Juodka andis ülevaate ka litsentseerimisest ja maksupoliitikast. Laadur Baltija peadirektor Tauno Steinberg lisas, et Leedusse laienemisel on kindlasti abi kui kopeerida ettevõtte põhiprotsessid, mis toimivad Eestis, ühildades need kohalike äritavadega. Tulude prognoos Eelarve prognoosi aastaks mõjutab oluliselt majanduse langus- paljude majandusvaldkondade käivete vähenemine, tööhõive vähenemine, töötuse kasv, maksude laekumise vähenemine riigi eelarvesse, maksude laekumise vähenemine KOV eelarvesse ning käibemaksu tõus. Anija vallal on Selleks arendatakse välja kaasaegsed sotsiaalhoolekandeteenused ning asutustevõrgustik.

Kaubandusvoimalused Tulumaks koguneski Kuigi majanduses toimuv on ka eestlaste ridu Leedu ärimaastikul hõrendamas, on Leedu turg kui laias laastus 3 korda Eestist suurem, uutele tulijatele jätkuvalt huvipakkuv. Kaubandusvoimalused Tulumaks, Leedu on sobivaks platsdarmiks sisenemisel hiiglaslikule Poola turule, võimaluste kompamiseks Valgevenes või Kaliningradi oblastis, kus Leedu on EL riikide Kaubandusvoimalused Tulumaks arvestava Kaubandusvoimalused Tulumaks ja kogemusega.

Eelviimane Leedu sihtturu seminar toimus aprillis See innustas kordama, kuid kuivõrd ebaselgus Leedu majanduses käesoleval kevadel oli suur, siis otsustasime seminari korraldada septembris.

Anija valla arengukava muutmine – Riigi Teataja

Tõsi, nüüdki oli võimalik vaid spekuleerida Leedu majandust lähiajal tabavate stsenaariumite teemal, kuid huvilised Kaubandusvoimalused Tulumaks asjatundlikelt praktikutelt kuulda Kaubandusvoimaluste moistmine väärt soovitusi ja arvamusi ja tutvuda Eesti Leedu Kaubanduskoja tegevusega, mis saab pakkuda kasulikku abi Leetu sisenevatele ettevõtetele.

Leedu saatkonna majandusnõunik Mindaugas Pauliukas esitles verivärsket videoklippi, millega Leedu Arenguagentuur meelitab Leetu välisinvestoreid. On kurb tõsiasi, et tänavu jaanuaris tegevuse lõpetanud lennukompanii FlyLAL on muutnud Vilniuse Euroopa tagahooviks — otseühendusi Vilniusega on vaid 16 ning varem reisijatest kihanud Vilniuse lennujaam on täna vajunud letargilisse vaikusse.

Allakirjutanu andis ülevaate Eesti-Leedu majandussuhetest ja kaubandusvõimalustest.

Raivo Soosaar: ülekiidetud ja ülekardetud vabakaubandus

Need on vaid mõned tagasivaatavad numbrid, oluline on vaadata, mis saba edasi. Tänavu 2. Majanduse kasvu ja inflatsioonimäära jõudmist Maastrichti kriteeriumite piiresse ennustatakse alles Leedu Kaubandusvoimalused Tulumaks tööturgu, kus viimase seisuga on ca tööealist töötut, iseloomustavad madalad tööjõukulud aga ka madal tööviljakus.

Kuigi Suurimaks ohuks Leedu majandusele on ennekõike uus emigratsioonilaine, mis tabas Leedut ka EL-ga liitumise järel. Maksupoliitika-muudatustena on valitsusele kavas alates Vaatamata sisepoliitilisele stabiilsusele riigis ei ole valitsus kahjuks suutnud täie hooga käima lükata vajalikke ja plaanitud avaliku sektori reforme, mis suurendab riske, et riik ei suuda enda tegevust rahastada ja on sunnitud laenupoliitika osas Kaubandusvoimalused Tulumaks samavõrra drastilisi samme, kui seda on pidanud Kaubandusvoimalused Tulumaks Läti.

Maksuvaba tulu: Minu sissetulekud e-teenus

Juodka andis ülevaate ka litsentseerimisest ja maksupoliitikast. Kuulajatele pakkus suurt huvi Juodka ülevaade äriühingutest Leedus, nende asutamisest, juhtimisest, aktsiakapitali ja dividendide jaotamisest, maa soetamisest ja kinnisasjade registreerimisest Leedus, mille osas esitati ka hulgaliselt küsimusi.

Koostöös saatkonnaga on koja liikmeid, keda tänaseks on 15, külastanud Leedu regiooni kontaktide sõlmimise eesmärgil, kohtunud Leedu Arenguagentuuri ja Energiaministeeriumi juhtidega ning usutlenud saatkonnas peaminister Ansipit. Lähiajal on kavas maakonnavisiiti Taurage piirkonda, jaanuaris korraldame koostöös kohtumise Leedu rahandusministriga.

Anija valla arengukava muutmine

Koda saab Leetu tulijale-ettevõtjale olla abiks äriühingu registreerimisel, turu-uuringute koostamisel, avalike hangete, maksumuudatuste ja —erisuste ning äriseadusandluse muudatusi puudutava info jagamisel.

