Kasumi jaotamine 3. ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek annab ASi Harju Elekter nõukogule volituse anda aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele. Põhikirjas saab ülaltoodud reegleid veidi muuta, piire saab tõsta ainult ülespoole, allapoole mitte. Kavandatav aktsionäride nimekirja fikseerimise päev dividendide maksmiseks on

Aktsiaseltsi nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kiita heaks nõukogu liikmele hr.

Investeeri Caluti ETF VS Varud Parimad turu spetsialistide kaubandusstrateegiad

Erik Haavamäele antavad aktsiaoptsioonid allärgnevatel tingimustel: Hr. Erik Haavamäele antakse 96 aktsiaoptsiooni, mis annavad hr. Erik Haavamäele õiguse omandada kokku 96 Aktsiaseltsi aktsiat.

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Erik Haavamäele antavate optsiooniõiguste arv on määratud kindlaks sõltuvalt Aktsiaseltsile seatud eesmärkide saavutamisest ja hr. Erik Haavamäe panusest Aktsiaseltsi tegevusse; Hr.

Erik Haavamäel on õigus märkida kokku 96 Aktsiaseltsi aktsiat 3-aastase perioodi jooksul, mis algab Kui enne optsioonide alusel aktsiate omandamist OEG aktsiakapitali suurendatakse või vähendatakse, muudab OEG vajadusel ühepoolselt kehtivate optsioonide osas ülalloetletud tingimusi, arvestades aktsiakapitali suurendamise või vähendamise finantsmõju aktsiate omandajale. Optsioonilepingu alusel märgitud OEG aktsiad annavad õiguse saada dividendi majandusaastal, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks nt mil loetakse märgitud aktsiatega esindatud aktsiakapital suurendatuks.

Märgitud aktsiad ei anna siiski õigust saada dividendi, mille saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti enne seda päeva, mil õigusaktide kohaselt loetakse märgitud aktsiatest tulenevad õigused tekkinuks.

Ameerika valikute kaubandus India 20 MA kauplemise strateegia

Aktsiakapitali suurendamine OEG nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku hääletada aktsiakapitali suurendamise ja fondiemissiooni läbiviimise poolt. Korralisele üldkoosolekule tehtud ettepaneku kohaselt suurendatakse OEG aktsiakapitali krooni 48 euro võrra omakapitali arvel sissemakseid tegemata.

Aktsiakapitali suurendamiseks kasutatakse OEG aktsiate ülekurssi.

Voimalus kaubanduse opik Igapaevane kaubandusstrateegia 2021

Pärast aktsiakapitali suurendamist on OEG aktsiakapitali suuruseks 1 krooni 96 eurotmis jaguneb lihtaktsiaks. Aktsiakapitali suurendamise tagajärjel suureneb iga aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Seega saab iga aktsionär ühe olemasoleva aktsia kohta ühe OEG aktsia juurde. Iga aktsiaoptsioon annab õiguse omandada 1 ühe ASi Harju Elekter lihtaktsia.

💰Earn $412.18 Per DAY Pasting Links Using Your Gmail For FREE! (Make Money Online)

Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikutel on õigus omandada aktsiaid nendega sõlmitavas optsioonilepingus sätestatud tingimustel ja korras. Optsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus.

  1. Vastavalt OEG nõukogu 2.
  2. Orgasm ja liikme suurus Noukogu liikme suurendamise kohta Avaldusele lisatakse prokuristi allkirja näidis, äriühingu korral ka prokuristi määranud organi otsus.
  3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
  4. Aktsiaoptsioonid on heaks kiidetud
  5. AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED – Company Announcement - grandhotel.ee

Õigustatud isikuga sõlmitakse optsioonileping juuni kahe esimese nädala jooksul. Eesmärgiga vältida katteta märkimisi, peab õigustatud isik optsioonilepingu sõlmimise päevaks olema tasunud lepingutasu kümme 0.

Koosolek algas kell Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 4.

Lepingutasu vormistatakse intressita laenuna ASile Harju Elekter ning arvestatakse aktsiaoptsioonide realiseerimisel osana sissemaksust, mis aktsiaoptsioonide mitterealiseerimisel tagastatakse. Majandusaasta 1. Kasumi jaotamine Koosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku, mille kohaselt on Dividendi väljamaksmise korra kohaselt võetakse aktsionäride, kellel on õigus saada dividende Dividendid makstakse välja hiljemalt Nõukogu liikme valimine Koosolek otsustas valida OEG nõukogu täiendavaks liikmeks Anders Galfvensjö, isikukoodelukoht LembituTallinn.

Nõukogu liikmete aktsiaoptsiooni tingimuste heakskiitmine Koosolek otsustas kiita heaks allkirjeldatud nõukogu liikmetele antavate aktsiaoptsioonide tingimused ning otsustada optsioonilepingute sõlmimine nõukogu liikmetega heakskiidetud tingimustel ning volitada OEG juhatust OEG nimel optsioonilepinguid sõlmima.