Süsteemi reeglite värskendamine vastavalt maailmamajanduse dünaamikale, mida need ju ongi aidanud luua, võiks vähemalt mõnevõrra leevendada praegu kaubanduses valitsevaid pingeid. Handley, N. Lisaks on vaja jälgida sarnaseid kõikumisi ka teistel tooraineturgudel, kus Venemaa on juhtpositsioonil teras, alumiinium, nikkel. Me vabanesime postmonitooringust mõne aja pärast täielikult ja rõõmustasime üheskoos Eesti inimõiguste edenemise üle. Spartak Andrey Andrei Nikolaevitš Spartak Venemaa Teaduste Akadeemia korrespondentliige, majandusteaduste doktor, professor, ülevenemaalise keskkonnauuringute instituudi direktor, Venemaa majandusarengu ministeeriumi Venemaa teadus- ja tehnoloogiaakadeemia osakonna juhataja Sissejuhatus Esimene peatükk.

Ent Berliini müüri langemise ja laulva revolutsiooni tulemusena toimus ka Euroopa Nõukogu laienemine uute Ida-Euroopa riikide võrra. Demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste eest seisev rahvusvaheline organisatsioon Euroopa Nõukogu koondab täna 47 liikmesriiki koos miljoni kodanikuga. Just Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine organisatsiooni, Euroopa Nõukogusse, saamine oli üks vaba iseseisva Eesti Vabariigi esimesi suuri rahvusvahelisi läbimurdeid Ent uue aastatuhande teisel aastakümnel oleme selle peaaegu unustanud.

Me ei räägi ega kirjuta Euroopa Nõukogust ülemäära tihti. Kui Euroopa Nõukogu või tema parlamentaarne tiib Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ületab uudiskünnise, siis on selleks pigem mingi skandaal kui mõni oluline inimõigusi või demokraatiat puudutav raport. Mitte et ma ise väga tahtnuks, aga mind räägiti ära ENPA delegatsiooni juhtima. Julgeolekuprobleemid olid mulle tuttavad ja ka kahtlemata südamelähedasemad kui inimõigused.

Naiste õigused on küll üks osa inimõigustest, aga just täpselt üks osa. Eesti eesistumine iga 23 aasta järel Tollane koalitsioon ootas minult Euroopa Nõukogu eesistumise eeskujulikku läbiviimist. Meid oli kaks naist, kes siis pidid oma habrastel õlgadel eesistumise koormat kandma.

Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures Katrin Kivi täitevvõimu esindajana juhtis ministrite alalist komiteed, nii nagu mina osalesin ENPA juhatuses Euroopa Nõukogu eesistujamaa delegatsiooni juhina. Hiljem valiti mind ENPA asepresidendiks. Eesistumine vältas pool aastat, maist novembrini Võtsime kevadel teatepulga üle Bulgaarialt ja andsime selle edasi Küprosele.

Põhiline pole sellisel puhul mitte niivõrd teemade sügavus või debattide tulisus, vaid see, kuidas luua meeldivat õhkkonda. Me jagame eestlastena ühist saladust, et külaline tuleb Maarjamaale meelitada suvisel ajal. Pool võitu on teadagi meie looduse ime, valge öö. Ja selle peale me Riigikogus mängisimegi. Vabanenud plenaaristungilt Riigikogu ekspressionistlikust saalist suundusid bussid ENPA delegatsioonijuhtidega Pirita suunas Tuljaku restorani.

Seda, kuidas päike loojus peaaegu et südaööl, kui professionaalselt mängisid muusikud ja kui hästi maitses söök, meenutasid paljude riikide esindajad nostalgiliselt kuid ja aastaidki hiljem.

ENPA Eesti kuueliikmeline delegatsioon hoidis eesistumise aasta kahel plenaaristungil Strasbourgi täiskogul pöialt meie välisministritele. Kui karismaatiline Marina vallutas kerge vaevaga ENPA täiskogul istunud poliitikute südamed, siis sedasama ei saa paraku väita tekstiga koperdava Jürgeni kohta. Pärast eesistujamaa välisministri Ligi küündimatut esinemist ja seejärel ENPA liikmete küsimustele veel mannetumat vastamist ei teadnud Eesti delegatsioon, kuhu oma silmi peita.

Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine Laos tehtud aktsiaoptsioonid

Selles leppisime me kõik üksmeelselt kokku, et kui Eesti meedia midagi küsib, siis välisministrit me ei kritiseeri. Kahju oli oma riigist, häbi enda kui eestlase pärast. Ja sellest, kuidas ühe mehe ülejala esinemine rikub silmapilkselt ära kõik naiste eelnevad saavutused.

