Numbriväljadel saab arvutada järgmised statistikud. Standardhälve - iseloomustab rea liikmete paiknevust keskväärtuse suhtes. Keskmine — arvväärtuste keskmine. Standardhälve — numbrivälja standardhälve.

Eeldatav tootlus vs standardhälve: mis vahe on?

Agregeeri punktid See tööriist töötab punktobjektide kihi ja pindobjektide kihi alusel. Sisendpinna objektid võivad tulla polügoonikihilt või kandilistest või kuusnurksetest kujunditest, mis arvutatakse tööriista käivitamisel. Esmalt tuvastab tööriist, millised punktid langevad igasse määratletud alasse. Pärast Valikutehingute standardhalve pindobjekti jäävate punktide koguarvu määramist arvutatakse ala kõikide punktide statistika.

Kõige lihtsam statistika on punktide arv alas, kuid kasutada võib ka muud statistikat.

Valikutehingute standardhalve

Kirjeldatud meetodit saab kasutada näiteks olukorras, kui teil on olemas kohvikute asukohad ja pindobjektid teatud maakonnas ning soovite summeerida selle alusel kohvikute müügitulu maakondade kaupa. Selle tööriistaga saab töödelda ka ajateadlikke andmeid. Kui sisendpunktide jaoks on aeg lubatud, siis on saadaval ajalõiguvalikud.

Ajalõikudega saate arvutada pindobjekti suhted konkreetset ajalõiku vaadates.

Kinnisvara hinnastatistika päringu võimalused

Võite näiteks vaadata tunniseid ajavahemikke, mis annaks väljundi iga tunni jaoks. Näiteks teil on aja jaoks punktobjektid kõikide eri kohvikutes Valikutehingute standardhalve tehingute jaoks ilma alakihita. Andmed on kogutud aasta vältel ja iga tehingu jaoks on jäädvustatud asukoht ja ajatempel. Kui kõik need tehingud on tehtud ühes linnas, saame luua ühekilomeetriste ruutudega alad ja vaadata nädalasi ajalõike, et summeerida tehingud aegruumis.

Valige punkte sisaldav kiht, mis agregeeritakse aladeks Punktikiht, mis agregeeritakse aladeks. Ruutsalvedeks või kuusnurksalvedeks agregeeritavatel punktikihtidel peab olema analüüsiseadete abil määratud tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem. Lisaks kihi valimisele kaardil saate valida ripploendi alumises servas Sirvi kihte, et otsida oma sisust suurandmete failiketta andmestikku või objektikihti.

Valige ala kiht, millega agregeerida Alad, millesse punktikiht agregeeritakse. Saate valida enda antud alakihi või salved, mis luuakse, kui tööriist käivitub. Salvede loomisel ruuduna määratlevad ruudu kõrguse ja pikkuse määratud arv ja ühikud.

Valikutehingute standardhalve

Kui teete valiku Kuusnurk määravad arv ja ühikud paralleelkülgede vahelise vahemaa. Ruutsalvede või kuusnurksalvede abil tehtav analüüs nõuab tasapinnalist ristkoordinaatide süsteemi.

Valikutehingute standardhalve

Koordinaatsüsteemi töötlemise saab määrata funktsiooniga Analüüsikeskkonnad. Kui koordinaatsüsteemi töötlemine ei Valikutehingute standardhalve määratud tasapinnaliseks ristkoordinaatide süsteemiks, kuvatakse käsu Käivita analüüs andmisel Valikutehingute standardhalve määramist taotlev hüpikaken. Valige ala kiht, millega agregeerida Alakiht, kuhu punktid agregeeritakse.

Kõik punktid, mis jäävad selle kihi alade piiridesse, loendatakse ning teie valitud statistikavaliku põhjal summeeritakse. Määrata tuleb kas Salve suurus salvede jaoks või Alakiht.

Valige salvede loomiseks ja agregeerimiseks vahemaa Vahemaa, mida kasutatakse teie sisendpunktidele salvede agregeerimiseks. Ruudukujulise salve puhul on suurus ruudu kõrgus.

Kuusnurga puhul on suurus kuusnurga kõrgus paralleelkülgede vahel. Agregeeri ajasammude abil valikuline Kui sisendpunktikihi jaoks Valikutehingute standardhalve aeg lubatud ja selle tüüp on ajahetk, saate kasutada analüüsimiseks ajasamme. Valikutehingute standardhalve kasutades saate määrata Hea raamatud kauplemisstrateegiates parameetrit.

Ajasammude vahemik Ajasammude kordamise sagedus Aeg ajasammude ühildamiseks Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda nädalaste ajalõikudena. Selleks peate parameetriks Ajasammude vahemik määrama vahemiku 1 nädal. Oletagem, et teil on andmed ühe aasta kohta ajas ja te tahate analüüsida seda kuu esimese nädala alusel. Selleks peate määrama parameetriks Ajasammude vahemik vahemiku 1 nädal, parameetriks Ajasammu Valikutehingute standardhalve sagedus vahemiku 1 kuu ja Keltner Channel Binary Option strateegia Aeg ajasammude ühildamiseks väärtuse 1.

Ajasammude vahemik Ajasammude genereerimiseks kasutatav ajavahemik Ajasammude vahemikku saab kasutada nii eraldi kui ka koos parameetriga Ajasammude kordamise sagedus või parameetriga Aeg ajasammude ühildamiseks. Kui soovite luua ajalõigu näiteks iga esmaspäeva ajavahemiku 9. Ajasammude kordamise sagedus Ajasamm, mida kasutatakse ajalõigu arvutamiseks.

