Samuti antakse SARS-i sageli vastavalt omandamise ajakavale, mis on seotud ettevõtte seatud tulemuslikkuse eesmärkidega. Fantoomivarude programm peab vastama Siseriikliku Tuluteenistuse IRS koodiga a kehtestatud nõuetele.

Samuti ei nõuta põhjaliku aktuaarse hindamise teostamist igal aastal.

Saaste oiguste kauplemise susteem

Kui peamised aktuaarsed eeldused ei ole oluliselt muutunud, siis põhjalike aktuaarsete hindamiste vahelistel perioodidel võib kindlaksmääratud hüvitiste kohustust mõõta, korrigeerides eelmise perioodi mõõtmist töötajate demograafiliste andmete, näiteks töötajate arvu ja palgatasemete muutustega.

Plaani kasutuselevõtmine, muutmine, kärpimine ja lõpparveldamine Kui aga plaani kärbiti s. Kindlaksmääratud hüvitistega plaani vara Ettevõte kajastab plaani ülejääki kindlaksmääratud hüvitistega plaani varana ainult ulatuses, mil tal on võimalik saada ülejääk tagasi kas tulevaste sissemaksete vähendamise või plaanist tehtavate tagasimaksete kaudu.

Hea kaubandusvariandid

Kindlaksmääratud hüvitistega plaani kulu Seda kulu kajastatakse kas täies ulatuses kasumiaruandes kuluna või osaliselt kasumiaruandes ja osaliselt muus koondkasumis vt paragrahv Kajastamine — arvestusmeetodi valik Huvitise plaani varude valikud Ettevõte: a kajastab kõik aktuaarsed kasumid ja kahjumid kasumiaruandes, või b kajastab kõik aktuaarsed kasumid ja kahjumid muus koondkasumis olenevalt arvestusmeetodi valikust. Ettevõte rakendab valitud arvestusmeetodit järjepidevalt kõikide oma kindlaksmääratud hüvitistega plaanide ning kõikide oma aktuaarsete kasumite ja kahjumite suhtes.

Muus koondkasumis kajastatud aktuaarsed kasumid ja kahjumid esitatakse koondkasumiaruandes.

FX Option Kaupmehe palk