Finantskapitali viitete loetelu. Viitete loetelu Rahvusvahelised Valuuta krediidi suhte viide

Olgu siis selleks Marina, Katrini või Marianne töö. Sedasama möönsid ka ENPA delegatsiooni liikmed. Me kõik olime tol päeval löödud. Võin kinnitada, et tegelikult nad kõik omamoodi hoidsid mind. Olin väga üllatatud, kui keegi ei vaielnud vastu ega esitanud alternatiivset kandidaati.

Või siis teleesinemised. Kuna Eesti ajakirjanikud ei austanud meid oma kohalolekuga ENPA täiskogu istungitel, st toimetused ei saatnud kedagi Strasbourgi kohale, siis haarasin initsiatiivi ja asusin ise teletööd tegema. Euroopa palee istungitesaali ees paiknes üks nurk, kus ENPA liikmed said soovi korral teleklippe teha.

Tavaliselt oli selleks paariminutiline avaldus ühe või teise raporti kohta, ent klipi kestus võis olla ka paarkümmend minutit. Eesti kasutas seda viimast võimalust pea iga täiskogu istungi ajal. Mina siis mängisin saatejuhti, kes andis esinemisvõimaluse ühele või teisele Eesti delegatsiooni liikmele.

Kui mitte muud, siis Riigikogu Facebooki leheküljelt sai vaadata-kuulata, mida eestlased Strasbourgis oma lähetuse vältel ENPAs korda saatsid.

Viimases olin asendusliige, põhiliige oli Jaak Madison. Tähtsamast tähtsaim oli ENPA kontekstis ikkagi monitooringukomisjon. Sinna püüdis iga endast lugupidav poliitik ühel või teisel kombel end sisse suruda. Minul polnud vaja suruda, kasutasin delegatsioonijuhi privileegi.

Ekspordi mitmekesistamine majandustegevuse mitmekesistamise üldises süsteemis

Monitooringukomisjon tegeles 47 liikmesriigi jälgimisega. Kuidas areneb demokraatia, kuidas toimib õigusriik, kuidas järgitakse inimõigusi. Komisjoni liikmeks saades võtsin alatasa komisjonis sõna. Ei võtnud palju aega, kui mulle tehti ettepanek asuda Türgi raportööriks.

Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine Binaarsed variandid lendavad

Türgi raport oli tollel hetkel üks kõige parematest võimalustest ennast kuulama panna. ENPA raporteid koostavad kaks raportööri, kes kuuluvad reeglina erinevatesse poliitilistesse perekondadesse. Türgi puhul oli siis tegemist sotsiaaldemokraadi ja konservatiiviga.

Ingebjørg Godskeseni kandidatuuri esitamisega tegid ilmselt teda fraktsioonis toetanud türklased valearvestuse: Ingebjørgi täidlane väljanägemine ei tähendanud, et tegemist poleks olnud tugevast puust viikingiga. Mikko-Godskeseni lähetustega Istanbuli ja Ankarasse hakkas taevas Türgi kohal tumenema. Meie käsutuses olevad faktid ja kohapeal nähtu-kuuldu-kogetu viisid meid ühe ja ainsa tulemuseni. Saime aru, et ainuõige järeldus Türgi demokraatia seisust nõuab Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee tugeva sõnastusega resolutsiooni.

See sai olla ainult üks: Türgile tuli panna peale monitooring ehk teisisõnu Euroopa Nõukogu järelevalve, mille puhul on Türgilt õigus nõuda kõigi demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi puudutavate probleemide lahendamist. Nõuda lahendusi mitte suusoojaks, vaid koos tegevuskava ja lahenduse kuupäevaga. Kirjutasime karmi raporti Türgi demokraatlike institutsioonide toimimise kohta. Süda värises küll ENPA plenaaristungil raportit Kui Aserbaidžaani ja Türgi esindajate sõnavõtud kõrvale jätta, siis kõik liikmesriikide delegatsioonid ja poliitiliste parteide fraktsioonid toetasid lõppjäreldust.

Hääletustulemus tõi näole naeratuse: mitte pooled, vaid rõhuv enamus kiitsid Türgi raporti heaks. Ehk et isepäine Türgi sai inimõiguste vallas päitsed pähe. Tavaliselt on nii, et inimõiguste organisatsiooni liikmesriik püüab kõikidest talle tehtud etteheidetest vabaneda.

See tähendab, et astudes Euroopa Nõukogusse, lubab tulevane liikmesriik, et ta käitub demokraatlikule riigile kohaselt. Enne liikmeks saamist on pürgijal ette näidata demokraatiale viitav põhiseadus, vaba ja õiglane valimissüsteem, võimude lahusus, inimõiguste täitmine. Loomulikult pole kõik Euroopa Nõukogusse pürgijad demokraatia mõttes laitmatud. Riik võidakse vastu võtta nii, et tal lasub postmonitooring. See tähendab, et tal on mõned üksikud komakohad, mis Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine kiiret paikapanemist, et siis täielikult postmonitooringust vabaneda.

