Matka toimumine sõltub … ilm. Kui naabersõnade näidis on kohv aurab, jahtub, ergutab, siis vastavad naabersõnade paarid on kohv aurab, kohv jahtub, kohv ergutab.

Naitega valikute tahendus Trading 24 valikut

Kui otsida sõna arvel, saab teada, et samas sarjas esinevad ka sõnad arvele ja arvelt. Sarjasõnana esinevad kõige sagedamini seisundit või kohta tähistavad määrsõnad või sõnaühendid.

Kõik sarjasõnad on kirjeldatud iseseisva sõnana. Pärisnimedest moodustatud erikujulised täiendsõnad esitatakse Sõnaveebis sarnaselt tuletistega: näidatakse mis sõnast nad on moodustatud või millist täiendsõna saab otsitud sõnast moodustada. Kõik täiendsõnad ja pärisnimed on kirjeldatud iseseisva sõnana.

Rho jaotises Valikud

Otsitud sõna juures loetletakse ühendid, kus otsitav sõna ühe koostisosana esineb. Näiteks punane juures on ühendid: Aafrika punane tee, hari läheb punaseks, punane planeet, punane raamat jt. Kõik ühendid on kirjeldatud iseseisva sõnana. Ühendid Ühenditena esitatakse sõnaühendid, mis inimese mälus arvatavalt talletatakse tervikuna ning mis vajavad arusaamiseks kas otsest või kasutuskontekstile osutavat seletust.

Ilma sõnamuutmise infota jäävad väljendid aia taha minema, veri keeb, ühe raksugalühendid cm, senesiosad giga- ja tsitaatsõnad adagio. Ka osa tavalisi sõnu on esialgu veel ilma muutevormideta, see osa täieneb edaspidi. Sõna seosed Sõna seostena esitatakse Sõnaveebis otsitava sõnaga mingil viisil seotud sõnad ja väljendid: võrdlusvorme, tuletisi, sarjasõnu, täiendsõnu ja ühendeid. Võrdlusvorme näidatakse omadussõnade ja määrsõnade juures: punane — keskvõrre punasem, ülivõrre kõige punasem, punaseim; kaugel — keskvõrre kaugemal. Mõned tuletised on Sõnaveebis esitatud lihtsalt nimetusena, ilma iseseisva kirjelduseta.

Need võivad olla nii fraasid kui terviklaused. Kõik ühendid on esitatud omaette märksõnana, neil on oma tähendusjaotus, seletused ja näited.

Naitega valikute tahendus Kaubamargi elektrooniline otsingumootori andmebaas India

Ühendid on loetletud ka nende koostisosaks oleva sõna juures: trügima juures on viide ühendile ette trügima, sõnade kirju ja koer juures on viide ühendile kirju koer. Need on sõnad, mis esinevad keeles sageli koos, näiteks sõnapaarid noor inimene, hea inimene, inimene elab, inimene mõtleb.

Naabersõnad aitavad nii edasijõudnud keeleõppijat kui emakeelset kõnelejat teksti loomisel.

 • С помощью сил, о которых мы все позабыли каждый атом в Диаспаре каким-то образом связан с матрицами, заключенными в этих стенах.
 • На спуске, ведущем к улице, их ждала Алистра.
 • 9 Kasumlik paevakaubandusstrateegiad

Tähendusjaotuse tasandeid on kaks: põhitähendus ja alltähendus. Alltähendused on teataval viisil põhitähendusega seotud, sellest tuletatud, tavaliselt kas veidi kitsamad või laiemad kui põhitähendus. Üldjuhul on nad põhitähendusega tihedamini seotud kui teine põhitähendus. Põhitähendused on loetletud numbritega: 1, 2, 3 jne.

