Võib kehtestada ka mitmesuguseid administratiivseid piiranguid. Kuid maailmamajandus oli juba kriisis ning Vabatahtlik ekspordipiirang võib omada samalaadset mõju nagu impordikvoot. Samas lisasid parlamendi läbirääkijad läbivaatamisklausli, mis kohustab Euroopa Komisjoni kahe aasta jooksul hindama, kas määruse kohaldusala tuleks laiendada ka sellistele toodetele. Kaupleja ei tohi teiste liikmesriikide kliente hinna ja müügi üldtingimuste osas diskrimineerida kui ta: müüb kaupu, mis tarnitakse liikmesriiki, kuhu kaupleja pakub kohaletoimetamist, või kaubale tullakse järele kliendiga kokku lepitud kohta kauplejatel ei ole kohustust kaupu kõikidesse liikmesriikidesse kohale toimetada, aga klientidel peaks olema õigus kauplejaga kokkulepitud kohas kaup kätte saada ; pakub elektroonilisi teenuseid, näiteks pilve- tulemüüri- ja andmebaasiteenuseid või veebimajutust; osutab teenuseid, mida klient saab riigis, kus kaupleja tegutseb, näiteks pakub hotellimajutust, autorenti või pileteid spordiüritustele, muusikafestivalidele või lõbustusparkidesse.

Avaleht Uudised Reinsalu: piiriülese kaubanduse takistuste kaotam Reinsalu: piiriülese kaubanduse takistuste kaotamisest võidavad nii tarbijad kui ettevõtjad 7. Justiitsminister Urmas Reinsalu avaldab head meelt, et pikad ja keerulised arutelud kaupade müügi direktiivi nõukogu mandaadi osas jõudsid lõpule.

Teisipäeval vastu võetud Kaubanduse kaotamine keelustatakse põhjendamatu geoblokeerimine internetis hotellide, autorendi ja kontserdipiletite broneerimisel. Uute eeskirjadega keelatakse interneti vahendusel tooteid ja teenuseid ostvate klientide juurdepääsu takistamine kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel. Kaupleja ei tohi teiste liikmesriikide kliente hinna ja müügi üldtingimuste osas diskrimineerida kui ta: müüb kaupu, mis tarnitakse liikmesriiki, kuhu kaupleja pakub kohaletoimetamist, või kaubale tullakse järele kliendiga kokku lepitud kohta kauplejatel ei ole kohustust kaupu kõikidesse liikmesriikidesse kohale toimetada, aga klientidel peaks olema õigus kauplejaga kokkulepitud kohas kaup kätte saada ; Kaubanduse kaotamine elektroonilisi teenuseid, näiteks pilve- tulemüüri- ja andmebaasiteenuseid või veebimajutust; osutab teenuseid, mida klient saab riigis, kus kaupleja tegutseb, näiteks pakub hotellimajutust, autorenti või pileteid spordiüritustele, muusikafestivalidele või lõbustusparkidesse. Kauplejatel on jätkuvalt õigus otsustada, milliseid maksevahendeid nad aktsepteerivadaga internetis oste sooritavate inimeste diskrimineerimine selle alusel, kus on välja antud nende krediit- või deebetkaardid, on edaspidi keelatud. Määruse kohaldamisalast on välja jäetud autoriõigusega kaitstud teosed, näiteks muusika voogedastamine, e-raamatud, internetimängud ja tarkvara, ning audiovisuaal- ja transporditeenused.

Piiriülest kaubandust takistavate tõkete kaotamine läbi teatud lepinguõiguslike aspektide täiendava harmoneerimise aitab tõsta tarbijate kindlustunnet ning vähendada kulusid ettevõtjatele. Järjest suuremat kasutust leiavad nutikaubad, mistõttu on oluline ajakohastada reegleid selliselt, et nad võtaksid arvesse ka nutikaupade spetsiifikat.

Kaubanduse kaotamine Kasutage ara omakapitali valikutehingu laenu

Lisaks jõudsid justiitsministrid Kaubanduse kaotamine lähenemisviisi kokkuleppele Kaubanduse kaotamine IIa määruse osas, millega reguleeritakse piiriülest kohtualluvust ning lahendite tunnustamist ja täitmist erinevates perekonnaasjades. Uuendatud sätetega täpsustatakse muuhulgas lapse tagastamise menetlust ning tõhustatakse kohtute ja keskasutuste vahelist koostööd.

Kaubanduse kaotamine Tasakaalustamata Reversi strateegia

Samuti lepiti kokku üldise lähenemisviis e-tõendite teemal, mille eesmärgiks on lahendada probleeme rahvusvahelises kriminaalmenetlusalases koostöös ning näha ette selge regulatsioon elektrooniliste tõendite saamiseks rahvusvahelistelt interneti- ja infoühiskonnateenuste pakkujatelt, kes osutavad teenuseid Kaubanduse kaotamine Liidu liikmesriikides, kuid asuvad füüsiliselt väljaspool EL territooriumi nt Google.

USA võttis sel aastal vastu oma õiguskaitseasutuste võimaluste parandamiseks e-tõendite kättesaamisel uue õigusakti, nn Cloud Act´i.

Kaubanduse kaotamine Interaktiivne maakleri valimise labor

Lisaks anti kohtumisel ülevaade sideandmete säilitamise hetkeseisust, Euroopa Prokuratuuri ettevalmistustest ning Euroopa Liidu liitumisest inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Ühtlasi arutasid justiitsministrid selle üle, kuidas saab kriminaalõigusega tulemuslikumalt võidelda antisemitismi vastu.

Panama and Suez: Two Canals Each Different From the Other