Piirkondlikud arengud võivad pakkuda Austraaliale paremaid kaubandusvõimalusi. ELi avalike teenuste kõrget kvaliteeti tuleks säilitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule ja eelkõige protokollile nr 26 üldhuviteenuste kohta ning võttes arvesse ELi sellekohaseid reservatsioone, kaasa arvatud teenustekaubanduse üldleping. Ühtlasi tuleks lepingus edendada vähesaastavat ja kliimamuutustele vastupanuvõimelist arengut soodustavat kaubandust.

Tee ja kohv GSK hakkab Horlicksi kaubamärki Ühendkuningriigis müüma Horlicksi ja Maxi Nutritioni aastane Ühendkuningriigi müük kokku on umbes 30 miljonit naela 39 miljonit dollarit.

HYBRID GRASS POWERgrass

Samuti teatas GSK, et kavatseb mõned ravimitootmise allhanked tellida oma Ühendkuningriigis asuvas Worthingu ettevõttes. Koos muudatustega Sloughis ja Worthingus vähendatakse järgmise nelja aasta jooksul umbes alalist töökohta.

Ettevõtluspoliitika flippside

Selles öeldakse, et ettepanekutega konsulteeritakse töötajatega, mis algab kohe. Sloughist lõunapooluseni Linnastatud jook Horlicks leiutati Instant Horlicks loodi Sloughi tootmiskoht avati GSK on ülemaailmne farmaatsia- ja tervishoiuettevõte, mille Horlicks ja MaxiNutrition kuuluvad oma tarbijatervishoiu valdkonda.

Horlicks Leiutasid Populaarne nii I maailmasõja kui ka II maailmasõja ajal nii kodus kui ka rindel, kus seda kasutati USA ja Suurbritannia vägede energiakombinaatorina.

Tänapäeva Horlicksi koostisosade hulka kuuluvad nisu, linnaseodra, suhkur, piim ja 14 toitainet nagu kaltsium ja B-vitamiinid. Lang L: none.

Leping peaks olema laiahaardeline ja ulatuslik ning täielikult kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO eeskirjade ja kohustustega. Läbirääkimiste käigus ja lõpuleviimisel tuleks arvesse võtta WTO lepingutest tulenevaid kohustusi.