Форма поиска

Nii näiteks kaasnes ka Eesti saamisega Euroopa Nõukogu liikmeks Me vabanesime postmonitooringust mõne aja pärast täielikult ja rõõmustasime üheskoos Eesti inimõiguste edenemise üle. Nii on see juhtunud ka teiste riikidega.

Ent Türgiga läks teisiti. Nende 11 aastat kestnud postmonitooring muutus pärast ENPA hääletust kardinaalselt. WTO, mis pakub platvormi reeglite üle läbi rääkida, neid jõustada ja nende täitmist jälgida, on andnud suure panuse nii konkreetsete riikide kui ka kogu maailma majandusse. WTO panus kaubanduse ja arengu edendamisel Uusimad uuringud näitavad, et WTOsse kuulumine mõjutab riikide kaubavahetuse käekäiku rohkemgi, kui varem arvati. WTO või selle eelkäija Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppega ühinemine suurendas liikmesriikide kaubavahetust protsenti.

Kaubavahetus liikmesriikide ja mitteliikmesriikide vahel on kasvanud 88 protsenti. Esiteks on mitmepoolne kaubanduslik koostöö toonud kaasa olulise tollide liberaliseerimise. Kui WTO otsustav osa maailmakaubanduse kasvu edendamisel ja kindlustamisel jäetakse tihtipeale tähelepanuta.

Tegelikult käib isegi enamsoodustuslepingute PTA plahvatuslikust kasvust hoolimata maailma mastaabis jätkuvalt üle 80 protsendi väliskaubandusest mittediskrimineerivate MFNi tollide alusel. Lisaks on nõue määrata tollidele siduv lagi andnud ettevõtetele kindluse, et Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine sihtturul ja kodumaal ei hakka järsult üleöö kerkima, mis innustab neid investeerima ekspordiks mõeldud toodangusse.

Uuringud kinnitavad, et stabiilne ja ettenähtav kaubanduskeskkond, mida WTO on aidanud luua, võimaldab uutel firmadel alustada eksporti madalamat hinda nõudes. Handley, N. Tasakaalustades liikmesriikide sisemaiste eesmärkide täitmiseks mõeldud poliitilisi meetmeid nii, et need ei avaldaks kaubavahetusele negatiivset mõju, on WTO reeglid soodustanud läbipaistvuse suurenemist ja vähendanud majanduses reguleerivate meetmete rolli, mis võiksid meelevaldselt seada kaubandusele piiranguid.

See annab talupidajatele ja töösturitele lootust, et nende kaubanduslikke väljavaateid ei pärsi ebamõistlikud füto sanitaarsed või tehnilised barjäärid. Kolmandaks suurendab WTO kaubavahetuse läbipaistvust, mis aitab vähendada piiriülese äritegevusega seotud kulu. Liikmesriikide juriidilised kohustused panevad üksikasjalikult paika lubatavate tollide ja toetuste lae ning heidavad valgust eri toodete turulepääsu tingimustele. Lisaks on liikmesriigid kohustunud jagama kavandatavaid turgu reguleerivaid meetmeid ja standardeid enne nende kehtestamist, mis annab partneritele võimaluse alustada dialoogi, kui nad arvavad, et Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine meetmed seavad kaubavahetusele rohkem piiranguid, kui see tarviline oleks.

Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine Binaarne valik Dubais

Majandusteadlaste hinnangul on umbkaudu kuus protsenti kõigist kaubandustõrgetest seotud teabenappusega. WTOga ühinemist seostataksegi sageli majanduse ja investeeringute kasvuga, eriti riikides, kus lisaks võetakse ette olulisi reforme.

Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine Praktika valikute platvorm

Kasvu hoogustumine kestab tüüpiliselt kõigest viis aastat pärast ühinemist, kuid WTOga liitumisest tulenevat majanduse tervikmahu püsivat kasvu hinnatakse 20 protsendi peale. Viiendaks etendab WTO süsteemis keskset osa kohustuslik vaidluste lahendamise mehhanism. See süvendab reeglite Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine võetavust, annab liikmesriikidele vahendi teiselt riigilt selgituste nõudmiseks, kui see arvatakse olevat reeglitest üle astunud, ning pisendab võimalust, et erimeelsused omandaksid poliitilise värvingu või tekitaksid aina süveneva vastumeetmete spiraali.