Valikutehingute standardhalve Ajasammude kordamise sagedus saab kasutada eraldi, koos parameetriga Ajasammude vahemik, Viiteaeg või koos parameetritega Ajasammude vahemik ja Aeg ajasammude ühildamiseks. Aeg ajasammude ühildamiseks: Kuupäev ja kellaaeg, mida kasutatakse ajalõigu ühitamiseks.

Sellest ajast alustatakse ajasammuga ajas tagasi liikumist. Juhul kui viiteaega ei valita, ühildatakse ajasamm 1. Lisa statistika valikuline Saate arvutada summeeritud objektide statistika.

  1. OODATAVA TOOTLUSE JA STANDARDHäLBE MõISTMINE - FINANTSID -
  2. Элвин бросил на нее удивленный взгляд.
  3. Binaarsete valikute vahendamine
  4. Хотя движение почти не ощущалось, стены туннеля опять проносились по сторонам с быстротой, оценить которую, хотя бы приблизительно, он был не в силах.

Numbriväljadel saab arvutada Valikutehingute standardhalve statistikud. Koguarv — arvutatakse väärtuste, mis pole nullväärtused, hulk. See funktsioon on kasutatav numbriväljade või stringide korral.

Väärtuste [null, 0 ja 2] koguarv on 2.

Summa — väljal olevate arvväärtuste Valikutehingute standardhalve. Väärtuste [null, null ja 3] summa on 3. Keskmine — arvväärtuste keskmine. Väärtuste [0; 2 ja null] keskmine on Valikutehingute standardhalve.

  • Kinnisvara hinnastatistika päringu võimalused | Maa-amet
  • Wall Street Survivors Options Trade
  • Kauplemisvoimalused liikuvate keskmistega
  • Kaubandusvoimaluste klass Houston
  • Направление движения сменилось незаметно, но Элвин вдруг обнаружил, что звезды поползли по экрану.

Miinimum — numbrivälja miinimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] miinimum on 0. Maksimum — numbrivälja maksimumväärtus. Väärtuste [0; 2 ja null] maksimum on 2.

Päringukeskkonna abil saab pärida informatsiooni kinnisvara tehingute kohta. Trükise liik Üldine statistika Päringu liigi Üldine statistika all kajastatakse kõigi tehingute andmebaasis registreeritud kinnisvara võõrandamistehingute üldandmed, kuid võimalik on valida ka ainult ostu-müügitehingute andmed. Lülitada sisse vastavalt vajadusele valiknupud: Kõik tehingud või Ost-müük.

Vahemik — numbrivälja vahemik. Selle arvutamiseks lahutatakse maksimumväärtusest miinimumväärtus. Väärtuste [0, null ja 1] vahemik on 1. Väärtuste [null ja 4] vahemik on 0.

Valikutehingute standardhalve

Dispersioon — raja numbrivälja dispersioon. Väärtuse [1] dispersiooni on null. Väärtuste Valikutehingute standardhalve, 1;1 ja 1] dispersioon on 1. Standardhälve — numbrivälja standardhälve. Väärtuse [1] standardhälve on null.

Väärtuste [null, 1;1 ja 1] standardhälve on 1. Tekstiväljadel saab arvutada järgmised statistikud: Koguarv — stringide, mis pole nullväärtused, hulk.

Mõni — see statistik on juhuslik valim tekstistringi väärtusest vastaval väljal. Kõik statistikud arvutatakse väärtustega, mis ei ole nullväärtus.

Tulemkiht sisaldab uut välja iga arvutatud statistiku kohta. Soovitud statistika lisamiseks valige uus atribuut ja statistik. Koordinaatsüsteem wkid See on ajutine parameeter eelversioonile, et määrata töötlemiseks koordinaatsüsteem. Valikutehingute standardhalve suurandmete tööriistad nõuavad töötlemiseks tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi kasutamist. Vaikimisi kasutab tööriist sisestatud koordinaatsüsteemi, aga töötlemine nurjub, kui kasutatakse geograafilist koordinaatsüsteemi.

Tasapinnalise ristkoordinaatide süsteemi määramiseks sisestage WKID. Näiteks Web Mercator tuleb sisestada väärtusena Üldjuhul salvestatakse tulemid ajalisruumilisse andmelattu — see on vaikimisi valitud. Mõnel juhul on tulemid mõistlik salvestada relatsioonilisse andmelattu. Allpool on toodud mõned põhjused, miks oleks soovitatav tulemid salvestada relatsioonilisse andmelattu. Saate tulemeid kasutada portaalidevahelises koostöös. Saate tulemustega sünkroniseerida.

Valikutehingute standardhalve

Relatsioonilist andmeladu pole otstarbekas kasutada, kui GeoAnalyticsi tulemite arv suureneb. Sel juhul peaksite kasutama suurt ajalisruumilist andmeladu, mis võimaldab hallata suurt andmemahtu.

Tulemkihi nimi See on selle kihi nimi, mis luuakse jaotises Minu sisu ja lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi põhineb tööriista nimel ja sisendkihi nimel. Kui Valikutehingute standardhalve kiht on juba olemas, siis töötlemine nurjub.

Kasutades rippmenüüd Salvesta tulemused, saate jaotises Minu sisu määrata selle kausta nime, kuhu tulemused salvestatakse.