Näiteks kui tellimuses on 2 toodet ja kättetoimetamise postikulu on 2. Loomulikult peab Euroopa Liit neile ohtudele vastama, seistes nii oma huvide kui ka meile väga tähtsa multilateraalse kaubandussüsteemi säilitamise eest. Sisu on aga olnud viimased 50 aastat sama: leida kompromissid liikmesriikide lähenemiste vahel ühtsele kaubanduspoliitikale ja anda selle põhjal komisjonile juhtnöörid. Rooma lepingu artikkel tegi loodavale komisjonile ülesandeks pidada kolmandate riikidega kaubandusläbirääkimisi ja ka vajadusel kaitsta ühisturgu — näiteks olukorras, kus kolmas riik ekspordib kaupa alla omahinna nn dumping. Kui tarbija ei tagane tellimusest täies ulatuses, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tellimuses olnud toodete arvule. Teiseks, kui oleme olukorras, kus maailmas näib olevat tõusuteel protektsionism ja multilateraalsete kaubandusreeglite eiramine, on vaja reeglitel põhineva vaba kaubanduse eelistest rohkem rääkida.

Euroopa Liidu kaubanduspoliitika peab võimaldama tarbijatele säästvat valikut.

Akende susteemi kaubandus Tood on kodus

Nii öeldakse täna avaldatud Euroopa Liidu ELi kaubanduspoliitika peab teenima ja kaitsma tarbijad ja seepärast ei saa me leppida asjaoluga, et madalate keskkonna- või tööstandarditega toodetud kaup on jätkusuutlik. Euroopa Liit tegutseb Pariisi kliimamuutuste kokkulepe ja ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamise nimel, seepärast peab kaubanduspoliitika võimaldama tarbijatele täiendavaid võimalusi säästvate valikute langetamiseks.

Puit- ja klaasist balustrade susteemid Futuuride tehingute naitajad

Euroopa tarbijatel on juba mõned võimalused säästvate valikute tegemiseks tuginedes EL energiamärgisele või vabatahtlikule ökomärgisele, aga seda on vähe! Mõned Euroopa Liidu kaubanduspartnerid juba kritiseerivad ELi tervise-ja säästvusmeetmeid ja nõuavad toidu antibiootikumi resisdentsuse tõusu takistamist reguleerivaid eeskirju, mis on väga suur oht tarbijate tervisele.

Jagamisvoimaluste tehingute terminoloogia Parimad voimalused kauplemisplatvormile

Samuti tuleb tarbijatele pakkuda rohkem teavet toodete kestlikkuse ja töödeldud liha päritolumaa kohta. Euroopa kaubanduspoliitika peab teenima ja kaitsma tarbijat ja selleks, et võimaldada meil elada jätkusuutlikult peab Euroopa Liit : Pakkuma tarbijatele konkurentsivõimelist turgu, vähendades kvoote ja tariife; Parandama koostööd reguleerivate Valikud Kaubandus komisjon vahel ja seda globaalselt, näiteks veebis müüdavate ohtlike Valikud Kaubandus komisjon osas; kaubanduslepingud peavad olema läbipaistvad ja tarbijad peavad olema kaasatud sellesse protsessi.

EL-i kaubandusstrateegia tuleb panna tööle tarbijate huvides, sest just nemad veavad Liidu majanduskasvu!

Meie varude nimekiri valikutega Mine binaarsete valikute turgudele