Ennast äärmiselt tõhusalt näidanud vaidluste lahendamise süsteem on üks kesksemaid WTO käsutuses olevaid maailmamajanduse korraldamise tugisambaid. Paljud vaidlused lahenevad juba enne kohtusse jõudmist, aga isegi kui kohus peab sekkuma, on kohtuotsuste täitmise protsent väga kõrge — lausa 90 protsenti otsustest viiakse täies mahus ellu. Ettenähtavad turutingimused, mille poole WTO püüdleb, on ühes arvuti- ja sidetehnoloogia arenguga andnud ettevõtetele võimaluse hajutada tootmist riikide ja piirkondade vahel.

Tootmise, töötlemise ja nendega seonduvate teenuste koondamise asemel ühte piirkonda või lausa ühte tehasesse on nüüd firmadel võimalik leida igale tegevusele koht, kus seda saab teha kõige kulutõhusamalt. Seda näitab üleilmsete väärtuseahelate järsk kasv alates Näiteks paljud mobiiltelefonid pannakse kokku Hiinas, kuid on kavandatud Ühendriikides, ja paljud olulised komponendid, näiteks pooljuhid ja protsessorid, pärinevad Lõuna-Koreast.

Kogu maailma kaubavahetusest moodustab kaubavahetus üleilmsete väärtusahelate raames tänapäeval ligemale 70 protsenti. Tüüpiliselt liigub ülemaailmsetes väärtusahelates teadmus ja kapital arenenud riikidest arengumaadesse. See on lubanud elava majandusarenguga riikidel eriti Ida-Euroopas ja Aasias suurendada oma osatähtsust ülemaailmses kaubavahetuses ning vähendada lõhet kodumaa ja arenenud maailma riikide elatustaseme vahel.

Aastail — suurenes arengumaade osakaal üleilmsetes väärtusahelates 15 protsendi pealt 33 protsendi peale. WTO mõju on ulatunud oluliselt kaugemale pelgalt formaalsetest kõnelustest reeglite ja kohustuste üle: mida enam riigid on saanud tulu tihedamast lõimumisest rahvusvaheliste turgudega, seda julgemalt on nad ka ise kaubandusele kehtinud barjääre lammutanud. Kaubanduspinged seavad ohtu majanduskasvu ja arengu Viimastel aastatel esinenud kaubanduspinged on andnud märku, milline näeb välja maailm, milles puudub WTO.

Ühepoolne tollide ja muude kaubanduslike meetmete kehtestamine on ikka ja jälle tinginud teise poole vastumeetmeid. Need on mõjutanud isegi WTO vaidluste lahendamise süsteemi: organisatsiooni apellatsioonikohus on sisuliselt halvatud.

Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine 30-minutilise kauplemise strateegia

WTO liikmesriikide Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine on nii palju erinevaid arusaamu, kuidas apellatsioonikohus peaks tegutsema, mistõttu konsensuse puudumise tõttu on kohtu uute liikmete ametisse määramine olnud pikemat aega blokeeritud.

Praegu on apellatsioonikohtus ainult kolm liiget — mis on ühtlasi miinimum, mida on vaja kaebuse ärakuulamiseks —, kuid juba detsembris läheb kaks neist erru, nii et kohtul pole enam nii palju liikmeid, et oma põhimääruse kohaselt üldse asju menetleda. See süvendab maailmas valitsevat ebakindlust ning võib kergesti kaasa tuua uusi tolle ja muid kaubanduspiiranguid.

Kodumaise ekspordi geograafilist struktuuri tuleb laiendada. Samal ajal toimuvad kaasaegses maailmamajanduses kardinaalsed struktuurimuutused, mis kajastuvad ka rahvusvahelise kaubanduse kaubastruktuuri olulistes muutustes, mis teatud määral ei vasta olukorrale Venemaa ekspordi struktuuris. Sellega seoses on probleemid rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks kodumaiste kaubanduslikud tooted ja teenused ning kodumaise ekspordi järkjärguline mitmekesistamine on kujunemas Venemaa jaoks ülitähtsateks probleemideks, mis on eriti oluline majanduse üleilmastumise kontekstis, kus esiplaanile tulevad konkurentsivõime tegurid, määrates eelnevalt kindlaks mitte ainult üldise positsiooni, vaid ka riigi poliitilise staatuse maailmamajanduses ja poliitikas.

Juba Venemaa Föderatsiooni presidendi pöördumises Venemaa Föderatsiooni föderaalkogu poole Neid meetmeid ei suudetud siiski täielikult rakendada, pealegi suureneb kütuse ja tooraine ning energiaressursside osakaal Venemaa ekspordi struktuuris ning masinaehituse, teadusmahukate toodete osakaal väheneb.