Nonexistent Objects \u0026 Imaginary Worlds: Crash Course Philosophy #29

Alltähendused on põhitähenduste alljaotised: 1. Nii põhitähendus kui ka alltähendus võib sisaldada semikooloniga eraldatud väga lähedast, muul viisil raskesti eristatavat osa. Sõnatähendusi ei ole võimalik täpselt mõõta: kui sõnal on väga palju alltähendusi, on lihtsam rida katkestada ja esitada tähendus uue põhitähendusena.

Detailses vaates on kasutajale näha kõik põhitähendused ja alltähendused.

Lihtsas vaates avanevad üksnes õppijale mõeldud lihtsamas sõnastuses põhitähendused. Tähendused on üldjuhul järjestatud sageduse järgi: esikohal on keeles kõige sagedamini ettetulev tähendus. Alati pole seda põhimõtet rakendatud: mõnd sõna on olnud parem seletada, arvestades ajaloolist järgnevust või otsese-ülekantud tähenduste suhet: enne varasem tähendus, siis hilisem; enne otsene tähendus, siis ülekantud tähendus selgroog. Tähenduste juures on antud mitmesugust lisainfot, eeskätt entsüklopeedilist infot või nõuandeid sõnakasutuse kohta.

Naitega valikute tahendus Parim raamat aktsiate kauplemise strateegiate jaoks

See on info, mida on hea teada. Tähendussuhted Sõnaveebis on esitatud valik sõna tähendussuhteid muude sõnadega: sünonüümid, antonüümid, kaashüponüümid ja sarnassõnad ehk paronüümid. Need on tähenduse poolest sarnased, ent kujult üksteisest erinevad sõnad.

Need on teatava tähendusliku tunnusjoone poolest vastandlikud sõnad, kusjuures nende muu tähendussisu langeb kokku. Need on sõnad, mis on ühesuguses suhtes oma ülemmõistega, olles ülemmõiste suhtes samaväärsed alammõisted. Nad on kõrvutatavate eristustunnustega sõnad. Sarnassõnad ehk paronüümid. Need on kõlalt ja sageli kujult osaliselt sarnased sõnad, mis keeletarvitajal võivad segi minna. Naabersõnad Naabersõnad on sõnad, mis esinevad keeles sageli koos. Igal keelel on eriomaseid sõnade kombinatsioone, mille tundmine on vajalik, et oleks võimalik selles keeles loomulikult ja ladusalt rääkida ning kirjutada.

Näiteks eesti keeles öeldakse kange kohv ja lahja kohv, mitte tugev kohv või nõrk kohv, aga inglise keeles just strong coffee ja weak coffee.

Naitega valikute tahendus CMO Trading strateegia

Naabersõnade esitamise eesmärk on aidata eelkõige keeleõppijat ja muuta tema keelekasutus sarnaseks emakeelse kõneleja omaga. Sõnaveebis saab naabersõnu vaadata umbes 10 sõna juures, mis on välja valitud sageduse alusel. Otsitava sõna juures on naabersõnad rühmitatud sõnaliikide kaupa, vastavalt sellele, kas märksõna esineb koos omadussõna, pärisnime, määrsõna, tegusõna, nimisõna või kaassõnaga.

Näiteks sõna kohv esineb kõige sagedamini koos omadussõnadega kange, kuum, kofeiinivaba jne. Tegusõnadest on esikohal: kohv aurab, kohv jahtub, kohv ergutab. Nimisõnadest on sagedamad: kohvi joomine, kohvi hind, kohvi valmistamine.

Loodusliku valiku vormid

Naabersõnu saab vaadata ka mõnede mitmesõnaliste tegusõnade juures nt aru saama, alla kirjutama. Iga rühma sees on naabersõnad omakorda paigutatud eri ridadele, kui märksõna või tema paarilise vorm muutub. Näiteks kui otsida sõna töö, on tööd tegema, tööl käima ja töölt lahkuma esitatud erineval real. Iga rühma või rea alguses on antud näidis koos märksõnaga, mis näitab, millises vormis selle rea naabersõnad esinevad. Kui naabersõnade näidis on kohv aurab, jahtub, ergutab, siis vastavad naabersõnade paarid on kohv aurab, kohv jahtub, kohv ergutab.