Infot ELKK tegevuse kohta ja kontakti kojaga saab netiaadressil www. ELME Metall Lithuania tegevjuhi, ärijuhtimise magister Tõnis Vajakase ettekanne rääkis ärikultuurist laiemalt, kuid aktsent oli, mõistagi, asetatud Automatiseeritud kaubandus Cryptovaliuta kood, mis eristavad eesti ja leedu ärikultuuri iseloomustavaid tavasid.

Rohkem kui 10 aasta pikkuse Kaubandusvoimalused Tulumaks Vajakas tõi Eesti-Leedu organisatsiooni-kultuure eristavate võtme-elementidena välja erinevad antonüümid nagu planeerimine-improviseerimine, ratsionaalsus-tunded, praktilisus-visionaarsus, tähtajad-protsess.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et leedu ärikultuuris hinnatakse protsesside kulgemist, oluliseks on veenmisoskus ja improviseerimine, ületunnitööle eelistatakse ajaveetmist pereringis.

Nii koguneski Kuigi majanduses toimuv on ka eestlaste ridu Leedu ärimaastikul hõrendamas, on Leedu turg kui laias laastus 3 korda Eestist suurem, uutele tulijatele jätkuvalt huvipakkuv.

Kindlasti on oma suur osa leedulastega suhtlemisel Leedu kuulsusrikkal ajaloo tundmisel ja vene keele oskusel. Jüri Ross AS-st Infotark Kaubandusvoimalused Tulumaks oma kogemusest Leedus Büroomaailma kaubamärgi all kontoritarvete- ja tehnika müügi valdkonnas.

Ka Rossi poolt teenis kriitikat madal tööviljakus Leedus. Võrdluseks, Eesti ja Leedu sama kaubamärgi ettevõtetes on tööviljakus Leedus 3,5 korda madalam. Tänaseks Leedus lõpetanud Hawaii Express tegevjuht Janek Parti hinnangul on Leedu turu mahajäämus vaba aja ja spordikaupade turul umbes 5 aastat, samuti on hoopis erinevad ka leedulaste tarbimisharjumused, sest Leedus on pigem olulisem toote madal hind kui selle kvaliteet.

Raivo Soosaar: ülekiidetud ja ülekardetud vabakaubandus - Arvamus

Part märkis, et jaekaubanduses on palju probleeme ümbrikupalkade maksmisega, töötajate initsiatiiv ei pruugi alati olla ootuste tasemel ning hierarhia ja bürokraatia on need võtmesõnad, millega tasub Leedus arvestada. Samas on inimesed rohkem avatud, pingevabad ja sõbralikud.

Laadur Baltija peadirektor Tauno Steinberg lisas, et Leedusse laienemisel on kindlasti abi kui kopeerida ettevõtte põhiprotsessid, mis toimivad Eestis, ühildades need kohalike äritavadega. Plussiks on paljuski ka Baltikumi väiksus, sest pan-Balti klientide baasil on kiiresti võimalik saavutada korralik kliendibaas. Kuigi kohalike pankadega võib krediidiküsimuste lahendamine olla aeganõudev, aitab see, Kaubandusvoimalused Tulumaks oled usaldusväärne klient mõnes Eesti kommertspangas.

Tugevatest külgedest soodustab seda ka hea looduslik potentsiaal suured metsamassiivid, veekogud, Kõrvemaa maastikmis on eelduseks turismi arengule ning ka heade põllumajandustingimuste maa olemasolu, mis on heaks eelduseks maamajanduse arengul. Siiski ei ole valla nimetatud tugevad küljed seni tinginud ei ettevõtluse ega elamuehituse märgatavat arengut.

Mõnevõrra probleemne võib olla ka usaldusväärse kohaliku juhi leidmine ja asjaolu, et lepingud, ka kirjalikud, ei pruugi Leedus toimida. Steinbergi soovitusel tasub Leedu tütarettevõtte tegevust järjekindlalt kontrollida tihti kohapeal viibides ja ärikultuuri nüansside tundmaõppimiseks tekitada kontakt Eesti saatkonna ja kohaliku eestlaste kogukonnaga.

Tagasiside kohaselt oli seminar kuulajate jaoks informatiivne.

Anija valla arengukava korrigeerimine

Omalt poolt soovitan neile, kes tänases majanduse olukorras on valmis väljakutseid ja riske võtma, kindlasti Leetu tulla. Kindlasti tasub see end ära, sest siin on ootamas üle 3 miljoni tarbija ja lähedus Kesk-Euroopaga. Pealegi, Eesti saatkonna kõrval on nüüdsest ka eestlaste oma kaubanduskoda nõu ja jõuga uusi tulijaid aitamas, millist luksust kõikjal välisturgudel ei kohta.

Selleks arendatakse välja kaasaegsed sotsiaalhoolekandeteenused ning asutustevõrgustik. Sotsiaalhoolekande sihtrühmadeks on lapsed, lastega pered, toimetulekuraskustega täiskasvanud sh töötud ja puuetega inimesed. Teenuste areng Lastekaitsealases töös on prioriteediks ennetava tegevuse arendamine, mis väldiks laste toimetulekuraskuste tekkimist. Rakendatakse meetmeid, mis tagavad lastele vajaliku hoolitsuse, võimetekohase hariduse ja võimaluse tegeleda huvialadega. Vanemliku hoolitsuseta lastele võimaldatakse võimalikult perelähedasi kasvutingimusi, kujundades välja kasuperede võrgustiku.

Uute kohtumisteni! Jaan Reinhold.