Samal ajal arenevad Venemaa majanduses vertikaalsed seotud tööstusharudes ja tootmisvaldkondades ning horisontaalse integratsiooni ja mitmekesistumise vormid majandustegevuse levik majandusharudele ja sfääridele, mis pole seotud põhisfääriga. Venemaa majanduse järkjärgulise mitmekesistamise ja sellest lähtuvalt ka majandusliku tähtsuse seisukohast eksport otsib võimalusi innovatiivsete tegurite tõhusaks kaasamiseks riigi majandusarengusse ning toodetud ja eksporditud teenuste intellektualiseerimisse.

WTO panus kaubanduse ja arengu edendamisel

Erilist tähelepanu pöörati sellele Venemaa Föderatsiooni presidendi pöördumises Vene Föderatsiooni föderaalsesse assambleesse Seega omandavad erilist tähtsust probleemid Venemaa kaupade ja teenuste ekspordi mitmekesistamisel koos rahvamajanduse struktuuri mitmekesistamisega globaliseeruvas maailmamajanduses toimuvate struktuurimuutuste taustal. Probleemi täpsusaste. Arvestades nimetatud asjaolusid, on rahvusvahelise kaubanduse mitmekesistamise kaasaegsete probleemide uurimine ja Venemaa jaoks - mitmekesistamise, peamiselt ekspordi probleem, teaduslik ja praktiline huvi.

Selles osas pole juhus, et Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise erinevad aspektid, samuti kogu riigi majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime mitmekesistamine ja suurendamine kajastuvad mitmete kodumaiste majandusteadlaste, näiteks V. Andrianovi, A.

Barkovski töödes.

  1. Valikuline psuhholoogia
  2. grandhotel.ee – news | Page 5 | Universitas Tartuensis
  3. György Schöpflini arvates on EL langenud suurte hädade küüsi.
  4. WTO vajab uuendamist – Diplomaatia

S, Movsesyan A G. Yu, Senchagov V. Rahvamajanduse struktuurse paranemise ja väliskaubanduse mitmekesistamise probleeme käsitlesid ka mitmed välisteadlased. Doktoritöö ettevalmistamisel kasutati selliste majandusteadlaste monograafiaid ja artikleid nagu Arndt SV.

Mitmed kaasaegse rahvusvahelise kaubanduse ja Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise olulised aspektid pole siiski põhjalikult ja põhjalikult uuritud. Nii et väitekirja kandidaadi sõnul on mitmekesistamist kui keerukat, mitmetahulist ja mitmetahulist nähtust käsitlev säte, mis on seotud majandustegevuse levikuga uutele tööstusharudele ja tootmisvaldkondadele, toodetud kaupade ja teenuste valiku laienemisele, geograafilisele sfäärile ja tegevusvormidele ning töövõtjate valiku laienemisele.

Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine Barjaari valik vs binaarne valik

Lisaks on väitekirja kandidaadi sõnul tänapäevastes tingimustes võimatu uurida väliskaubanduse mitmekesistamise probleeme, võtmata täielikult arvesse kogu majandusliku globaliseerumise protsessi sellele vastuoluliste mõjude kompleksi positiivsetes ja negatiivsetes rahvusvaheliste majandussuhete erinevate subjektide huvide seisukohalt aspektides. Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise probleemide analüüs taandub sageli vaid teadusmahukate kõrgtehnoloogiliste toodete osakaalu suurendamise probleemile kodumaise ekspordi struktuuris.

See probleem näib olevat aga keerulisem ja mitmetahulisem. Reaalses majanduspraktikas, võttes arvesse Venemaa enda sisemist võimekust ja üleilmastumise vastuolude süvenemist, saab rakendada kodumaise ekspordi mitmekesistamise kombineeritud versiooni, mis põhineb majandusarengu ressursside-uuenduslikul mudelil. See ei tähenda sugugi vajadust kohustuslikult vähendada kodumaist kütuse, energia ja tooraine eksporti ning lisaks loobuda Venemaa juhtiva energiajõu staatusest kaasaegses maailmas, vaid eeldab vajalike eelduste loomist kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste ekspordi dünaamilisemaks kasvuks riigi eksporditava laieneva kaubavaliku korral.

Lisaks on tänapäevastes tingimustes võimatu täielikult lahendada Venemaa ekspordi kaubastruktuuri mitmekesistamise Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine ilma selle geograafilist riigi struktuuri mitmekesistamata. Nende probleemide asjakohasus ja väljatöötamise aste määrasid ära selle väitekirja uurimise teema valiku, eesmärgi ja peamised ülesanded.

Töö eesmärkon Venemaa ekspordi kui mitmetegurilise nähtuse mitmekesistamise probleemide kompleksi avalikustamine koos riigi rahvamajanduse struktuuri mitmekesistamisega, mis põhineb uuenduslike arengutegurite toimel.