 • Rho võimaluste tingimused Kolm peamist optsioonitingimust Rho suhtes on järgmised - Väljaspool raha OTM - valik Rahast välja saab olla kas müügioptsioon, mille alghind on madalam kui hetehind, või ostuoptsioon, mille alghind on kõrgem kui hetehind.
 • Loodusliku valiku vormid | Digiõppevaramu
 • Teave märksõna vaste valikute kohta - Google Ads Abi
 • Sõnaveeb - Portaalist
 • Это, конечно, верно.
 • Rho valikutes - tähendus, näited, kuidas arvutada?
 • [PSV] Eesti keele põhisõnavara sõnastik
 • Mis on ulemmaara ja kauplemise maksususteem

Automaatselt loodud sisu on põhjalikult toimetatud ja vigadest puhastatud. Naabersõnade kasutamist illustreerivad Sõnaveebis näitelaused. Üldjuhul on antud vähemalt üks näitelause rühma kohta. Kuna naabersõnu on palju, on näitelaused esialgu peidus, et anda sõnapaaridest kiiresti võimalikult terviklik pilt.

Rektsioon ehk sõltumine Rektsioon näitab millist grammatilist vormi nõuab mingi sõna teistelt tema koos erinevatelt sõnadelt. Sõnaveebis kirjeldatakse rektsiooni mitmesuguste küsimuste abil: põhinema — millel; usk — kellesse-millesse; viha — kelle-mille vastu; tahe — Naitega valikute tahendus teha; kade — kelle-mille peale; tutvuma kellega-millega jne.

 1. Элвин бросил на нее удивленный взгляд.
 2. И это -- единственная причина.

Rektsiooni kasutamist keeles näitab näitelause. Rektsioonid kuvatakse nii detailses kui lihtsas vaates.

Teave märksõna vaste valikute kohta

Näitelaused Näidete valikul on toetutud eesti keele tekstikorpuste andmetele. Koostöös firmaga Lexical Computing Ltd. Näitelause toetab seletust ja aitab tähendust paremini mõista. Näitelaused on valitud võimalikult loomulikud, mõnel määral on näitelauseid sõnaraamatu jaoks kohandatud. Näitelaused illustreerivad ka naabersõnade kasutamist.

Sõnaveebi Naitega valikute tahendus vaates kuvatakse õppijale mõeldud lühemad ja lihtsamad näitelaused. Lisaks leksikograafi hoolikalt valitud näidetele esitab Sõnaveeb ka automaatselt valitud ja toimetamata veebilauseid. Kuna veebilauseid valib arvuti, mitte inimene, siis võib näidete hulka sattuda ebatäpsusi või suisa vigaseid lauseid.

Eesti Keele Instituudis arendatakse veebilausete programmi edasi, nõnda muutuvad veebilaused edaspidi täpsemaks. Need on eesti keele õpikute, erinevate meedia- ilukirjandus- ja teadustekstide ning eestikeelse Wikipedia laused. Lause pikkus peab olema 3 kuni 20 sõna, lause ei tohi sisaldada väga harva esinevaid sõnu ega väga pikki sõnu jm. Kui mõlemad ostu- ja müügioptsioonid on samaaegselt rahas, võivad mõlemad väärtused tõusta, kui aluseks oleva aktsia tulevase hinna suhtes on suur ebakindlus.

Sellistel juhtudel otsustab ostu- ja müügioptsiooni Rho väärtus, millisel viisil turg tajub aluseks oleva aktsia tulevast hinnaliikumist. Tavaliselt on raha eest pakutavatel optsioonidel Rho väärtus suurem. Rahasisene ITM - In In the Money võimalus võib olla kas ostuvõimalus, mille tehingu alghind on madalam kui hetehind, või müügioptsioon, mille tehingu alghind on kõrgem kui hetke hind. Tavaliselt näitavad rahasisesed optsioonid Rho suuremat väärtust.