliteedinäitajad ja -standardid, töötama välja ravimite toormaterjalide regulatiivsed dokumendid - Sivers koirohu rohi ja ühe aasta koirohu rohi. Teaduslik uudsus.