Uurimisobjektväitekiri on Venemaa ekspordi mitmekesistamise protsess kaasaegse maailmamajanduse globaliseerumise kontekstis. Uurimisaineon Vene Föderatsiooni kaupade ja teenuste ekspordi mitmekesistamisega seotud majandussuhete kompleks, mis põhineb uuenduslikul arengul ning riigi toel rahvamajanduse ja riigi ekspordi struktuuriliseks parandamiseks. Teoreetiline ja metoodiline alusteesid on: järjepidevuse põhimõte, mis võimaldab analüüsida Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise probleeme koos riigi majanduse mitmekesistamise probleemide uurimisega, tuginedes uuenduslike tegurite toimele globaalsete suundumuste ja vastuolude taustal maailmakaubanduse arengus Kuidas alustada varude valimist võtta arvesse kõiki erinevaid tegureid, mis mõjutavad Venemaa ekspordi mitmekesistamise protsessi ; dialektika põhimõtted, mis põhinevad uuritava objekti sisemise ebajärjekindluse arvestamine - Venemaa väliskaubanduse mitmekesistamise protsess; struktuurne ja funktsionaalne Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine, mis võimaldab tuvastada ekspordi mitmekesistamise protsesside ja kogu riigi majanduse struktuuri mitmekesistamise keerukate "otseste" ja "vastupidiste" suhete süsteemi.

Väitekirja põhisätteid saab kasutada Vene Föderatsiooni täitevvõimu, ministeeriumide ja osakondade, ettevõtete äri, probleemide lahendajad väliskaubanduse mitmekesistamine ning kogu majanduse uuenduslikul arengul põhineva kaupade ja teenuste ekspordi kvalitatiivsele järkjärgulisele parandamisele kaasa aitavate tegurite süsteemi moodustamine ja kasutamine.

Väitekirja uurimistöö materjale saab kasutada koolituskursuste "Maailmamajandus" ja "Rahvusvahelised majandussuhted" ning tänapäevase rahvusvahelise kaubanduse probleemide erikursuste täiustamiseks. Lõputöö uurimise teema vastab eriala passi Tulemuste kinnitamine ja rakendamine. Doktoritöö viidi läbi Vene Föderatsiooni valitsuse alluvuses asuva Finantsakadeemia uurimistöö raames vastavalt komplekssele teemale "Venemaa jätkusuutliku ja turvalise arengu finants- ja majanduslikud alused XXI sajandil" alateema "Venemaa koht ja roll maailmamajanduses globaliseerumise kontekstis".

Doktoritöö sätteid kasutas CJSC "Intermetexport", et parandada turundustööd uute toodete ja riikide turgude arendamisel ning OJSC "Polair", minimeerides samal ajal väliskaubanduses turundus- ja riigiriske.

Väitekirja uurimistöö materjale kasutati "Praktilise entsüklopeedia" tippjuhi ettevalmistamisel.

Joint EU Army? Germany, Finland back idea, UK \u0026 France wary

Lõputöö materjale esitleti rahvusvahelisel teaduslik-praktilisel konverentsil "Rahvusvahelise kaubandussüsteemi arengu hetkeseis ja väljavaated" Aprillil Peterburi: Peterburi Riiklik Ülikoolteaduslik-praktilisel seminaril "Välismajandustegevuse reguleerimise süsteemi parandamine aastal Venemaa Föderatsiooni ühinemise tõttu WTOga " Vene Föderatsiooni valitsuse alluv Finantsakadeemia.

Väitekirja struktuuruuringu eesmärgi ja eesmärkide tõttu. Väitekiri koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist, kokkuvõttest, bibliograafiast ja lisast. Ekspordi mitmekesistamine majandustegevuse mitmekesistamise üldises süsteemis Majandustegevuse või majandustegevuse mitmekesistamist võib väitekirja kandidaadi sõnul kõige üldisemas vormis pidada nii majandustegevuse laienemiseks uutele aladele, toodetud toodete valiku laiendamisele, geograafilisele ulatusele ja tegevusvormidele kui ka vastaspoolte partnerite ringi laienemisele.

Majandustegevuse mitmekesistamise lõppeesmärk on tasuvuse maksimeerimine ja riskide vähendamine, tehes seda mitmes sageli mitte kõrvuti asetsevas ja üksteisega mitteseotud tööstusharus ja tegevuses, mis võivad oma tsüklilise iseloomu poolest erineda samal ajal kui mõned neist on languses, teised aga languses on majanduskasvu faasis jnesamuti tegevusvaldkondade ja majanduspartnerite ringi laienemise tõttu nii riigisiseselt kui ka väljaspool.

Tuntud klassikaline äriprintsiip - "ära kunagi pane kõiki mune ühte korvi" - kannab juba oma lihtsaimas sõnastuses majandustegevuse mitmekesistamise ideed. Samal ajal rakendatakse mitmekesistamist erinevatel tasanditel - osariikides ja isegi riikide majanduslike ja veelgi enam integratsiooni liitude raames ning ettevõtte tasandil - alustades väikeettevõtetest ja lõpetades suurimate rahvusvaheliste korporatsioonidega.

Majanduse globaliseerumine muudab majandustegevuse mitmekesistamise protsesse märkimisväärselt. Samal ajal tuleks arvestada globaliseerumisprotsessi Kiire tulekahjude strateegia ebajärjekindlusega, mis on seotud asjaoluga, et ühelt poolt on see objektiivselt tingitud liikumisprotsess ühtse maailma majandusliku terviklikkuse suunas, majanduselu rahvusvahelistumise kvalitatiivselt uus, kõrgeim etapp ja teisalt toimib see "Hästi määratletud majanduspoliitika vorm, mida järgivad maailma juhtivad riigid peamiselt Ameerika Ühendriigidsuurimad riikidevahelised ettevõtted ja riikidevahelised pangad, maailma finantskeskused oma huvides globaliseerumise subjektiivne aspekt.

Selles mõttes on majandustegevuse mitmekesistamise protsessid seotud teatud vastuolude ja tiheda konkurentsiga sealhulgas rahvusvahelisel areenil. Samal ajal on globaliseerumisprotsessi kõigis märgitud vastuoludes võimalik tuvastada vastuolusid, mis on seotud tänapäevase maailmamajanduse subjektide sooviga mitmekesistada oma majandustegevust tiheneva konkurentsi tingimustes.

Esindajana nn. Seega ilmub majandustegevuse mitmekesistamise uus - globaalne - tase, mida iseloomustab uus globaalse korra vastuolude ring. Siin tegutsevad juba globaalsed mängijad koos globaalsed strateegiadeesmärgid ja saavutatud tulemused. Tuleb rõhutada, et praegu tegutsevad peaaegu kõik juhtivad riikidevahelised ettevõtted väga mitmekesiste struktuuridena, millel on väga lai funktsionaalne mitmekesisus.

Arvestades globaliseerumisega seotud märgitud asjaolusid, omandavad erilise tähenduse rahvamajanduse mitmekesistamise ja Venemaa välistegevuse mitmekesistamise probleemid. Üldiselt toimuvad teaduse ja tehnika arengu ning majanduse globaliseerumise mõjul kvalitatiivsed muutused konkurentsi struktuuris ja liikumapanevates jõududes - nii riigisiseselt kui eriti rahvusvahelises konkurentsis. Kui veel pikka aega mängis kaubandustegevuse ja selles toimuvate muutuste arengus otsustavat rolli tootmistegurite pakkumine ja kasutamise efektiivsus, siis Sellel välisel konkurentsikeskkonnal on üha olulisem mõju ärikliimale igas tööstusharus ja kogu riigis.

Kõige põhjalikumalt märgitud sätted töötati välja M. Porteri 5 töödes, kes märkis, et koordinaatide süsteemis, mis määrab riigi positsiooni rahvusvahelises konkurentsis ja selle ekspordi spetsialiseerumise, hakkavad konkurentsivõime tegurid mängima suurt rolli.

Ta tõlgendab neid tegureid palju laiemalt kui ainult tootmistegureid. Rahvusvaheliste majandussuhete tänapäevase teooria üks postulaate on nn. Selle lähenemisviisi põhimõtteliselt oluline aspekt on see, et lisaks olemasolevatele tootmisteguritele sealhulgas haldus- tehnoloogia- teadus- ja teabetaristu on sellised tegurid nagu strateegiate tõhusus ja juhtimine mikrotasandil, muutuvad nõudluse tingimused, ettevõtlustegevus ja konkurents, seotud ja toetavate tööstusharude olukord.

Teiseks määrab riigi arengu juba eelkõige konkurentsivõime innovatiivne ja tehnoloogiline komponent, millel on dünaamiliselt kasvav mõju kogu riiklike konkurentsieeliste kujundamise protsessile. Porter tutvustas konkurentsivõimeliste klastrite mõistet - kui tööstusharusid või omavahel seotud tööstusharude plokke ja tööstusharusid, millel on tõhus konkurentsieeliste kogum, mis annab neile võimaluse suurendada tootlikkust ja laiendada oma kohalolekut maailmaturul.

Neid probleeme laias evolutsioonilises kontekstis uurides lähtub M. Porter sellest, et riigid läbivad oma arengus mobiliseeritud konkurentsieeliste olemuse ja konkurentsimudelite poolest kolm kvalitatiivselt erinevat etappi: tegurimahukad, investeerimisaktiivsed ja innovatiivsed. Viimane nimetatud etappidest - innovaatiliselt aktiivne - eeldab dünaamilist arengut uuendustegevusuute toodete, teenuste ja protsesside aktiivne arendamine ja turustamine mis võimaldab teil globaalses konkurentsis "edasi mängida".

Kaasaegsed lähenemisviisid kaupade ja teenuste klassifitseerimisele rahvusvahelises kaubanduses Arvutuste jaoks 22 kvantitatiivsed näitajadmilles hinnatakse mitte ainult ekspordi dünaamikat või netoekspordi suurust, vaid ka kaubavahetuse mitmekesistumise taset nii tooraine kui ka geograafilises mõttes. Kuna IRT põhineb ametlikul väliskaubandusinfol, sõltub saadud tulemuste ja nendest tulenevate järelduste usaldusväärsus riikliku ekspordi- ja impordistatistika täpsusest ja usaldusväärsusest.

See aga ei arvesta kaubanduse konkurentsivõime kvalitatiivseid aspekte, konkurentsi- ja kaubandustegureid ning poliitilist režiimi jne. Selleks võrreldakse väliskaubanduse riiklikke näitajaid rahvusvahelise Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine struktuuri ja arengusuundadega.

Analüüsitud riigid järjestati saadud andmete järgi, kusjuures parim näitaja oli 1. Selle arvutamiseks on peamised näitajad: ühe või Rahvusvahelised kaubandussusteemi valjavaated ja valjakutsed arendamine kaubagrupi riikliku ekspordi osakaal vastavast maailma ekspordist; netoekspordi suurus kaubagrupis; eksport elaniku kohta; ekspordisortimendi mitmekesistamise aste vaatlusaluses tootesegmendis; müügiturgude mitmekesistamise tase.

Kaubandustulemuste muutuse Brokeri kauplemissusteem TRI arvutamisel võetakse arvesse varem märgitud tegurite dünaamilisi parameetreid riigi osakaalu muutus maailma ekspordis, netoeksport, ekspordisortimendi ja müügiturgude mitmekesistumise aste. Uuringu lõpus saadud lõplikus paremusjärjestuses on kõigil teguritel sama kaal.

Mudel võimaldab uurida maailmakaubanduse arengumustreid, riikidevaheliste kaubavoogude intensiivsust ja jaotust, lähtudes üksteisega suhtlevate riikide objektiivsetest parameetritest. Gravitatsioonimudeli peamine sisukas idee on säte kahe riigi vahelise kaubandusmahu sõltuvusest nende "majanduslikust massist" - positiivsel viisil ja vastupanu teguritest - negatiivsel viisil.

Leiate ka hüvitise nimega "Majandus põhjendus", mida te kindlasti aitate järgmisel juhul, kui lähete ülikooli viimasele aastale. Agarkov, S. Aleksina, T. Aleksina soovitatud. Akadeemiline kursus.

Majandusmass määratakse kindlaks kaubandusriikide üldise suuruse tavaliselt nende SKP summa ja nende majandusarengu taseme kogu SKP elaniku kohta muutujate põhjal.

Gravitatsioonimudeli ülesehitamine põhineb tõdemusel, et kaubandus kasvab proportsionaalselt majanduse kasvu ja elanikkonna elatustaseme tõusuga. Siiski ei võeta arvesse maailmakaubanduses eksisteerivaid kunstlikke tõkkeid - nii kaubanduslikke kui ka poliitilisi tariifsed ja mittetariifsed meetmed ning poliitilist laadi. Nende probleemide analüüs rahvusvahelise teenuskaubanduse valdkonnas on tänapäevase rahvusvahelise kaubanduse mitmekesistamise probleemide analüüsimisel endiselt tõsine probleem.

Nagu teate, on rahvusvahelise teenuskaubanduse statistikas sealhulgas WTO analüütilistes materjalides ainult kolm artiklit - transport, reisimine turism ja "muud tüüpi teenused" mis moodustavad üha suurema osa kogu maailma teenuste ekspordist ja mis on struktuurilt üha enam ja enam ja rohkem uut tüüpi teenustega.

Praegu avaldatud statistika teenuste kohta maailmaturul ei ole ammendav, kuna erinevalt kaubatehingutest pole see paljudel juhtudel seotud tollivormistusega ja seda ei arvestata kõigis riikides piisavalt.

Teenuskaubanduse statistika on samuti puudulik. Peamine teabeallikas on IMFi kogutud teave maksebilansi real, kuid sellel on mitmeid puudusi.

Esiteks ei esita kõik riigid täielikku maksebilansi teavet.